417480.jpg

Maamme erityisopetuksen keskeisin kouluttaja, Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan professori Timo Saloviita kirjoittaa Suomen erityisopetuksen laajentuneen hallitsemattomaksi opettajien edunvalvonnan vuoksi (Helsingin Sanomien vieraskynä 4.3.). Saloviidan tutkijankammioista nähtynäkin ajatus on käytännölle täysin virheellinen: tänään erityisopetus on integroitu tai inklusoitu Lahdessa yleisopetukseen, jossa sen muoto on väärä ja teho huono sekä vaatii sujuakseen kymmeniä koulunkäyntiavustajia.

Aikaisemmin erityisopetuksen tulokset tähtäsivät yhteiskunnan heikoimpien, väärinkohdeltujen ja unohdettujen lasten nostamiseen yhteiskunnassa yksilölliseen ihmisarvoonsa. Tällaisten entisten tarkkailuluokkien teho nostaa oppilaat (Kallion erityiskoulu) yleisopetukseen ylitti usein 80 % ja rajallisesti lahjakkaat sekä vaikeavammaisetkin saivat ihmisarvon ja kunnioituksen sekä mahdollisuuden tulla hyväksytyiksi ja muunlaisiksi koulutovereiksi kuin nyt: syrjityiksi mammuttikokoisissa levottomissa kouluyksiköissä toisten jaloissa.

Lahti oli 1950-90 koko maan erityisopetuksen asiantuntemuksen pioneerina erilaisten erityisopetusten aloittajana ja kehittäjänä. Lahdessakin pienten erityiskoulujen kasvatusmuoto kannusti ja huomioi ihmisyksilön ainutlaatuisena olentona - senhän pitäisi olla tänäänkin kasvatuksemme tärkein tehtävä.

Timo Saloviita Jyväskylästä ei tunnu näistä tehokkaista opetusmuodoista paljonkaan tietävän, siksi hän voisi psykologina tarkentaa omalta kohdaltaan tasa-arvon todellista, yksilökohtaista olemusta, joka on aivan muuta kuin Suomessa nyt toteutettu suuriin kouluyksiköihin tungettu ja merkitty erityisoppilaan oppilasstatus. Samalla Saloviita ehkä ymmärtäisi, etteivät 1990-luvun jälkeen levinneet periaatteet, joissa erityiskoulut lakkautettiin, perustuneet millekään pedagogiikalle, vaan pelkkään rahan säästämiseen kouluhallinnollisilta momenteilta.

Kun nykyisin lahtelainen koulupedagogiikka yhä asiantuntemattomammin perustuu kouluseinistä säästämiseen ja kaikenlaisten moni- ja rajallisesti lahjakkaiden yksilöiden sullomiseen yhä suurempiin yksiköihin, Saloviita voisi havahtua alan kouluttajana katsomaan peiliin: sieltä näkyisi, miksi erityisopetus on Suomessa hunningolla - myös täällä Lahdessa.