Kukkatervehdys.jpg

Tulevana perjantaina 16.11.18 klo 12.00 on koettavissa melkoisen härski julkinen virkamiesvedätys. Liisa Ruusuvaaran Kukkatervehdys-veistos Kaupunginsairaalan tuloväylän reunalla on vapaaehtoisen kansalaistoiminnan aktiivisuuden ansiosta pelastunut tuhoamiselta ja nyt sama tuholainen on pokkana ottamassa sen Lahden kaupungin puolesta vastaan kunnostettuna.

1

Simanainen.jpg

Suomalaisittainkin harvinaisen betoniveistoksen, Liisa Ruusuvaaran Kukkatervehdyksen, tarina oli muodostua kovin synkäksi. Juuri virkaansa astunut Lahden museonjohtaja Timo Simanainen teki 19.3.2012 ensitöikseen ajattelemattoman virkamiespäätöksen poistaa kokonaan Kukkatervehdys-veistos Lahden kaupungin taidekokoelmista, perustelunaan kertoen veistoksen olevan elinkaarensa päässä hyvin huonossa kunnossa. https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2012/03/koko-lahti-purkukuntoista

 

2

Lahtelainen kansalaistoimintaa aktiivisesti tekevä Liekki ry kävi heti purkupäätöksestä tiedon saatuaan tutkimassa patsaan kunnosta tehdyn lausunnon, jossa alan asiantuntija totesi patsaan kunnon vastoin museonjohtajan perusteluja hyväksi ja pintakorjauksen riittävän sen kunnon kohentamiseksi. Museonjohtaja ei ollut ilmeisesti lainkaan tutustunut tähän Vahanen Oy:n seikkaperäiseen, patsaan korjausta suosittelevaan yksiselitteiseen tutkimusraporttiin.

Liekki ry teki välittömästi oikaisuvaatimuksen Kulttuurilautakunnalle museonjohtaja Simanaisen päätöksestä: yhdistys vaati museonjohtajan päätöksen purkamista.

Liekki%20ry.jpg

9.4.2012   
KULTTUURILAUTAKUNTA    
OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN 1531/12.03.03.00.03/2012  


Yhdistyksemme sääntöjen mukaisena tarkoituksena on lisätä järjestöyhteistyötä sekä asukkaiden kansalaisuuteen ja demokratiaan, yhteisiin arvoihin sekä yhteiseen historiaan ja kulttuuriin liittyvää toimintaa Lahdessa ja Lahden lähialueilla. Sääntöjä noudattaaksemme ilmaisemme tyytymättömyytemme viranhaltijapäätökseen 1531/12.03.03.00.03/2012 kokoelmapoisto ”Liisa Ruusuvaaran suunnitteleman ”Kukkatervehdys”- betoniveistoksen poisto kaupunginmuseon julkisentaiteen kokoelmasta”.  
Museonjohtaja on perustanut päätöksen pääosin Vahanen Oy:n kuntotutkimukseen. Perusteluissa mainitaan selvityksessä todettavan, että teos olisi elinkaarensa päätteessä. Olemme tutustuneet samaan Vahanen Oy:n teoksesta tekemään kuntotutkimukseen. Raportista ei ilmennyt seikkoja, joihin viranhaltijapäätös perustuu. Selvityksessä kerrotaan teoksen materiaaleista ja kunnosta sekä esitetään suositeltavat korjaustoimenpiteet. Veistos on selvityksen mukaan suositeltavaa korjata niin, että pilariosat puretaan ja rakennetaan uudelleen. Koska kukkaosat ovat pilareita paremmassa kunnossa, ne voidaan irrottaa, korjata ja asentaa takaisin paikoilleen. Jos betoni ja rauta -yhdistelmä olisi rakenteena käyttöikänsä lopussa alle neljänkymmenen vuoden jälkeen, kuten päätöksessä väitetään, jouduttaisiin Lahdessa mittavan purku- urakan eteen sekä rakennuksissa että taideteoksissa (vrt. esim. Olavi Lanun teokset).  
Kukkatervehdys on kaupunginsairaalan edustan elävöittämiseksi järjestetyn veistoskilpailun voittajatyö. Veistos oli valmistuessaan maamme suurin betoniveistos ja kokoonsa nähden myös halvin monumentaaliveistos. Teoksella on suuri kulttuurihistoriallinen, kaupunkikuvallinen ja -identiteetillinen sekä ennen kaikkea taiteellinen arvo, jotka on ehdottomasti huomioitava päätöksenteossa paremmin. Teoksen restaurointi on mahdollista ilman sen taiteellisen arvon heikentymistä, ts. se on edelleen sama teos, vaikka sitä korjattaisiin.  
Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, mm. musiikkilautakunnan, museo- ja taidelautakunnan ja taiderahaston johtokunnan monivuotinen puheenjohtaja, kulttuuritoimikunnan, kulttuurilautakunnan, taideinstituutin johtokunnan sekä kulttuurilaitosten lautakunnan monivuotinen jäsen,  asessori Sirkka Lankinen (1916-2012) oli erittäin merkittävä taidemesenaatti paitsi monille yksityisille taiteilijoille myös Lahden kaupungille. Lankinen vaikutti keskeisesti päätöksentekoon, jolla Kukkatervehdys - ja koko kaupunginsairaalan perusparannus ja laajennustyö - aikoinaan saatiin tehtyä. Sirkka Lankisen vuosikymmenten uudistava työ yhteiskunnallisena vaikuttajana kaupunkimme hyväksi ansaitsee arvostuksen. Hänen työnsä muistoksi parhaiten sopii tämä jo
olemassa oleva betoniteos, johon voitaneen kiinnittää esimerkiksi muistolaatta.   
Liisa Ruusuvaaran (viranhaltijapäätöksessä virheellisesti Ruusuvuori) vuonna 1973 valmistunutta, taiteilijan viimeiseksi työksi jäänyttä Kukkatervehdys-veistosta ei saa purkaa. Toimenpiteet veistoksen korjaamiseksi on aloitettava välittömästi. Kustannukset eivät ole mahdottomat, kun tarvittava kuntoselvityskin on valmiina. Kaupungin pitää huolehtia omistamistaan julkisista teoksista niiden vaatimalla tavalla.  
Varaamme oikeuden täydentää oikaisuvaatimusta ennen kulttuurilautakunnan käsittelyä.  


