1934684.jpg

 

1.Lahden tekninen ja ympäristölautakunta saa kaupungin nettisivujen uutisen mukaan kokoukseensa 24.1.2017 ihmeteltäväkseen, ei päätettäväkseen vaan tiedokseen Rantakartanon katujen rakennusurakan ensimmäistä vaihetta koskevan tarjouskilpailun valmistelemisen tammikuun 2017 aikana. Kadut on tarkoitus rakentaa kahden-kolmen vuoden aikana, minkä jälkeen päästään purkamaan nykyinen Jalkarannantie tältä osin ja rakentamaan sekä korttelialueita että keskuskäytävä aukioineen. Omituista kyllä asiaa ei näy kokouksen esityslistalla. Omituista, että tällainen rakennusurakka aloitetaan, vaikkei budjettia asialle ole lainkaan olemassa.

Rakennuskohde sijaitsee Lahden kaupungin Kartanon kaupunginosassa, tiiviin keskustarakenteen ja Pikku-Vesijärven puiston välissä. Rakennusurakka käsittää aluetta ympäröivät kadut sekä Aleksanterinkadun länsipään. Urakka alkaa Rantakartanon väliin rakennettavasta Kartanonkadusta, jossa tehdään myös pilaantuneen maaperän puhdistustöitä.

Rantakartanon alueesta melkoisen suuria osia on PIMA-merkittyä aluetta (=pilaantunutta maata) 2-4 metrin syvyydeltä, kaikki pohjavesialueella.

Äänin 30-29 tehty Rantakartanon kaavapäätös on myös hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä todettu tarpeelliseksi tutkia ja puhdistaa perusteellisesti pima-maista. Hintaa eivät kaavapäättäjät tai kaavan tekijät tälle työlle ole laskeneet ja tutkimuksia tehnyt Ramboll Oy koeporasi aluetta vain sieltä täältä. Mistä kaupungin tekninen virasto ottaa nyt rahat näihin kalliisiin puhdistustöihin?

Alla esimerkit vastauksista, joihin johtavat virkamiehemme luulevat meidän asukkaiden tyytyvän.

Jyrki%20Myllyvirta-normal.jpg

2. Monet Lahen uutisia -lukijat ovat kysyneet kuultuaan kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran taas matkaavan oikein lähetystön johtajana Kiinaan, että mikä mies se Myllyvirta oikein on ja millä rahkeilla. Siksi tässä artikkeli, jossa hän muutama vuosi sitten 22.4.2014 vastasi lukijoiden kysymyksiin samoista aiheista.

 

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/04/kaupunginjohtajan-piinapenkki

 

 

 

Mikko Komuölainen.jpg

 

3. Samanlainen, vielä enemmän viime päivinä askarruttanut lukijoiden pohdinta koskee kuntien valmisteilla olevaa sosiaali-ja terveystoimen organisaatiota, uudelta nimeltään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä eli PHHYKY. Kansalaiset ihmettelevät, miksi kaupunkimme sosiaali- ja terveystoimen vastaava viranomainen, toimialajohtaja Mikko Komulainen ei halua tällaisen organisaation johtoon. Komulainen on vastannut lukijaa askarruttaneisiin keskeisiin sosiaali- ja terveystoimen asioihin 10.1.2014 Lahden osalta:

 

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/01/lahden-terveydenhoidon-uudistaa-osoiteautomaatti