Kunnaksen%20koulu.jpg

AF1QipN8MOYuqkmrrzzoOfCp6_5XAz3TfK6K6DSN

Ylemmästä, Kunnaksen koulun kuvasta puuttuvat koulutiloja korvaavat väliaikaisparakit, joita koulun piha on täynnä. Alempi koulukuva on Myllypohjan koulusta, joka on tyhjillään.

Tyypillistä Lahden kaupungin pikkuvirkamiesten toimintaa edustaa moni väärinpäätetty tai virheellisesti perusteltu asia - kaikki meidän kaupunkilaisten hämäämiseksi. Suuri herra tarvitsee alamaisia, alamaiset tekevät kuten suuri herra käskee, mutta alamainen haluaa kehnoilla taidoillaankin näyttää oman herruutensa.

Esimerkkinä vaikka tämä mitättömältä tuntuva asia - kahden koulun hallinnollinen yhdistäminen. Kunnas ja Myllypohja ovat nyt päätöksen kohteena ja jälleen perusteena laskeva oppilasmääräennuste, vaikka se kartalle voitaisiin hyvin piirtää nousevaksi.

Täällä Lahdessa halutaan mammuttikouluja malliksi koko Suomelle, kaupunginosakoulut ja oikeat kotia lähinnä olevat lähikoulut on unohdettu: kaikki kaupunginosien palvelut niputetaan, lakkautetaan - rahaa muka monitoimirakennuskomplekseihin säästäen.

Lapsen kannalta tämä lahtelaismuoti on jo tuottanut hälyttävän negatiivista tulosta. Kivimaan ja Launeen suuret 1000 oppilasta ylittävät oppilasmäärät ja niistä muotoutuvat kouluyksiköt sekä koulumatkat ja vapaa-aikakin ovat jo jatkuvaa häiriöiden selvittelyä.

Kaupungin koululaitoksen jo alunperin turhista virkamiehistä suuren herran apureilla, aluepäälliköillä ei ole enää muuta tehtävää kuin näyttää suuri alueherruutensa meille oppilaiden huoltajille.

 

Lahden sivistyslautakunnan päätös 28.4.21 § 42:

”Ystävällisesti pyydämme lausuntoanne Kunnaksen ja Myllypohjan peruskoulujen hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2021 alkaen.”

Mitä mieltä olette siitä, että Lahden perusopetuksen pohjoisen alueen aluepäällikkö toimistossaan pistää sähköisesti tuollaiset lausuntopyynnöt kahdelletoista mielestään Myllypohjan ja Kunnaksen alueen kouluun liittyvälle taholle: molemmille kouluille (joilla tilapäisesti on enää vain yksi, molempien koulujen yhteinen Myllypohjan koulun rehtori), molempien koulujen vanhempainyhdistyksille, oppilaskunnille sekä neljälle ammattijärjestölle, Lahden nuorisovaltuustolle ja Lahden Seudun Vanhemmat r.y:lle.

Aluepäällikkö antaa aikaa lausunnon antamiseen neljätoista arkipäivää (26.2.-16.3.21). Hän kuvittelee, että hänellä on valta hyppyyttää pillinsä mukaan näitä - useimmat vapaaehtoisesti toimivia - tahoja sellaisessa vauhtikiireessä kuin haluaa. Hän varmaan olettaa, että näillä vapaaehtoisilla on hienot työhuoneet, sihteerit ja modernit viestintälaitteet sekä mahdollisuus nopeisiin kokouksiin ja vastaussorvauksiin näin korona-aikanakin.

Palautteen antoivat vain molempien koulujen vanhempainyhdistykset, joilla oli aito huoli koulujensa tulevaisuudesta.

 

Sivistyslautakunnan päätöksen 28.4.21 § 42 perusteluissa esittelijä kuittasi nämä vanhempainyhdistysten lausunnot siten, etteivät ne liittyneet juuri kyseiseen lausuntopyyntöön. Hävytöntä.

Vielä itse päätöksessäkin juuri tuo olennainen perheen keskeinen kouluvalintaseikka - koti/koulu - kuitataan seuraavasti:

•Arvioinnissa on huomioitu kuntalaisten näkökulmasta lasten koulumatkan muuttuminen. Koulumatka osalla lapsista pitenee keskimäärin 2,3 km – 3,3km. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa koulujen välisellä oppilaaksi-otolla.

Maalaisjärjellä suomennettuna se tarkoittaa, että koulurakennukseksi joillekin ei enää tule lähin koulu, se rakennus, minkä takia koti on juuri tähän osoitteeseen hankittu tai jopa rakennettu.

