Lahden%20kaupungintalo%20ja%20EU-lippu.j

Lahden kaupungintalo näyttää poikkeukselliselta. Mikä siinä ihmetyttää ja milloin tämä on tapahtunut? Vastaukset toimituksen sähköpostiin 22.8.16 mennessä ja osallistut kirjapalkinnon arvontaan.

 

Lahden kaupungintalo Harjukatu 31 alkaa olla maankuulu valtaisasta henkilömäärästään. Tosin kukaan ei tiedä, missään ei kerrota eikä kaupunginjohtaja tunnusta, mihin tehtäviin ja kuinka montakymmentä viran- tai toimenhaltijaa talon sisälle hän on viranhoitovuosinaan lisännyt. Jotakin tietoa sentään löytää, kun tikulla kaivelee.

 

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta hallinnoi talossa käskytettävänään seitsenhenkiseksi paisunut viestintäosasto, pormestarinvirkoja kärkkyvä yksitoistajäseninen kaupunginhallitus - leegio, josta kolme oikein puolipäiväisesti palkattuina luottamustehtäviinsä,*) (konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen), kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, toimialajohtaja Mikko Komulainen, toimialajohtaja Tiina Granqvist, henkilöstöjohtaja Anne-Maj Salmi, vs.yhteysjohtaja Sirkku Huisko, tutkimuspäällikkö Sari Alm, viestintäpäällikkö Heini Moisio, (taloussuunnittelupäällikkö Mervi Suomäki), kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, kaupunginsihteeri Janne Mäki, (kaupunginreviisori Juha Tapiola).

*) suluissa olevat käyvät virkatehtävissään talossa viikoittain

 

Erilaisia kaupunginjohtajaa avustavia hieman pienempipalkkaisia johtajia ja päälliköitä sekä assistentteja talo on tulvillaan. Mitä kaupunginjohtaja keksii, se Lahden kunnallispolitiikan virkamiesten ja poliittisten päättäjien konsensuksessa riemuiten toteutetaan - jopa palkkauksen tälle paisuvalle virkailijajoukolle kaupunginjohtaja yksin määrää. Tämä on sitä kunnallista nykydemokratiaa.

 

 

Näin vastuunsiirto rahalla tapahtuu käytännössä:

1) Ensin kaupunginhallitus päätti 16.5.2016 § 152 aloittaa yhteysjohtajan hakuprosessin ja valitsi yhteysjohtajan valintaa valmistelevan työryhmän. Valintaryhmän jäseniksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rostedt, elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Nissinen, kaupunginjohtaja Myllyvirta ja kaupunkikehitysjohtaja Alho ja sihteerinä toimi henkilöstöjohtaja Salmi. Vähintään kyseenalaista kaupunkimme asiantuntijuutta edusti valintaryhmään valittu Alho, sillä hän on toiminut Lahdessa virassaan nyt vasta vajaat neljä kuukautta.

2) Sitten muodollisesti 15.8.2016 istuva kaupunginhallituksemme päättää yksimielisesti taas uuden - edellisen viranhoitajan jätettyä virkansa - viranhoitajan palkkaamisen.

 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 15.8.2016

 

§ 233

-

Yhteysjohtajan viran täyttö

 

…….Etsimme aloitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa YHTEYSJOHTAJAA

vastaamaan kaupungin edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta sidosryhmiin sekä toimimaan kaupunginhallituksen toimialalla elinvoima- ja kilpailukykypalvelut -vastuualueen johtajana. Tärkeimpinä tehtävinä ovat kaupungin edunvalvonnasta vastaaminen ja kaupungin elinvoiman kehittäminen, vastuualueen toiminnan johtaminen ja kehittäminen, kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätösvalmistelusta vastaaminen sekä paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmätyö. Yhteysjohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen.

Yhteysjohtajalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta vastuullisista edunvalvontatehtävistä sekä hyvää kielitaitoa. Yhteysjohtajan työssä avainasemassa ovat erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, aloitteellisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn.

 

Valintaryhmän yksimielisenä näkemyksenä on, että haastattelujen, hakemusasiakirjojen ja soveltuvuusarvioiden perusteella 25 virkaa hakeneesta Mari Kuparinen täyttää parhaiten ne ominaisuudet, joita tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää.

Kaupunginjohtaja on päättänyt yhteysjohtajan palkasta.

 

Mitä virkansa jättänyt yhteysjohtaja sai Lahdessa aikaan? Ei mitään tehtäviensä edellyttämää vaikuttavuutta.

 

Eikö kaikkien kaupungin virkailijoiden tehtäviin omalta osaltaan kuulu juuri nyt palkattavalle viranhoitajalle luetellut tehtävät? Tuntuu, että Lahdessa vastuu halutaan siirtää muille eikä vastuu koskisi enää lainkaan päättäjiä ja Lahden virkatoimia hoitavia.

Kaupunginhallituksen pitää ensimmäisenä tehtävänään ottaa itseään niskasta kiinni ja ruveta karsimaan kaikki tällaiset turhat, kalliit ja tuottamattomat virat sekä ennen kaikkea palauttaa vastuu asioista itselleen ja kaupungin koko henkilöstölle.

Kaupunginhallituksestamme on muodostunut todella byrokraattinen, itseensätyytyväinen Harjukadun Palatsissa istuva päättäjäjuntta kaupunkiimme. Kun se aikanaan päätti itse omista puolipäiväpalkkauksistaan, niin nyt se yksinvaltiashurmoksessaan tulkitsee, että sillä on kaikissa asioissa suvereeni ja koskematon ylin päätösvalta. Sama demokratiavaje koskee jo myös kaupungin omia yhtiöitä. Valtuustosta viis!