Ystävällisin terveisin,  
Liekki ry      
Hanna Virtanen, pj.        

    
LIITTEET (4 kpl)  
ESS 10.6.1972 ”Liisa Ruusuvaaralle ensimmäinen palkinto Lahden kaupunginsairaalan veistoskilvassa”  
ESS 21.3.1973 ”Kukkatervehdys, kokoonsa nähden maan halvin monumentaaliveistos”  
ESS 3.11.1973 ”Kukkatervehdys potilaille”  
ESS 16.1.1980 Rauli Nordbergin kirjoitus ja piirros

https://liekkiyhdistys.wordpress.com/

 

Huhtikuussa 9.4.2012 Liekki ry:n jättämä oikaisuvaatimus esti siis museonjohtajan tekemän purkamispäätöksen virallisen toimeenpanon välittömästi. Ilman oikaisuvaatimusta veistos olisi joutunut romutettavaksi Tilakeskuksen määräämillä toimenpiteillä.

Nyt oikaisuvaatimuksen jälkeen heräsivät myös muut lahtelaiset ja valtakunnalliset tahot toimintaan patsaan säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi. Paikallisista mediahenkilöistä mm. Mustaa valkoisella Kari Naskinen otti asiaan kantaa 16.4.2012 blogissaan kulttuurisena fiaskona.http://naskinen.blogspot.com/2012/04/patsaat-nurin-kirjat-roviolle.html

Myös Etelä-Suomen Sanomat viestii purkamispäätöksen mahdollisesta kumoamisesta  kultuurilautakunnan seuraavassa kokouksessa: https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/2012/05/18/kukkatervehdysta-ei-ehka-sittenkaan-pureta

 

 

3

Lahden kulttuurilautakunta päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 22.5.2012,  § 53

Päätösehdotus  Lautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja päättää kumota museonjohtajan tekemän päätöksen poistaa Kukkatervehdys-betoniveistos kaupunginmuseon julkisen taiteen kokoelmasta. Lisäksi lautakunta päättää palauttaa Kukkatervehdys-veistokseen liittyvän asian käsittelyn museonjohtajalle.

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

4

Taidejärjestöt ja yksityiset taiteilijat alkoivat ottaa yhä aktiivisemmin julkisesti kantaa teoksesta, myös veistoksen säilyttämiseksi sille tarkoitetulla alkuperäisellä paikalla.

