973553.jpg
Lahden Sibeliustalossa tekemisen riemu, taiteen salaisuuksien ensiaskelten oivallukset  ja jo valmiiden taideteosten näyttelyt ja näytökset latasivat tunnelman korkealle kattoon, kun Tartu taiteeseen -teemalauantai 19.9.2009 esitteli taiteen perusopetuksen Lahden alueen yksityiset, valtionapua saavat  oppilaitokset.

1253551086_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kangaspuiden niksejä ja saloja sai selville itse kokeilemalla.

1253551170_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Suunnittelemalla ja tekemällä omat helmet kaulaan

Käyrätorven töräyttelyä, notkeita balettitanssijoita, kansantanssia, maalauksen kokeilua, leikkejä, kasvomaalausta, taidekudontaa, taideaskartelua ja nuorta, uudenlaista intoa uhkuvaa voimaa ja kokeilunhalua riitti koko laajan Sibeliustalon  täydeltä.


1253551129_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kasvomaalauksen suosio ei hellitä kohteita eikä tekijöitä.

Lahdessa taiteen perusopetusta (alle 16-vuotiaille) antavat
Lahden Konservatorio, Lahden Musiikkiopisto, Taide- ja muotoilukoulu Taika, Lahden Tanssiopisto ja Taito-käsityökoulu Velma. Ne saavat Taiteen perusopetuslain mukaista rahoitusta Opetusministeriön päätöksellä.

Lahtelaistaidekoulujen lisäksi Hollolan Nuorisoseuran osuus oli innostava: saimme osallistua ottamaan kansantanssien perusaskeleita aina irlantilaistanssien rytmi-imuisiin askeliin saakka.

Eri taiteenalojen yksityiskohdat ja muodot olivat kiinnostuneen yleisön nähtävänä, kokeiltavana ja koettavana monenmuotoisessa, toimivassa ja iloisessa tapahtumassa. Ja miltei yhtä tärkeää: isovanhempien ja vanhempien ihastuneina hämmästeltävänä yhdessä nuorten kanssa.

Tapahtuma antoi niin runsaasti ensionnistumisen kokemuksia ja tavoitenäkymiä taidokkailla näytteillään ja ohjelmanumeroillaan, että Lahen uutisia aikoo tehdä seikkaperäisen vuodatussarjan Lahden ja lähiympäristön Taiteen perusopetuksen yllättävän monista, hienoista opiskelumahdollisuuksista.

 

http://www.concis.fi/

http://www.lahdenmusiikkiopisto.fi/

http://www.lpt.fi/taika

http://www.lahdentanssiopisto.com/

http://www.taitohame.fi/index.php?k=5664

http://koti.phnet.fi/hns/hollolannuorisoseura/index.php


 

1247113439_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mitä Taiteen perusopetus on

*Taiteen perusopetus on tavoitteellisesti etenevää taidekasvatusta.
Taiteen perusopetuksen järjestämistä ohjataan valtakunnallisin opetusuunnitelmin, joissa on erilliset suunnitelmat sekä laajalle että yleiselle oppimäärälle. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
*Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille
 tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa.
*Opetukseen osallistuvilta oppilailta voidaan periä kohtuullisia maksuja, joista päättävät koulutuksenjärjestäjät. 
Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.


http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,4016

 

Taide tilastonumeroina

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä maassamme on 87 musiikkioppilaitosta ja 41 muun taiteenalan oppilaitosta (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, tanssi, teatteritaide, sanataide ja sirkustaide).

Taiteen perusopetuksen Suomi

1253551270_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Taiteen perusopetus on kymmenen viime vuoden aikana voimistunut merkittävästi.

Yllä olevasta koko maan Taiteen perusopetuksen oppilasmäärätilastosta voidaan lukea: vuonna 1999 oppilaita oli kaikkiaan 93705 ja viime lukuvuonna jo 134740. Erityisesti musiikki ja tanssi ovat kansainvälisesti helposti ymmärrättävinä taiteenlajeina kasvattaneet suosiotaan, samoin sirkustaiteen uusi tuleminen on käynnissä.

Lahden kaupunkikin voi toivoa tulevaisuudessa saavansa kaupunkikuvansa kauniimmaksi, kun arkkitehtuuri on otettu taiteen perusopetuksen piiriin.Taiteen perusopetuksen Lahti ympäristöineeen

Vuodenvaihteessa Lahdessa ja sen lähiympäristössä 5592 lasta ja nuorta sai Taiteen perusopetusta lähes kahdessakymmenessä Taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa.

Lahden kaupungissa on taiteen perusopetuksen suurimmat, moniopettajaiset oppilaitokset. Kaupunki avustaa usean oppilaitoksen toimintaa.

Lahden ympäristön (kymmenen lähikuntaa) taiteen perusopetus on suurelta osalta Wellamo-opiston järjestämää, kuntien tilaamaa ja rahoittamaa opetusta.

Alla viime vuodenvaihteen Lahden ja ympäristön Taiteen perusopetuksen oppilastilastot eri taiteen opetusyksiköissä

1253561730_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Aikuiset Taiteen perusopetuksessa

Ylläolevat tilastotiedot käsittelivät lasten ja nuorten valtionapuavusteista taiteen perusopetusta.

http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/paketti/julkaisut/sivistystoimen_linjaukset_2009_2015.pdf

1247113439_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Aikuisopiskelijoille on tarjolla monissa opinahjoissa taiteen perusopetusta. Lahdessa Wellamo-opisto, Harjula ja Lahden Kansanopisto ovat merkittäviä aikuisväen taideopetuksen antajia.

Lahden Ammattikorkeakoulu järjestää Taiteen perusopetuksen opettajaksi aikovien pätevöitymiskoulutusta.

1247113439_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

1253593832_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Vuodatussarja Tartu taiteeseen jatkuu taiteiden perusopetuksen opiskelumahdollisuuksien esittelyillä.