Vuorikadun koulun 3.4.2007 koulutusjohtaja Juhani Tommolan valmistelema ja Sivistyslautakunnan tekemä lakkautuspäätös voidaan vielä peruuttaa ja siirtää rahoja niin Kivimaan kuin Mukkulankin turhanaikaisten yhtenäiskoulupäätösten älyttömistä hankerahoista. Kun kerran vain rahasta on kysymys.

Joskus kouluja lakkautettaessa voisi olla hyvä tutustua itse kouluihin ja niiden koulutyöhön.Kuntalaiset voisivat myös tutustua lakkautusten taustalla vaikuttaviin kunnallisiin järjestelmiin. Lahdessa keskeistä osaa näyttelee Teknisen lautakunnan alainen Tilakeskus. Tämä laitos on organisaatioesitteensä mukaisesti vastuussa sekä koulujen rakentamisesta että niiden kunnosta: myös terveellisyydestä ja homeellisuudesta.

Järjen käyttö koulujen lakkauttamisissa ei sinänsä olisi pahitteeksi. Asioiden esittelijäkin voisi sitä käyttää ja ajatella koko kaupunkia ja kaupunkilaisia.

Luettelen alla summia, joita viime aikoina on heitetty kouluhankkeisiin ja lisäksi kyseenalaistan pari kaupunginhallituksen rahoituspäätöstä, joita viimeistään tässä lahtelaisen koulukatastrofissa olisi vielä hyvä tarkastella - ja pyörtää ne.

 

407995.jpg

Juhani Tommola, Lahden koulutoimen koulutusjohtaja

408035.jpg

Vuorikadun koulu

Kaupunginhallituksen viimeaikaisia päätöksiä:

Kivimaan koulun opettajienhuoneen muutokset
Kahden koulurakennuksen väliin yhtenäisen peruskoulun tarpeisiin rakennetaan tilat opettajienhuonetta varten. Koulun oppilasmäärä on 754.
- rakentaminen toukokuu-joulukuu 2007
- perustamiskustannukset 0,9 M€

Mukkulan koulun tilat ja kirjasto
Koulun tiloihin sijoittuvat uusi Mukkulan yhtenäiskoulu ja Mukkulan kirjasto. Koulun oppilasmäärä tulee olemaan 800. Ylä- ja ala-asteen väliin rakennetaan laajennusosa, joka yhdistää koulun yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Kirjastopalvelut sijoitetaan rakennuksen pohjoispäätyyn.
- rakentaminen kesäkuu 2007 - huhtikuu 2008
- perustamiskustannukset 1,7 M€
- hankesuunnitelma hyväksytty kv 12.2.2007 § 29

Kannaksen koulun perusparannus
Koulurakennus on valmistunut 1952, laajennusosa on tehty 1970-luvulla. Kiinteistö kuuluu Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Lukion opetussuunnitelma painottuu kuvataiteiden ja ilmaisullisten aineiden opetukseen. Näiden erityistehtävien hoitaminen sekä koko toiminnan suuntautuminen lukio-opetukseen edellyttää tilojen uudelleen järjestelyjä. Oppilasmäärä on n. 650.
- rakentaminen maaliskuu 2007 – heinäkuu 2008
- perustamiskustannukset  9,2 M€
- hankesuunnitelma hyväksytty kv 13.3.2006 § 60


Kaupunginhallitus myöntää aloitusluvan Kivimaan koulun opettajienhuoneen muutoksia, Mukkulan koulun tiloja ja kirjastoa ja Kannaksen koulun perusparannusta koskeville investointihankkeille.


Koulutuskonsernille
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki osallistuu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin aktivointitakuu-ohjelman tutkimukseen työllistämisvaroin ja myöntää tarkoitukseen 35 000 euron määrärahan.

Kaupunginvaltuuston Tallinna –reissuun

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston keväiseenTallinnan –matkaan myönnetään vähintään 23 000 euroa.

Erikseen voidaan sitten luetella ne ihan viimeaikaiset eri hallintokuntien budjettiylityksien hyväksymiset ja tavoitteiden alitukset, joiden summat ovat monimiljoonaiset. Niistä myöhemmin toinen vuodatus.