Asian yhteydessä selvisi myös, että Lahden rakentajien yhdistys ry oli kiinnostunut betoniveistoksen kunnostamisesta, lupautui kustantamaan osan kunnostuksesta ja järjestelemään käytännön kunnostustyön. Näin tapahtui ja teos siirrettiin Lahden rakentajien yhdistyksen hoiviin Rudus-betonitehtaan tiloihin. http://liekkiyhdistys.files.wordpress.com/2012/02/ess-23-5-2012-kukkatervehdykselle-lc3b6ytyi-korjaaja.pdf

 

5
31.5. 2012


Tänään luovutetaan maamme eturivin kuvanveistäjien sekä taidevaikuttajien vetoomus Liisa Ruusuvaaran Kukkatervehdys-teoksen puolesta. Vetoomus muistuttaa, että säilytettäväksi päätetty Kukkatervehdys-teos on suunniteltu kiinteäksi osaksi sairaalan aukiota ollen yksi aikakautensa edustavimmista paikkaansa suunnitelluista julkisista taideteoksista.
Kukkatervehdys sai valmistuttuaan paljon myönteistä huomiota ja sen todettiin onnistuneesti elävöittävän Kaupunginsairaalan edustaa. Vuonna 1973 valmistunut teos oli yleisen taidekilpailun voittajatyö. Kilpailun tuomaristossa Suomen kuvanveistäjäliittoa edustivat kuvanveistäjä-akateemikko
Oskari Jauhiainen ja kuvanveistäjä Kari Juva.

Vetoomuksen allekirjoittajat toivovat taideteoksen saattamista arvoiseensa kuntoon niin, että lahtelaiset sekä Lahden kaupunginsairaala voivat jälleen olla iloisia ja ylpeitä omistamastaan valtakunnallisesti merkittävästä veistoksesta.
Vetoomuksen vastaanottavat Lahden kaupungin sivistystoimialan toimialajohtaja
Maritta Vuorinen sekä kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Ulla Koskinen-Laine.

Vetoomuksen allekirjoittajat:

Outi Heiskanen, kuvataiteilija-akateemikko
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
, Suomen kuvanveistäjäliiton puheenjohtaja, kuvanveistäjä
Kaarina Kaikkonen, kuvanveistäjä-taiteilijaprofessori
Antero Toikka, kuvanveistäjä
Kari Cavén, kuvanveistäjä
Martti Aiha, kuvanveistäjä
Matti Nurminen, kuvanveistäjä
Outi Kirves, taidegraafikko
Olavi Lanu, kuvanveistäjä-professori
Tarja Lanu, taidemaalari
Reino Hietanen, taidemaalari-professori
Matti Koskela, kuvataiteilija-professori
Antti Salokannel, yliopettaja, taidegraafikko
Jukka Lehtinen, kuvanveistäjä
Ritva Leinonen, Lahden taiteilijatalosäätiön puheenjohtaja, kuvataiteilija
Mauno Hartman, kuvanveistäjä-professori
Kalle Mustonen, Kauno ry:n puheenjohtaja, kuvanveistäjä
Tiina Salmi, Lahden taidegraafikoiden puheenjohtaja, taidegraafikko
Lasse Lasheikki, kuvataiteilija
Elisa Lientola, Lahden taiteilijaseuran puheenjohtaja, kuvanveistäjä
Satu Loukkola, kuvanveistäjä
Ville Kujala, Lahden valokuvataiteen puheenjohtaja
Pekka Syrjälä, kuvanveistäjä

 

Tilaisuudessa Lahen uutisia oli ainoa median edustaja.

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2012/05/kukkatervehdys-sai-nimekkaat-tukijat

Tässä yhteydessä museonjohtaja Simanainen antoi medialle lausuntojaan, joissa hän kuvasi enkelien tulleen pelastamaan Kukkatervehdys-veistoksen.

 

6

Liekki ry:n oikaisuvaatimuksessa selviää, miten asiantuntematon ja virheellinen oli museonjohtaja Timo Simanaisen tekemä viranhaltijapäätös - siinä perustelut ovat vastoin asiantuntijan lausuntoa, jopa patsaan tekemän taiteilijan sukunimikin virheellinen.

Kun nyt perjantaina museonjohtaja Simanainen aikoo meidän lahtelaisten eli Lahden kaupungin puolesta ottaa Kukkatervehdys-patsaan kunnostettuna vastaan, hänen toimintansa korostuu entistä härskimmäksi. Eikö sitkeällä vapaaehtoisella kansalaistoiminnalla ja kansalaisten ja järjestöjen vaikuttamiskeinoilla ole enää mitään merkitystä.

Museonjohtajan ymmärrystä ja ajatuslogiikkaa lainaten - perjantaina 16.11.2018 musta enkeli ottaa pelastetun Kukkatervehdyksen kaupungin puolesta omakseen.

 

Lis%C3%A4liite.jpg