Enkeli2.jpg

Näin meille kaupunkilaisille ja kaupunginvaltuutetuille päätettäväksi markkinoidaan hienoine viherkattoisine Vesijärvinäkymineen uudelleen lämmitettyä Teivaan hotellihanketta. Kaavoittajat rinnastavat meidät taivaan lintuihin, jotka vapaudessaan saavat ihastella ihmisten teelmiä luonnon tasapainoisuuden seassa.

 

Lahden kaupungin merkitys yhteisönä on murentunut ja pienentynyt vuosi vuodelta. Kiintein yhteys asukkaisiin kaupungin virallisella virkakoneistollla on verotus, korotetut palvelumaksut, monet yhtiöitetyt ja samalla kuntalaisilta suljetut etuisuudet ja nautintaoikeudet.

Lain säätämä poliittinen valta on maassamme muodollisesti demokratian toteuttajan, jota kunnat edustavat. Lahdessa tuo valta keskittyy johtavalle puolueelle, jonka toimintaan ei kovin rehellisistä, ahkerista, vastuuntuntoisista ja asiantuntevista persoonista ole tunkua. Demokratian leima asioille annetaan kaupungissamme parilla helpolla kikalla: kunnan keskeisten valmistelu- ja päättäjäelinten puheenjohtajat runsailla vuosirahoilla voideltuina valmistelevat ja itse päättävät, tai asiat kirjataan yksimielisesti päätetyiksi lehmänkaupalla ottamalla poliittisen konsensuksen toivomia asioita päätösmuotoiluun hyppysellinen mukaan kauneussinetiksi.

 

Räikein esimerkki kaiken demokratian ulkopuolelle lipsahtaneesta kaupunkimme rakentumisesta ja sen ihmiselle arvokkaimman, viihtyisyyden, unohtamisesta on kaavoitus, joka elää täysin hallitsemattomana, kaukana demokratiasta. Sitä sanelee kaupungissamme rakennusliikkeet (kaikki vapaamuurarien johdossa) sekä (Lahden Seudun Kehitys) Ladec, yksinvallan huippuna nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka myös tunnustautuu vapaamuurariksi.

Näillä tahoilla ei ole mitään mielenkiintoa äänestäjien valtuuttamaan aitoon ja rehelliseen kansanvaltaan. Näiden tahojen tärkein on mieluusti verovaroista lihotettu bisnes. Tosin lähikuntien vähittäinen irtautuminen Ladecista viestii jo yksiselitteisesti Ladecin tarpeettomuuden koko Lahden seudulla.

 

Kun Lahen uutisia jutussaan Seitsemäs taivas kertoi Teivaan hotellihankkeesta, se paljasti, miten kaavoituksesta on tullut juuri tällainen ylhäältä saneltu, ylhäältä katseltu toivottomuudessa tehty  pinnansilausyritys.

Mikä Lahden kaavoitustyössä mättää ja mikä veromarkoin kustantamassamme kaavoitustoimessa on vialla. Luettelo ei ole pitkä, mutta selkeä:


1. Kaupungistamme puuttuu oikea kaupunginarkkitehti, jolla olisi asiantuntemus ja kyky herkkyydellä, näkemyksellä ja tulevaisuusajatuksella, sisäisellä ryhdillä ja rehellisyydellä rakentaa kaupunkimme kokonaiskuva luontaisen hienoille harvinaisille luonto-ominaisuuksillemme sopusuhtaiseksi, kauniiksi, harmoniseksi, terveelliseksi täällä asujien viihtyisäksi kotiseuduksi.

Nykyisen kaupunginarkkitehtimme helmasynti on valehdella ja kääntää tosiasiat päälaelleen. Lukijani voi varmistaa asian kaikkiin koteihin jaetusta juuri ilmestyneestä lahtelaisten veronmaksajien kustantamasta Lahden kaupungin tiedotuslehdestä Kaupunkilainen 2016 n:o 3, sivuilta 2 ja 3. Siellä kaupunginarkkitehti kertoo mm. Ranta-Kartanon kohdalla pelkkää pötyä alueen yksityiskohdista ja tulevaisuudesta.

http://portfolio-web.ess.fi/www/Kaupunkilainen/2016_No3/#/1

 

2. Kaavoja tehtaillaan Lahdessa vauhdilla kuin aasialaisissa halpatehtaissa. Parast'aikaa on kaupungissamme valmisteilla lähes 90 erilaista kaavaa ja kaavakatsaus tuo vuoden alusta niitä roimasti lisää. Hyvin monessa vireilläolevassa kaavassa teollisuusalueiden tontit tai rakennukset ollaan kaavoittamassa asunnoiksi. Minne Lahden teollisuus ja paljon kaivatut pk-yritykset sitten sijoittavat toimitilansa?

