Lahden kaupungista on kohta jäljellä vain muisto. Kaikki on myytävänä: kaupungin omat hienot maa-alueet, rakennukset tai hyvin toimivat, hyvin työllistävät yksiköt myydään tai on jo aikoja sitten lopetettu. Esimerkkinä vaikkapa todella konkreettinen kaupungin oma Metsä-Pietilän saha moderneine koneineen, höyläämöineen, toimintoineen, joille riitti työtä ja riitti materiaalia Lahden omistamista metsistä ihan pelkällä metsänhoidollisella harvennushakkuullakin. Käyttöä puutavaralle oli liiankin kanssa kaupungin ylläpitämiin kiinteistöihin ja toimipaikkoihin. Ja työtä monelle kymmenelle, työtä, josta paperisota oli kaukana, mutta ammattitaito, jälki ja näkyvyys kaikkien kaupunkilaisten nautittavana, turvallisuutta, hyvinvointia ja silmäniloakin lisäävänä perustoimintana.Julkinen valta
Lainsäädännöllisesti kaupunkimme on julkisen vallan paikallinen organisaatio. Julkinen valta takaa kansalaisille lainmukaisen ja tasa-arvoisen elämän. Sen rahoitus on yksinomaan verovaroilla tapahtuvaa.
Julkisen vallan vastakohtana on liiketoiminta, jonka periaatteena on tuottaa vuosi vuodelta enemmän tuottoa omistajilleen.


Lahden kaupungista on kohta jäljellä vain muisto – se on muuttunut liikelaitokseksi. Valtion postin eli Itellan, Valtion tiehallinnon eli Destian, Valtion tielaitoksen korjaamon eli Raskoneen tai Valtion Geologian tutkimuslaitoksen eli Labian kaltaisia nimiä Lahti ei itsestään vielä ole hoksannut käyttää.

Lahti-kaupunkimme liiketoiminta on nyt nimeltään Lahden kaupunkikonserni, jolla on oma toimitusjohtajansa (hänen esimiehenään taas kaupunginjohtaja). Lahden kaupunginkansliaa ei enää ole – sen nimi on nyt suunnittelijoittensa mukaisesti Lahden kaupungin konsernipalvelut.

Sisälämmöllä toimiva kuntatalous
Lahden kaupunkikonsernin liiketoimintaan kuuluu kolme toimialaa sekä noin kuusikymmentä yhtiötä, joilla kaikilla on päällikkönsä, hallintojohtajansa, apulaispäällikkönsä, runsas kansliahenkilökuntansa= jakkupuku- ja kravattihenkilökuntansa.

Paperinpyörittäjiä – vaikka tietokoneajassa elämme – on tahallaan synnytetty kymmenittäin, mutta samaan aikaan itse kaupunkimme surkastuu pelkäksi luurangoksi.


Pieni esimerkki valaiskoon organisaation toimialojen kyseenalaisuutta:
Kymmenien ihmisten työpanos syntyy täysin tuottamattomasta työstä, jossa toimialat laskuttavat itseään
a)Sivistystoimialan Koulutuspalvelukeskus laskuttaa toimialaansa liittyvien kiinteistöjen (koulujen) iltakäytöstä liikuntatointa ja
b)Teknisen toimialan laskutus taas laskuttaa sivistystoimialaa kaikista koulutoimen kiinteistöistä, koska se kuvittelee omistavansa kaupungin kiinteistömassan.
C)Lahden kaupunkikonsernin Talouspalvelut  tekee käytännössä edellä esitetyt laskut ja perii ne. Laskut kulkevat, näennäistuloja ja menoja syntyy, muttei lainkaan rahaa. Joka vuosi vuokria korotetaan, näin riittää siis uusien taulukoiden ja taksojen sorvaamistunteja, näennäistyötä.


Demokratian ulkopuolella
Kaupunkimme omat yhtiöt monenkirjavine keksittyine nimineen (Lakes, Lahti Aqua ym), joiden pääoma on pelkästään veromarkoillamme saatua, ovat taas kokonaan kontrollimme ulkopuolella. Niiden hallintoelimiin valitut edustajamme vastasivat tiedusteluuni: emme voi kertoa talon asioista, liikesalaisuus estää sen. Tämmöistä on konsernitalous.


Seinät vai ihminen

Vajaa vuosikymmen sitten Haahtela –konsulttitoimisto palkattiin suunnittelemaan Lahden koulutoimi.

Konsulttitoimiston ainoa kriteeri oli tarkastella, kuinka tehokkaasti kaupungin koulukuutiot ja seinäneliöt nielevät oppilaita. Tuloshan oli selvä ilman kallista konsulttiakin: mitä pienempi tila on, sitä vähemmän sinne mahtuu ihmisiä.

Kun Haahtela-konsultit sitten asian julkaisivat, saatiin mukafaktaa, jonka toteuttajaksi koulutusjohtaja valitsi rehtoreista kyhätyn toimikunnan. Sen esityksestä lopetettiin kolme kooltaan pienintä kaupunginosakoulua ja pari pienintä lukiota, samalla saatiin kumoon koko erityisopetus ja sen seitsemän pientä kouluyksikköä, joissa lain mukaan annettiin yksilöllistä opetusta pienissä opetusryhmissä.