Myllypohjan ja Kunnaksen alueen palveluista ovat kiinnostuneita myös alueen muut asukkaat kuin vain koululaisten vanhemmat, myöskin seudun erilaiset aktiiviset yhdistykset. Mihin valmistelija unohti paikalliset toimivat kansalais- ja asukasyhdistykset – nuorisoseuran ja Työväenyhdistyksen, molemmat aktiivisine toimitiloineen, sekä alueen perinteikkään omakotiyhdistyksen? Eikö näillä juuri ole huoli seudun asukkaista, uusista tulokkaista, kaikenlaisesta toiminnasta ja seudun palveluista, kouluista?

 

Miten kahtatoista erilaista organisaatioita joku aluepikkuvirkamies näin voi juoksuttaa aikatauluttamalla.  Ei siis ihme, ettei palautettua lausuntoa tullut kuin kahdelta. Näin saadaan asia näyttämään tämänkin säästösuunnitelmaidean kohdalta hyvältä ja kouluhuolta tuntevien huoltajien lausunnot pyyhkäistyä pykäliä rumentamasta.

Olisi paljon tärkeämpää ja rehellisempää ollut kaupunkilaisten ja koulujen oppilaiden vanhempien tietää esimerkiksi Myllypohjan koulun kiinteistöstä, joka nyt on tyhjillään. Ollaanko sitä peruskunnostamassa vai mitä sille ja kymmenille tyhjille luokkahuoneille ja toimiville koulutiloille tapahtuu?

 

Päätösrivien väleistä selviääkin kuin sivulauseena, että hallinnon nyt yhdistyessä tulevana syksynä 1.8.2021 syntyy uusi koulu. Sille ollaan jo tänä keväänä etsimässä oikein kilpailulla uutta nimeä.  Yksi suuri koulukiinteistö, monen kodin lähikoulu ollaan taas lahtaamassa lasten ja kotien tappioksi. Ei tunnu rehtiä toimintaa Lahden kouluhallinto tässäkään asiassa harjoittavan.

 

 

Tämän sananvapauspäivän vuodatuksen pikkuvirkamiehet

Suuri herra – Opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen

Alamainen  -  Perusopetuksen aluepäällikkö Matti Saarela

 

 

 

Lyijykyn%C3%A4.jpg

Parahin lukijani. Ylläluetellut pikkuvirkamiehet  ovat pari vuotta aikaisemmin olleet pitämässä vuonna 2018 OmaLahti -tilaisuuden ja tehneet myös samana vuonna Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnitelman: ohessa tilaisuuksien asiakirjoista pienet lainaukset, jotka todistavat Lahden koulusuunnittelun olevan täysin hakuammuntaa. Tiedätte varmaan myös, että Kunnaksen koulun piha on tänään täynnä parakkeja, niissä majailee nyt pääasiassa Myllypohjan koulu oppilaineen, rehtoreineen ja opettajineen. Tästä kaikesta vastuunkantajana on kesäkuun 2021 vaaleihin saakka vielä istuva Sivistyslautakunta.

 

OmaLahti tilaisuus Ahtialan Kunnaksen - Myllypohjan asukkaille 2018.

"Suuret yksiköt pilaavat Lahden suunnitelman lapsiystävällisestä kaupungista - Kunnaksen alueen vetovoima katoaa, jos koulu lakkautetaan - Kunnas autioituu palveluiden heikkenemisen myötä - Kiinteistöjen arvon lasku Kunnaksessa - Palvelut heikentyvät - Oppilasmääräennusteet pielessä - Koulumatkojen turvattomuus.

Ei liian suuria kouluja - Luovutaan suuri on hyvä ajattelusta. Pohditaan aidosti pieni on parempi -vaihtoehtoa - Koulumatkan turvallisuus - Koulut lähellä lapsia. Lahti suunnan näyttäjän pienillä lähellä olevilla yksiköillä - Kunnakseen ja Myllypohjaan uusi koulu."

 

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018.

"Ahtialan alueen tilanne, johtopäätös. Myllypohjan tontille mahtuisi sijoittamaan 4 sarjaisen alakoulun sekä esiopetuksen ja 10 ryhmäisen päiväkodin. Kunnaksen koulusta, Ahtialan, Kunnaksen ja Leikkituvan päiväkodeista voitaisiin luopua kokonaisuudessaan."

 

Lis%C3%A4liite.jpg