Lahden%20kaupunginvaltuusto%202020.jpg

 

Lahden kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lahden kaupunginvaltuustossa on kuntalaisten vaaleissa valitsemat 59 jäsentä. Valtuusto on osittain siirtänyt toimivaltaansa kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja johtokunnille.

 

 

Maanantaina 27.1.2020 Lahden kaupunginvaltuusto kokoontui ensimmäiseen vuoden 2020 istuntoonsa. Oman tiedotteensa mukaan se  pitää yleensä koko vuonna yhteensä 10 kokousta.

 

Kutsun kokoukseen oli saanut Lahden kaikki 59 kaupunginvaltuutettua ja kahdeksan korkeimmin palkattua kaupunkibyrokratian viranhaltijaa:

 

Pekka Timonen, kaupunginjohtaja

Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja

Olli Alho, kaupunkikehitysjohtaja

Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja

Tiina Granqvist, sivistysjohtaja

Janne Mäki, kaupunginsihteeri

Pekka Virkkunen, kaupunginlakimies

Heini Moisio, viestintäjohtaja

Lisäksi paikalle oli kutsuttu nuorisovaltuuston edustaja ja kokouksen kutsujan mainitsemat median edustajat sekä valtuustoryhmien varavaltuutetut.

 

Kutsun oli lähettänyt 16.1.2020 valtuuston kokouksia johtava kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

 

Myös jokainen kaupungin asioista kiinnostunut saattoi mennä Lahden kaupungintalolle kokousta seuraamaan, sillä kaupungin nettisivuilla ja Kaupungintalon seinällä oli kokouksesta virallinen ilmoitus ja Kuntalaissa (§101) määrätään kunnanvaltuuston kokoukset kaikille avoimiksi tilaisuuksiksi. Kokousta pystyi seuraamaan myös suorana verkkolähetyksenä.

 

 

Kaupunginvaltuusto Kokouskutsu ja esityslista n:o 1/2020

Aika: 27.01.2020 klo 18.00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali

 

Kokouksen puheenjohtajana toimiii Hannu Rahkonen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja sihteerinä Janne Mäki, kaupunginsihteeri

Pöytäkirja on nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://www.lahti.fi helmikuun 5. päivänä 2020

Kutsun allekirjoitus

Lahdessa tammikuun 16. päivänä 2020

Hannu Rahkonen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

 

 

VALTUUSTO, 27.1.2020 18:00, Esityslista 1

 

§ 1 Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmän järjestäytyminen

 

§ 2 Asemakaavan muutosehdotus A-2752, Paavontie, Villähde sekä siihen liittyvä tonttijakoehdotus M-19-.

 

§ 3 Eron myöntäminen valtuutettu Salla Palmi-Felinille kaupunginvaltuustosta ja varavaltuutettu Aija-Riitta Saastamoisen kutsuminen hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi .

 

§ 4 Eron myöntäminen Salla Palmi-Felinille kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen.

 

§ 5 Eron myöntäminen Salla Palmi-Felinille liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen.

 

§ 6 Valtuustokysymys: Valtuuston puheenjohtajan demokratiaa, sananvapautta ja vanhoja käytäntöjä vastaan oleva toiminta tutkittava.

 

Virallista kokousaikaa kului pari minuuttia manööveriin § 6;n kohdalla laillisuuden varmistamiseksi, kun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja jääväsi itsensä sen käsittelystä ja kutsui kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan johtamaan kokousta tämän pykälän kohdalla. Samoin kuutisen minuuttia kokouksen ajasta kului virallisen esityslistan ulkopuolella oleviin neljän eri valtuutetun käyntiin puhujapöntössä jättämässä valtuutettuna kirjalliset aloitteet kaupunginvaltuustolle ja halutessa käyttää niistä puheenvuoron – vaikkei itse aloitetta tietenkään edes voitu käsitellä kokouksessa.

 

 

Kuuden asian pituinen kaupunginvaltuuston kokous kesti 28 minuuttia. Nimenhuudossa kaikki 59 valtuutettua oli paikalla.

 

Kokouksen vähimmäishinta-arvio lähestyy 11000 euroa ja koostuu seuraavista kokouspalkkioista:

 

1. 59-3 kaupunginvaltuutetun kokouspalkkiot 56 x 150€ = 8400 €

2. Valtuuston puheenjohtaja 7200€/vuosi(10kk):             720 €

3. Valtuuston varapuheenjohtaja 3600€/vuosi(10 kk)      360 €

5. Nuorisovaltuuston edustaja (arvio)   150 €

6. Kaupungintalon tarjoilun + kokoustekniikkahenkilökunnan

ja muun henkilökunnan läsnäolon kustannusarvio/ päivä 870 €

                                                                          Yhteensä 10500 €

 

Huomaa: Kaupunginhallituksen päätoimisen puheenjohtajan palkkaan 60000€/vuosi ja kahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan palkkaan 2x30000€/vuosi ei saa enää lisätä kokouskohtaisia kokouspalkkioita.

Myös kaupungin korkeimpien viranhaltijoiden läsnäolo on tässä erittelemätöntä eikä sitä ole laskettu summaan - hyvin palkattua iltatyötä.

 

 

Tämä artikkeli kertoo, minkähintaista ylin päätösvalta - demokratia – Lahdessa on.

Lukijani voi itse päätellä, että kun puolet kokouksen päätetyistä asioista (§ 3, § 4 ja § 5) koskee samaa henkilöä, kokousasian valmistelijoilla - kaupunginjohtajalla, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla, kaupunginsihteerillä ja kaupunginlakimiehellä - ei ole kykyä suunnitella asiakokonaisuutta, johon kaikki yhteen henkilöön sisältyvät kaupunginvaltuuston päätettävät asiat olisi voitu yhdistää. Myös valtuuston ilmoittama toimivaltansa siirtäminen kaupunginhallitukselle, lautakunnille tai johtokunnille ei tunnu Lahdessa toimivan.

 

Tässä jutussa en toista valtuustokokouksen yli vuosisataa vanhaa, urautunutta kielenkäyttöä, johon jokaisessa pyydetyssä puheenvuorossa liittyy tyhjähöpötyksellinen alamaiskohteliaisuus. Liitän sen tämän artikkelini kysymykseen:

Onko käsiteltävien yhteisten ja yksiityisten asioiden päättäminen oikeassa suhteessa kaupunkimme julkisessa byrokratiassa ja siihen tuhlatuissa kokouskustannuksissa - arvoisa herra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.”

 

https://www.lahti.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto

 

Lis%C3%A4liite.jpg