Hilmanpäivät kuva.jpg

 

Terveystieteiden ja tilastolaskijoiden asiantuntevissa mallinnoksissa on selvinnyt, että parhaimmassakin tapauksessa koronaepidemia Suomessa on nujerrettu aikaisintaan puolentoista vuoden päästä tarttumattomaksi. Moni ihminen harkitsee toisten ja itsensä vuoksi, kuinka kauan vielä ihmiselämän arjen rajaaminen ja toimien kieltäminen on psyykkisesti ja inhimillisesti siedettävää.

 

Viisikkoministeri.jpg

Valtioneuvoston opetusministeri, talousministeri, pääministeri, sisäministeri ja oikeusministeri poistumassa 4.5.2020 pitämästään koronapandemian rajoituksiin liittyvästä tiedotustilaisuudesta.

 

Suomen kansa on ihmeissään, kun hallituksemme ministeriviisikko öitä myöten neuvottelee ja tulee sitten määräajan paljon ylittäen TV-ruutuun meille tiedonnälkäisille ja pandemiasta ahdistuneille alamaisille kertomaan taas uusista päätöksistään, tyynesti estradille astuen ja laukoen madonlukunsa tulevien viikkojen elämällemme kesäkuun alkuun saakka ja hieman lisää vapauttaen siitä kuukaudeksi eteenpäin. Tuntuu, että viisikon yhteinen sanoma vaikka vaikuttaakin ehyen rikkumattomalta ei enää ole joka käänteeltä uskottavaa eikä ainakaan tasapuolisen inhimillisesti perusteltua.

 

 

HALLITUKSEN TIEDOTUSTILAISUUS 4.5.2020 klo 19.30

 

Pari asiaa alkaa jatkuvasti toistuessaan särähtää tässä sympaattisten päättäjiemme menossa. Päätösten vauhti ja asioiden epävarmuus ovat ennenkokematonta valtionhallintoa. Harvoinpa niin nopeasti kansan perusoikeuksia muutetaan/vaihdetaan toiseksi tai hylätään määräajaksi kokonaan. Ministerimme itse nyt toteavat, että harvoin, jos koskaan asioita on päätettävä nykytilan tiedon mukaan ja että he joutuvat päätöksensä nopeasti muuttamaan ja purkamaan tartuntaepidemian arvaamattoman käyttäytymisen takia. Avoiminta näissä päätöksissä on, että ministerit itse sanovat niiden perustuvan pelkästään lääketieteen nyky-ymmärrykseen ja tietoon vallitsevasta tartuntataudista, jonka vallassa on nyt koko ihmiskunta.

 

Rajoituksia%20ja%20purkamisia%20b.jpg

 

 

 

Valtavan työtaakan vuoksi alkaa jo näkyä ministereiden nuoruuden kokemattomuus yrittää jaksaa väsyneenäkin sanoa sanottavansa ymmärrettävästi ja erehtyä jälleen käsittelemään kuten tiedotustilaisuudessa 4.5.20 yli 70-vuotiaita tai vakavasti sairaita kovin stereotyyppisesti. 

 

Pääministeri Marin:

Testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Hallituksen tarkoituksena on edelleen pyrkiä estämään epidemian laajeneminen, turvata terveydenhoidon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Yli 70-vuotiaat pysyvät erillään fyysisistä kontakteista muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan.

 

Sisäministeri Ohisalo:

Kaikissa tilanteissa tulee korostaa ohjeistuksen noudattamista ja riskiryhmien erityistä huomioimista. Me olemme onnistuneet tässä riskiryhmäpuolella - tätä kannattaa meidän yhdessä jatkaa.

 

 

Kun olen puhelimitse haastatellut ja varmistanut monta tähän riskikastiin luokiteltua ihmistä, he ovat ihmetelleet, että Suomen hallitus on selkeän ikärasistisesti leimannut tuon melkein miljoonan kokoisen vanhimman suomalaisikäosan. Sen pitää vain tyytyä neljän seinän sisällä odottamaan päätöksiä. Heidät on karanteeniin suljettu ja syntymävuotensa perusteella tuomittu suomalaisen yhteiskunnan kaiken toimivuuden ulkopuolelle.

Olen tuossa joukossa kokenut yhä tuottavia huippukirjailijoita, kuvataiteilijoita, muusikkoja, viisaita tutkijoita ja ennen kaikkea elämänvoimaa täynnä olevia maalais- ja kaupunkilaisjärkisiä ihmisiä. Heidät on nyt kylmästi yhteiskunnasta ulosmitattu.

