Suomen%20moottoripy%C3%B6r%C3%A4museo.jp

Suomen Moottoripyörämuseo Veistämönkatu 1, Lahti

Suomen Moottoripyörämuseon uumeniin sukeltaessaan - sen vähän hämärähköön, seinille, kattoon, lattialle sekavasti ripustettujen ja asetettujen monienkymmenien moottoripyörien näkymään, päänkivistykseen johtavaan miedosti rasvaisenoloiseen bensiininkatkuun ja hämäräkuvaisen videofilmin jatkuvan pyörimisen levottomaan miljööseen - tajuaa pian tulleensa todelliselle oikealle vanhanajan verstasvisiitille.

Tämän tunnelman olemme monia vuosikymmeniä sitten Lahdessa kokeneet savupiipputeollisuusajan suurissa ja pienissä lahtelaisverstaissa sekä huoltamoiden autohuoltomontuissa. Suomen Moottoripyörämuseo, läheisen samassa pihassa toimivan amerikkalaistyylisen pikku moottoripyörämarketin kera, on nyt moottoripyörälle soveltuvissa oivallisissa esittelypuitteissa, mutta kuin vastakohta kaikesta maailman cleantechistä, puhtaasta teknologiasta.

Suomen%20moottoriy%C3%B6r%C3%A4museo1.jp

Suomen%20moottoripy%C3%B6r%C3%A4museob.j

Vuosikymmenten kaksitahtisten tai monisataakuutioisten moottoripyörien valtaisa arsenaali suurine, ilmaa ja ympäristöämme saastuttavine polttoaine- ja melupäästöineen sekä katkuineen on tänne museoitu esimerkiksi juuri siitä, mitä mennyt aika ja sen vauhti-ihanteet tuntemattomine päästökäsitteineen olivat, mutta cleantechiä ne eivät  ole eivätkä tule koskaan olemaan.

Suomen%20moottoripy%C3%B6r%C3%A4museo.jp

Kävijälle tulee selväksi myös se, että moottoripyörämuseon vetäjä Riku Routo synnynnäisillä supliikkitaidoillaan saa mustat asiat muuttumaan valkeiksi ja monet vilpittömät tahot houkuteltua mukaan tähän vilpilliseen kansainväliseen hämäykseen. Suomen valtioneuvosto, Sitra, Ely-keskukset jopa paikalliset kuntien täysin omistamat kehitysyhtiöt ja vesiyhtiöt sekä tietenkin yksityiset suuret ja pienet yrittäjät ovat Cleantech-ohjelmassa mukana. Rahoitusta osataan näin lypsää ovelasti kaikkialta, minne maailmanlaajuiseksi ajatellun Cleantech-ohjelman satojen miljoonien rahoitus on jo Kataisen hallituksen aikana budjetoitu. Rahoituksen taikasana on cleantech.

Ei tämä Suomen Mooottoripyörämuseo ole se areena ja paikka, jossa voidaan puhtaalla omallatunnolla esitellä puhtaan teknologian keksintöjä, tuotteita ja ideoita. Kaikkea muuta. Lahti, sen kehitysyhtiö Ladec ovat nyt menneet halpaan ja tuhoisin seurauksin. Täällä käytyään 28.8.2015 cleantech-tietoa etsimässä kansalaiset eivät enää usko koko cleantechiin, Lahteen puhtaan teknologian esimerkkikaupunkina saati Suomeen maailman johtavana cleantech-supervaltana vuonna 2020.

 

kynä.jpg

CLEANTECH=puhdas teknologia tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloista ovat kierrätys, uusiutuvan energian kehittäminen, informaatioteknologia, kestävät liikenneratkaisut ja sähkömoottorien sekä valaistuksen kehittäminen. Globaalilla tasolla cleantech-markkinoiden arvo oli jo vuonna 2012 noin 1600 miljardia euroa. Markkinat kasvavat keskimäärin 7–8 %  vuosittain. Euroopan unioni järjestää joka toinen vuosi yrityksille kilpailun, jossa palkitaan edelläkävijöitä ympäristöystävällisissä toiminnoissa. Suomessa Cleantech Finland -kilpailua koordinoi Sitran Ympäristöohjelma.

Kun lukee cleantech-käsitteeseen liittyviä julkaisuja, erityisesti keväällä 2014 ilmestyneen julkaisun Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminan edistämisestä, ymmärtää, miten Suomen valtion korkeimmalla päättäjätasolla osataan juristien ja korkeasti koulutettujen virkamiesten omaksumalla kapulakielellä hämätä ja sumentaa selvät asiat täysin ympäripyöreiksi ja niin epäselviksi, ettei tavallinen suomalainen enää ymmärrä asiasta mitään. Humaanin ja jokaisen kansalaisen toteutettavissa olevan cleantechin on Suomen valtio muuttanut pelkäksi liiketoiminnaksi.

Valtioneuvoston cleantech-strategian tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen cleantech-liiketoiminnan kasvua ja perinteisen teollisuuden uusiutumista puhtaan teknologian innovaatioiden avulla. Visiona on, että Suomi on vuonna 2020 cleantech-liiketoiminnan globaali supervalta. Vision saavuttaminen vaatii eri hallinnonalojen pitkäjänteistä yhteistyötä.

http://www.tem.fi/files/39783/TEM_valtioneuvoston_strategia_cleantechliiketoiminnan_edistamisesta_06052014.pdf