Ranta-Kartano%202009.jpg

Ranta-Kartano 15.6.2009

Kaavaehdotuksen puolesta äänestivät Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessa:


SDP (9): Ulla Vaara, Jarkko Nissinen, Jari Hartman, Susanna Iivonen-Pekesen, Merja-Liisa Kerkkä, Mika Kari, Sirkku Enojärvi, Kari Salmi, Pekka Komu.
Kokoomus (12): Juha Rostedt, Hannu Himanen, Jari Salonen, Ilkka Simolin, Merja Vahter, Sari Kurikka, Reijo Salminen, Einari Pohjolainen, Simo Räihä, Sari Niinistö, Jorma Ratia, Ilkka Viljanen.
Vihreät (3): Kirsti Vaara, Helena Aaltola, Kai Kuokkanen.
Keskusta (3):
Maarit Luukka, Maija-Liisa Lindqvist, Kaarina Suhonen.
KD (2):
Leena Mantere, Timo Räihä.
Vasemmistoliitto (1):Pekka Järvinen 

Toimitus:

Punaisella värillä on kirjoitettu ne valtuutetut, jotka istuvat vielä nyt vuonna 2018 Lahden kaupunginvaltuustossa. Ranta-Kartanon asemakaavan puolesta äänestäneitä on siis jäljellä enää 11 valtuutettua.

Toimialajohtaja Timo Ahonen ja maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen suitsuttivat: äänestyksessä voittanutta asemakaavaa äänestyksen jälkeisenä päivänä:

 

-Linja-autoaseman siirtyminen pois nykyiseltä paikaltaan on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, samoin ratkaisut urheilutalon tulevaisuudesta.

-Taidemuseolle kaavassa on myös paikka, mutta rakentuuko taidemuseo Ranta-Kartanoon vai löytyykö yleisen rakennuksen paikaksi merkittyyn kohtaan joku muu, on vielä avoinna.

-Tonttijakoa päästään nyt kuitenkin miettimään ja liikennejärjestelyjä pohtimaan. Keskustan laajeneminen rannan suuntaan on kestävän kehityksen mukaista, sillä palvelut ovat valmiina ja uusien asuntojen asukkaiden ei lyhyiden etäisyyksien takia tarvitse hankkia autoa.

-Kisapuiston vierestä kerrostalojen tieltä poistuvat parkkipaikat on huomioitu kaavassa. Toriparkki ei niitä korvaa vaan käytön ratkaisee Vapaudenkadulta ja muualta ydinkeskustasta poistuvien paikkojen tarve.

-Uusien asukkaiden saamisen kannalta Ranta-Kartanon kaavaa pidetään välttämättömänä ja strategian mukaisena.

-Keskustan vetovoima lisääntyy ja kaava istuu hyvin aiemmin kaavailtuun keskustavisioon.

 

Tässä äänestyksessä voittaneessa asemakaavaratkaisussa kiitettiin erityisesti  korttelien talojen kerrosten lukumäärän suunnittelua siitä, että matalat, kaksikerroksiset rakennukset Vesijärven puolella antavat tilaa Vesijärvinäkymien avautua mahdollisimman monelle asukkaalle.  Samoin ylistettiin kaksikerroksisten rakennusmassojen ideaa harmooniseksi Kisapuiston ja Ranta-Kartanon rakennusten luontevana korkeuserona suuria rakennuskorkeuksia välttäen. Poikittaisnäkymät koko asemakaava-alueella sekä Vesijärvelle että Kisapuistoon olivat myös onnistuneet ja näkymät esteettömiä.

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2009/06/suuri-tappio-lahden-kaupungille

 

Ranta-Kartano 5.5.2018

 

Ranta-Karatano%202018.jpg

 

Piirtäjän ja projektijohtajan näkemys:

Rakentaminen noudattaa Ranta-Kartanon alueen nykyistä kaavaa, jossa katuihin rajautuvien rakennusmassojen kulmissa on torniosia. Kylpylähotellin toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta, jonka valmistelu on aloitettu kaupungin pyynnöstä.

 

Toimitus:

Mikään 5,5,2018 medialle esitetty havainnekuvan kaavoitus tai rakennusten sijoittelu ei noudata kaupunginvaltuuston  15.6.2009 tekemää kaavapäätöstä. Kaikki kaksikerroksinen talomassoittelu Vesijärven ja Kisapuiston puolella aluetta on hävinnyt ja muuttunut jopa nelikerroksiseksi, tai suoraan torneiksi, kaikki tornit ovat kasvaneet kahdella kerroksella ja yksi torninkorkuinen kerrostalo on tullut lisää.

 

Euroopassa on muutama tuhat kaupunkia. Euroopan komission järjestämään Euoroopan vihreä pääakaupunki  -kilpailuun osallistui kaikkiaan vain 13 kaupunkia ympäri Eurooppaa. Kilpailun järjestäjät valitsivat Lahden kolmen finalistin joukkoon. 

Ranta-Kartanon avulla Lahti  tavoittelee nyt Euroopan vihreä pääkaupunki 2020 -titteliä.

 

Lis%C3%A4liite.jpg