 

Hallituksen on nyt viimeinkin aika aloittaa tuon vain juhlapuheissa kunnioittamansa kansanosan käsittelytavan purku ja käsiteltävä jokaista ihmistä kaikkine poikkeuksineen, erityisominaisuuksineen ja elämäntoiveineen todella aidosti huomioiden toimivana ja hyvänä yksilönä.

Siihen ei riitä yhden ainoan ikkunallisella väliseinällä varustetun kaksiosaisen kontin näyttäminen yksityisen hoivakodin arviolta 6000 €/kk hoivapaikastaan maksavan iäkkään äidin ja hänen poikansa tarkoin tarttumattomaksi suunniteltu kohtaaminen ja videotoistaminen television monissa uutisissa.

Nyt on alan viranomaisten ja asiantuntijoiden nopeasti käynnistettävä erilaisia aktiviteettitapahtumia ja kohtaamismahdollisuuksia ympäri maan, luontevia, turvallisia ja  inhimillistä läheisyyttä lujittavia sekä perinteisiä että uusimuotoisia käytännön toimenpiteitä riskiryhmään leimattujen tulla takaisin tasa-arvoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Suunnittelijat ja yhteiskunnan tutkijat sekä hoitoekspertit toteuttavat niitä nopeasti, helposti ja asiantuntemuksellaan turvallisesti.

 

 

 

Suomen%20Aluehallintovirastot.jpg

 

 

Ministerien suusta on vielä useammin putkahtanut ilmoille toinen asia, joka on myös painettu moniin koronan vuoksi tehtyihin hallituksen päätöksiin:

Aluehallintovirastot toimeenpanevat ja valvovat hallituksen tekemät päätökset.

 

Lainaan taas kohtaa ministeriviisikkomme 4.5.20 pitämästä koronatiedotustilaisuudesta:

 

Sisäministeri Ohisalo:

Aluehallintovirastoilla on toimivalta tartuntalain nojalla kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Toiminnassa tulee noudattaa ja huomioida kulloinkin voimassa olevat aluehallintoviranomaisten yleisötilaisuuksia koskevat päätökset.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa erityisen ohjauskirjeen Aluehallintoviranomaisille edellä tarkoitettujen rajoitusten toimeenpanemiseksi ja tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.

 

 

Mitä me tiedämme Aluehallintovirastoista. Kuinka lähellä meitä nämä valtion toimeenpanevat ja valvovat aluehallintoviranomaiset oikein ovat..

Aluehallintovirastot perustettiin kymmenen vuotta sitten läänien tilalle. Maaherroja ei enää ole, vaan Aluehallintovirastoja on koko maassa vain seitsemän ja valtaosaa niistä johdetaan ylijohtajan tittelillä.

 

Aluehallintovirastot.jpg

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa Suomen lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Jokaisella aluehallintovirastolla on tietty toimialue, joka käsittää yhden tai useamman maakunnan. Sen vastuualueita ovat peruspalvelut, oikeusturva, työsuojelu ja luvat; ympäristöluvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä opetus- ja kulttuuritoimi. Aluehallintovirastoja on seitsemän, joista yksi on Ahvenanmaan valtionvirasto.

 

 

Kyn%C3%A4%20alas.jpg

AVI

Lahden kaupungin 120000 asukasta kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alaisuuteen.

Virasto on hajautettu kolmeen pääpisteeseen: Pääpaikka on Hämeenlinna, jossa se toimii ylijohtaja Merja Ekqvistin johdolla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivutoimipiste-yksiköt on sijoitettu Helsinkiin ja Kouvolaan. Lisäksi viraston henkilökuntaa työskentelee Lappeenrannassa, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Porvoossa, Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa ja Vaasassa.

Lahdessa työskentelee 13 viraston työntekijää osoitteessa Vesijärvenkatu 11 (kaikki työsuojelun vastuualueella).

Kaikkiaan Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on 535 työntekijää.

Yleinen Aluehallintovirastomme (AVI) sähköpostiasiointiosoite on kirjaamo.etela@avi.fi

 

 

LAHTIKONSERNI

Olen itse kaupungin, sen jäykkien ja byrokraattisten konsernimuotoisten palvelujen kohde. Lahden kaupunki on jatkuvasti erilaisissa yhteyksissä, jopa oikeustoimissa määrittänyt ja puolustautunut koskemattomaksi, itsemääräämisoikeudelliseksi yhteisöksi. Se on jättänyt useat tärkeät ydintehtävänsä, kuten sosiaalityön ja terveydenhoidon täysin ulkopuolisten tahojen hoidettavaksi - pelkkänä perusargumenttina valita edullisin. Terveys- tai sosiaalilainsäädännölliset laatukysymykset ovat kaupungin kannalta toisarvoiset. Meiltä asukkailta edellytetään - ei mielipidettä, vaan pelkkää kyvykästä veronmaksuominaisuutta.