Tämäkin Saksalan asuntoalueen kaunis, uudehko kouluyksikkö oli liian pieni ja kaupunginvaltuusto päätti lopettaa siinä koulunpidon.

Lahden koulutoimen tila tänään on entistä surkeampi: muutosta muutoksen vuoksi, suuriin yksikköihin rakennellaan kalliita lisärakennelmia, erityisopetuksen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti, oppivelvollisuuskoulun ja jo lukionkin työskentely on levotonta ja koulusyrjäytyminen lisääntynyt huimasti.

Pari päivää sitten sama Haahtela –autuus on isketty taas lahtelaisten älliköitäväksi. Entistä kalliimmin työskennellyt ja – peräti kaksi vuotta – tuumaillut haahtelakonsultointi on nyt päätynyt esittämään tuottavuuden lisäämiseksi, että  parhaillaan homesaneerattava  Paavolan terveysasema pyhitetään pelkästään sosiaalitoimelle ja Lahden kaupunginsairaalan tilat yksinomaan sairaalatoimelle.

Kaiken haahtelakonsultoinnin taustana on jälleen näyttää, että lopettamalla ympäri kaupunkia olevat toimipisteet säästetään kiinteistökuluissa.

Lukijani voi päätellä, että kun lakisääteiset  päihdehuolto-, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus-, elatussopimus-, vammaispalvelu-, toimeentulotuki-, sosiaalinen tuki-, isyys-selvittely-, asunnottomuus-, maahanmuuttaja-, velkaneuvonta-, kuntouttava ohjaus ja terapia-, veteraanietuusasiat ja koko vanhuspalvelu siirretään saman ison pääoven taakse, asiasta ei seuraa mitään hyvää. Tällaisen yksikön asiakaskunta on niin kirjava, että talon henkilökunta, asiakkaat ja ohikulkijatkin tarvitsevat erityisvartioinnin.

Yksityinen asiakas taas jää omine ongelmineen vaille yksityisyyden suojaa. Puhumattakaan siitä, että sosiaalitoimen palvelut koskettaisivat juuri siellä, missä niiden pitäisi vaikuttaa: kaupunginosissa, kodeissa ja perheissä, yksityisen ihmisen elämässä.

Olen kirjoittanut useasti esimerkin omaishoidon lahtelaisesta häpeätilasta: Lahden koko vanhushoidon palvelut eivät enää ole julkisen vallan toimintaa, vaan suurin osa asiakkaalle maksullista liiketoimintaa. Sen pienet oikeudenmukaisuusrippeet  tässä haahtelajärjestelyssä tukahdutetaan lopullisesti.

Rahaa on - asiat tärkeysjärjestykseen

Veroeuroillamme on viime vuosina ollut outo taipumus upota julkisuuden ulkopuolelle, jopa maahan tai maan alle. L
ahtemme euroja on yhä suuremmassa määrässä määräillyt kaupunkimme Tekninen toimiala, sen päätöksiä ei juurikaan ole kyseenalaistettu.

Eikö nyt, taloudellisen ahdingon aikana viimeistään pidä asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Ohessa muutama kuva tästä toiminnasta, jossa eivät eurot enää kilise, vaan setelien kahina herättää pohtimaan: onko tämä kaikki tänä päivänä lahtelaisten elämälle tärkeysjärjestyksessä etusijalla?
Ylläolevat kuvat ovat koko kesän käynnissä olevista Lahden pääkatujen Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun rakennustöistä. Aleksanterinkatu on ollut miltei koko kesän pois liikennekäytöstä. Samanlaista rakentamista on parhaillaan käynnissä Saimaankadun ja Kiveriönkadun liikenneväylillä ja ympäri Lahtea.

 

Vastuuhenkilöt muissa maailmoissa

 


Kuntaliiton logo

Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta havittelee Kuntaliiton toimitusjohtajan paikkaa. Lahden pesti on kestänyt vasta pari vuotta. Mitta on täysi, vaikkei mies julkisesti sitä tunnustakaan, vaan kehuu omassa blogissaan toimintansa onnistuneeksi.


Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Matti Liukko on saanut tarpeekseen ja jättänyt eropaperit. Hänen aikaansaannostaan ovat alasajettu, häpeällinen omaishoitajarakennelma, homeeseen päästetty keskustan terveyskeskus sekä nyt julkaistu haahtelakonsultointipaperi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen logo

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Salmi toimii Lahteen saadussa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa eikä ehdi ottaa kantaa kaupunkilaisille tärkeisiin asioihin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen esiintyy paikallistelevisiossa ihmisarkea tärkeämpien, Pelicansin ja Lokkitoimikunnan puheenjohtajana.
 

Sataman naurulokit taidemaalari Satu Loukkolan näyttelystä 29.4.2009

Missä luuraaTeermu Hiltusen kaltainen rautainen, jämäkkä, isällinen, kuntalaiset huomioiva ja vastuunottava Lahden johto? Nyt olisi näitä ominaisuuksia omaavalle naiselle tai miehelle pikaista käyttöä.

Lahti on nykyisellä johtohenkilöstöllään ja sen ajatustyylillä kohta putipuhtaaksi kynitty kaupunki, päätöskulttuurissaan vailla sydämen sivistystä, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä - ja siten vailla julkiselta vallalta edellytettäviä ominaisuuksia.

http://www.haahtela.fi/

http://www.lahti.fi/www/blog.nsf/vwall/$first