972672.jpg

Sivistys5-normal.jpg

Lahti on täynnä ilmaan heitettyjä termejä, tyhjäsisältöisiä hokemia ja iskulauseita.

 

Lahden kaupungin sivistystoimiala ilmoittaa tuottavansa kaupunkiimme sydänten sivistystä. Tänään 23.10.2013 on sivistyslautakunnan kokous. Luen lautakunnan esityslistan liitteineen moneen kertaan. Huomaan, ettei mikään ole muuttunut saati kehittynyt neljäänkymmeneen vuoteen. Päinvastoin, tänäänkin toimiala, sen kallispalkkaisimmat työntekijät tekevät täysin tuottamatonta, hyödytöntä, jonninjoutavaa työtä. Tänään sivistyslautakunnassa hyväksytään 25-sivuinen strategiataulusarja toimialan työn kehyksiksi. Hämmästelen, miten sisäänpäinkäpertynyt, kapulakielinen, fraasittunut ja turhasisältöinen voikaan sivistystoimialan ohjeistuspaperi olla.

Tällaisia erilaisia termejä täynnä viliseviä fläppitaulullisia on Lahdessa tehty riittämiin vuodesta toiseen, mm. sadoittain erilaisia monia kokouksia, palavereita, kymmeniä tunteja ja lukemattomia kirjoitussivuja vaatineita asiakirjoja: tuotettu kaupunkikohtaisia versioita opetussuunnitelmista ja lukusuunnitelmista, muuttaen ne valtakunnallisista asiakirjoista kuntakohtaisiksi - kukaan ei niitä ole koskaan käyttänyt, noudattanut saati tarvinnut.

Sivistys-normal.jpg

Parhaillaan selvitetään, miten Lahden sivistystoimen toimialajohtaja Maritta Vuorinen ja Lahden kirjastotoimenjohtaja Marja Malminen ovat saaneet täysin eri käsityksen Lahden strategiaan kirjatusta Ahtialan kirjaston tilanteesta ja toimipaikasta: tieto ei tunnu kulkevan edes toimialan sisällä.

Sivistystoimialan strategiatulkinta on lajissaan tällaisen turhan työn huippu, todellinen kirjallinen farssi: kahdenkymmenenviiden sivun verran siihen on kyhäilty kaavioita, uusia nimikkeitä, heitetty ilmaan ideoita - osaamatta yhtäkään niistä soveltaa käytäntöön, aitoon sydänten sivistystä edistävään toimintaan.

Vanhat maalaisjärjen ennen ymmärtämät asiat on nyt aikalaistettu, kansainvälistetty ja lahtelaistettu uusin termein: synergiahyöty, Lahti Region, Ladec, toimijat, kaupunkitason viestintäyksikkö, johdon auditointi, palvelun tuotteistaminen, kasvu- ja oppimispolku, osallisuus, ennaltaehkäisevät toimintamallit, tilaajaosaaminen, työprosessien hiominen, matalan kynnyksen toiminta, maineen hallinta, asiakasraadit, modernit oppimisympäristöt, hyvinvointisuunnitelmat, palveluyksikkö, intra, kuulemismallit, kuulemiskerrat, palveluverkko, tilatehokkuuden maksimointi, työprosessien hiominen, eläköitymisen hyödyntäminen, esimiesten 360 asteen arviointi, esimiestyön Lahti -malli, ura- ja seuraajasuunnittelumalli, toimitilakanta, palveluverkkosuunnittelumalli, uusi museokonseptisanoja ja termejä, kirjoitusvirheitäkin riittää.

Entä Lahti ympäristökaupunkina ja lapsiystävällisenä kaupunkina? Nuo moneen kertaan sivistystoimialalla esiintyvät termit ovat suoranaisia ilkkuvia pilkkanimikkeitä Lahdelle, joka surutta kaataa ja raiskaa metsänsä, rakentaa pilalle Salpausselän harjunsa ja Vesijärven rantansa, tarjoaa lapsilleen homeiset koulurakennukset tai parakit.

Sivistystoimiala osoittautuu tällaisilla perusteita vailla olevilla papereillaan täysin tarpeettomaksi, pelkkiä paperitermejä rustailevaksi byrokratian ylätasoksi. Tämäntasoiselle, tsaarinaikaiselle, kalliille  toimialabyrokratialle ei Lahdellamme ole varaa, tarvetta tai käyttöä saati hyötyä.