 

Valtaosan kaupunkikonserniksi nimetyssä palvelutoiminnassa on kuitenkin nyt palattava valtakunnan poikkeusolotilanteessa alkuperäiseen tehtäväänsä. Sen on Suomen lainsäädännön Valtalakien päätöksissä pystyttävä alimpana viranomaisena toteuttamaan Aluehallintoviranomaisten määräykset, rajoitteet, turvallisuus ja valvonta.

 

Näin kuntalaisena ja kansalaisena otamme nöyrästi todesta ministereiden ilmoittamat tosiasiat, epäselväksi jää:

- kuka täällä Lahden kuntakonsernissa toteuttaa nuo ohjeet ja päätökset sekä niiden valvomisen Aluehallintoviraston ohjeiden mukaan?

- kuka käy laskemassa ja valvoo ensin 10 ja sitten 50 ja vielä 500 hengen joukkojen turvaetäisyydet

- mitä sanktioita seuraa käyttäjille ja valvojille määräysten ylityksistä ja laiminlyönneistä?

- kuka mittaa, milloin ja missä, miten toteutuvat kouluyhteisöissä kaksimetriset läheisvälit jokaisena oppituntina, välituntina ja koulumatkoilla?

- kuka tutkii, että lähes miljoona suomalaista riskiryhmäläistä pysyy kodeissaan toisten kunnon ihmisten kosketusulottuvilta 

- jne

 

Aluehallintovirastoille on Hallitus ja ministeriöt jakaneet ja sälyttäneet valtavan määrän tehtäviä. Haluaisimme tietää ohjeiden käytännön toteuttajat - muutkin kuin vain me itse.

 

 

Esimerkki 4.5.20 Hallituksen tiedotustilaisuuden päätöksen perillemenosta:viranhoitajille::

Samaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston alaisuuteen kuuluvat Helsinki ja Lahti, joista Aluehallintoviraston päätoimipaikkaan Hämeenlinnaan on yhtä pitkä 100 kilometrin matka.

 

Tiedotustilaisuudessa ministeri ilmoitti monista rajoitusten purkamisista, mutta poikkeuksellisesti, että kirjojen uloslainaus avataan heti.

 

 

 

Anna-Maria%20Soininvaara.jpg

 

Tehdyissä uutisten tv-haastatteluissa samana päivänä Helsingin suuren Keskustakirjasto Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara oli iloinen kirjojen saamasta arvostuksesta karanteeneja purettaessa ja lupasi heti välittömästi avata uloslainauksen.

 

Lahden%20kirjastonhoitaja.jpg

 

Lahden kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin taas kertoi aluetelevisiossa odottavansa tarkempia ohjeita Aluehallintovirastolta ja arveli kirjastojen avautuvan vasta viikon päästä.

Samaa Aluehallintoviraston ohjeistusta 50 henkilön maksimista liikuntatapahtumissa jäi odottamaan myös kuntamme jatkuvaksi linssiluteeksi kohonnut sivistysjohtaja Tiina Granqvist paikallistelevisio-ohjelmassa.

 

Aluehallintovirasto tuntuu siis olevan muillekin kuin meille kuntalaisille tehtäviltään tuntematon virasto. Sen ja sen 535 työntekijän työn selvittäminen meille kansalaisille olisi nyt pandemian vielä pitkään jatkuessa turvallisuuden ja luotettavuuden vuoksi paikallaan tehdä voidaksemme luottaa edes valtion toimenpiteisiin ja apuun kaupungin aikaillessa ja hidastellessa toimiin ryhtymistä.

 

 

Kyn%C3%A4%20alas.jpg

 

Lahtik%C3%A4sidesi%20b.jpg

 

Ylimmän tason lahtelaisvirkamiehistö taas kuittaa koko koronapandemian tapansa mukaan kovin pinnallisesti. Itsemääräämisoikeudellaan kerskaava kuntajohtomme ei ole aikoihin enää ollutkaan meille kaupunkilaisille luotettava, palveleva organisaatio, vaan pelkkä kauas näkyvän pintaglamourin markkinoija.

Siksi sen on itsemääräämisstatuksessaan myös mainostettava kaupunginjohtajansa Pekka Timosen suulla Lahtea koronan torjunnassa kaupunkina, joka ensimmäisenä Suomessa valmistutti pikkupanimossa aidosti omalla Lahti-käsidesi -etiketillä varustetun käsidesin - itsemääräämisoikeutensa kunniaksi vain omalle henkilökunnalleen - veronmaksajien rahoilla.

 

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

 

Lis%C3%A4liite.jpg