ILTA KALASTUSPAIKALLA
1901 öljymaalaus
Kuva Reima Määttänen


Hämeenlinnan taidemuseossa on 16.9.2012 saakka mahdollisuus tutustua laajaan Hanna Rönnbergin taidetta ja elämää valaisevaan komeaan näyttelyyn. Museon ylväs vanha päärakennus suorastaan huokuu tämän miltei unohdetun Suomen kultakauden hienon taiteilijan tunnelmaa: monetkymmenet ennennäkemättömät kauneustajuamme hellivät, erilaisista tyylisuunnista viestivät akvarellit ja öljyvärityöt ovat harvinaislaatuisen sisällyksekästä taidemaalarin ilmaisua ja samalla suomalaisten kultakauden taiteilijoiden miltei piilosta löytynyttä taideteosten kulttuurihistoriaa.

 Näyttelyn seikkaperäisen monipuolinen elämäkertarekonstruktio valokuvin, tiedoin ja huimin elämäntyöaikajanoin selvitettynä on yksi taiteen ja taideripustuksen vuosikymmenien hienoimpia ja onnistuneimpia kokonaisuuksia. Myös Hanna Rönnbergin monipuolisen toimittaja-, kirjailija- ja kriitikkohahmon elämänpiiriä sekä poikkeuksellista persoonaa valaisevaa tietoa on erinomaisen maittavasti ja valaisevasti tarjoiltuna – onpa lapsille tehty erityinen hannarönnberg-taiteentekemisateljee, jossa ohjatusti saa kokeilla taidevälinein maalaustaiteen peruselementtien toimivuutta.
Tämä yksi suomalainen todellinen kosmopoliitti matkaili ahkerasti ympäri Euroopan ja opiskeli tietenkin useaan otteeseen Pariisissa. Hän oli aktiivinen kultuuripersoona suomalaisessa taiteessa ja kuului harvinaislaatuiseen Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijasiirtokuntaan.
Itse viehätyin Hanna Rönnbergin monipuolisuudesta: hänen töissään aistii yhtälailla maailmankansalaisen Pariisin kausien voimakkaat vaikutukset kuin Ahvenanmaan luonnon ja kansantuntemuksen. Ennen kaikkea lumouduin hänen moderniin tapaansa omaksua uusia taidesuuntauksia ja kykyynsä uusia omaa ilmaisuaan sekä harvinaiseen vaivattomuuteensa hallita yhtähyvin
vesivärien kuin öljymaalauksenkin ilmaisu ja tekniikka.
AHVENANMAALAINEN KALASTAJA
1897 öljymaalaus
Kuva 
Vesa Aaltonen

Hanna Rönnberg (1860-1946), Hämeenlinnassa syntynyt ja Helsingissä asunut taiteilija, osallistui kiinteästi maamme kuvataide-elämään 1880-1930 -luvuilla. Rönnbergin tuotantoa leimaa etenkin naturalismi ja ranskalainen ulkoilmamaalaus. Kansanaiheet ja saariston luonto olivat hänelle tärkeitä kuvauskohteita. Hän oli myös ahkera matkakertomusten, taidekritiikkien ja muistelmien kirjoittaja.

Näyttely jatkaa Hämeenlinnan Taidemuseon suosittua naistaiteilijoita esittelevää taidehistoriallista näyttelysarjaa ja sen  yhteydessä julkaistu Anna-Maria Wiljasen kirja Hanna Rönnbergin elämästä ja taiteesta tuntui selattunakin harvinaisen kattavalta, perusteelliselta ja kansantajuiselta esitykseltä kultakauden miestaiteilijoiden katveeseen unohdetusta naistaiteilijoittemme ainutlaatuisesta taidemaalarista.

Yleisöopastukset keskiviikkoisin klo 14
Tutkija Anna-Maria Wiljasen asiantuntijaopastus  to 6.9. klo 18


Työpajat esikouluille ja alakouluille


http://www.hameenlinna.fi/Kulttuuri/Museot/Taidemuseo/Nayttelyt/Hanna-Ronnberg