 

a) Kaupungin Tekninen ja ympäristölautakunta on käytännössä kaavojen päättäjäelin, päätössinettinään lautakunnan vapaamuurari-lakimies.

b) Kaupungin asukkaiden sekä imagon kannalta merkittävät kaavoitukset, joissa välittömänä seurauksena on kuntalaisen yleisen nautintaoikeuden loppuminen ja viihtyisyyden sekä hyvien asuinolojen tuhoaminen, on annettu kaavoittajista tuoreimman tehtäväksi.**

Näin tällaisen kaavoihinsa jäykistyneen päättäjäkoneiston ja näköalattoman kaavoittajaesimiehen sekä kaiken rahaksi muuttavan kaupungingeodeetin on helppo mielensä mukaan käskyttää tuoretta, virkeää kaavoittajaa.

 

**

Esimerkkinä sinänsä sympaattisen kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskosken meneillään olevista kymmenestä kaavoitusarkkitehtityöstä keskeiset työt:

-Ranta-Kartanon kaavamuutostyö  (jossa koko kaava-alueen voittaneen kilpailutyön rakennusten kerroslukujen korottaminen muuttaisi ratkaisevasti kaavaa ja tuhoaisi naapuruston asuinolosuhteet ja kaava-alueen kokonaisnäkymän vielä nykyistä kaavaa pahemmin)

-Sopenkorven valtakunnallisesti arvokas rautatievarikkoalue muutamine historiallisine rakennuksineen (muuttuisi arvottomaan toimisto- ja asuinkäyttöön)

-Pari kaavatyötä Renkomäen väyläkaavoituksina (joissa tie rakennettaisiin yksityisten maanomistajien tilojen kautta)

-Entisen Pelastusaseman/ Möysän uimarannan kaava (jossa koko suosittu ympärivuotinen uimarantakäyttö tuhoutuisi)

- Salpausselän/Teivaanrannan lisärakennusoikeuskaava (jossa koko Vesijärven ranta ja Salpausselän jäljellä oleva upea viherrinne poistuisivat kaupunkilaisten nautintaoikeudesta hotellikäyttöön).

 

Salpauselk%C3%A4-Teivaa.jpg

Tällaisena kivisenä rakennuskuiluna me saisimme kokea suunnitelmissa esitetyn Teivaan hotellin lähestyessämme kaupunkia Jalkarannan suunnasta. Oikealla näkymä Salpausselän hienoon viher-rinteeseen, vasemmalla kauniiseen Vesijärveen ja tien yllä meitä tervehtisi hotellin käytävä.

 

3. Kunnan varsinaiset päättäjät, kaupunginvaltuutetut, suuntaa-antavana auranaan kaupunginjohtajamme, ovat taas täysin näkemyksettömiä kaava-asioissa. Heillä on milloin metropolina pitämäänsä Helsinkiin suuntautuvia pyrkimyksiä tai juuri oheisen Teivaan hotellin kaltaisia konsulttihaihatteluja tarjoiltavanaan.

Heillä ei ole lainkaan tajua siitä, mikä on kaupungin vanhan asumisviihtyvyyden merkitys, oikea lahtelaisimago sellaisenaan, vaan he pyrkivät milloin mitäkin muualta matkittavaa ideantynkää tuomaan esiin kaupunkimme yhä synkkenevässä talousahdingossa, jotain tehdäkseen. Todellisuudessa yhä kauemmas loittonevat verovarojemme vastineet sekä asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet ja hyvä asuinympäristö.

 

Enkeli%20jlankulkijan%20n%C3%A4kem%C3%A4

Tällainen kylmä, Vesijärvetön on tämän artikkelin alussa lintuperspektiivistä kuvattu näkymä todellisuudessa jalankulkijan,  pyöräilijän ja auton tasosta nähtynä.

 

Tämän vuodatuksen nimi juontui 6.9.16 pidetystä Teivaan hotellikaavan yleisötilaisuudesta. Ensimmäinen Katinkulta-konsultin esittelemistä havainnekuvista oli nimetty Enkeliksi. Enkeli piti kuitenkin kaavaluonnoksista hävittää, sillä sen toinen siipi oli piirretty suojeltavan pähkinälehdon alueelle. Konsultin haihattelevat fantasiapiirrokset vielä voi kuitata olosuhteita tuntemattoman, asioista mitään tietämättömän havainnekuvina.

Mutta se, että juuri tuohon hotellin korkean tornin kohdalle nykyisin sijoittuvan Lokki-ravintolan toiminta-aika vuokrasopimuksen mukaan kestää aina vuoteen 2030 saakka, olisi pitänyt ehdottomasti kertoa tässä samassa yleisötilaisuudessa. Siinä esimerkki kaavoitustoimen ja virkamieskuntamme yleisestä rehellisyydestä ja avoimuudesta meitä kaupunkilaisia kohtaan. 

 

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2016/09/seitsemas-taivas