Sain kutsuttuna kulkea 21.7.2020 jälleen kerran aidossa, tyylikkäässä itähämäläisessä, suojellussa kulttuurikohteessa Heinolassa.

Heinolan seminaari, joka lähes 3 ha tontilla useina eri rakennuksina käsittää noin 7000 lämmintä neliötä, on kuuluisan ja harvinaisen Kansallisen kaupunkipuistokokonaisuuden arkkitehtoninen päätepiste, nähtävyys residenssiajalta olevassa Heinolan puistomaisessa ydinkeskustassa.

 

Heinolan%20kome%20seminaari.jpg

 

Olemme monella eri lailla suojellun, tiukkaa ja tyylikästä rakennussuojelua edellyttävän  rakennuskulttuurin harvinaisuuden, Heinolan kuuluisan Kansallisen kaupunkipuiston päätepisteessä, Heinolan seminaarin päärakennuksen, todellisen rakennushelmen edessä ja kiertokävelymme alkaa.

 

Minkälaisten henkilöiden mukana huomasin kiertokävelyä seminaarin alueella suorittavani: ikänsä Heinolassa asuneita, kaupungin kunnallistekniikassa ja kunnan toimissa työtänsä tekeviä tai työskennelleitä pikkuvirkamiehiä ja -naisia, merkittäviä valtuutettuja, pääkaupunkiseudun virkamiehiä, seminaarin viimeaikainen talon hallintovirkamiesjohtaja, pari alan ja perinnemaiseman tuntevaa arkkitehtia, tontin yli yhdeksänkymmenen ikäisiä naapureita, niveliltään kunnostettuja itseäni paljon ketterämpiä ja ajatuksiltaan tosi virkeitä ikinuoria sekä vielä Helsingin Sanomien toimittaja valokuvaajineen ja hän kuvauslennokkeineen.

 

 

 

 

Ensiksi tietoisku alueen hallinnan ja toimien lähitapahtumista.

 

Valtion Senaatti-kiinteistöt oli myynyt seminaarialueen vuonna 2016 kiinalaisomisteiselle Heinola Fin-China business center Oy:lle.

Se on kiinteistöineen yksityisomistuksessa jäänyt täysin huoltoa, hoitoa, toimintaa, asukkaita ja asiakkaita vaille. Ostaja sijoitti aikanaan ostotarjouksessaan siihen 860000 euroa, mutta ei ole pystynyt edes kiinteistöveroja saati muita juoksevia kunnallisia tai sähkö- ja lämmityskuluja maksamaan. Ostaja on julistautunut varattomaksi.

 

Kiinteistökokonaisuus, viisi rakennusta, on tyhjillään, rahan puutteessa se on sittemmin  jätetty myös lämmittämättä. Rakennukset viruvat nyt kylminä, vähitellen rakenteiltaan hajoten. Kenen pitäisi asiasta kantaa huolta ja vastuu. Omistajan eli varattoman kiinalaisen liikemies Hao Naninko, Heinolan kaupungin vai Suomen valtion. Entä mikä on Senaatti-kiinteistöjen taloudellinen vastuu myydä omaisuuttamme varattomaksi osoittautuvalle ostajalle.

 

 

Heinolan vaakuna - Heinola

 

Rakennusperintölain mukaan kunta on velvollinen hoitamaan alueen ja rakennusten kunnon siistiksi ja kelvolliseksi. Heinolassakin kaupungin asioista päättää äänestäjien valitsema kunnanvaltuusto.

 

- Reilu vuosi sitten 6.5.2019 yhdeksän Heinolan kaupunginvaltuutettua teki lain suoman valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että kaupunginhallitus ryhtyy pikaisesti selvittämään mahdollisuutta hankkia Seminaarin alue kaupungin omistukseen.

 

- Selasin kaupunginvaltuutettujen aloiteluetteloa - kaupungin on lain mukaan helmikuun loppuun 2020 mennessä tehtävä selvitys näistä aloitteista ja liitettävä mukaan tiedot, mitä valtuutettujen aloitteille on kaupungin byrokratiassa tapahtunut. Kaikkiaan kahdeksan valtuustoaloitteen luettelossa seminaaria koskeva aloite ei ole edennyt mihinkään kunnan valmistelevan, esittelevän tai päättävän elimen päätöspöydälle saati asiakirjoihin. Ei edes tuore kaupunginjohtaja ole sille korviaan lotkauttanut.

 

Maakuntajohtajasta Heinolan kaupunginjohtajaksi vasta hiljattain, vuonna 2018 siirtynyt Jari Parkkonen ei ole julkisuudessa ottanut minkäänlaista kantaa seminaarialueen omistamiseen. Miksei aloitetta ole käsitelty, esittelijä-valmistelija Parkkonen?

 

Kunnalla on velvollisuus pitää siistinä alueensa ja erityisesti perinteitä huokuva historiallinen arvokokonaisuus viihtyisänä nykyisille ja houkuttavana uusille kaupungin asukkaille. Heinolan kaupungin rakennusviranomaisilla on MRL 166 mukaan oikeus määrätä rakennus omistajan korjattavaksi ja sen ympäristö siistittäväksi, jos suojellun rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään.

 

 

Ymp%C3%A4rist%C3%B6ministeri%C3%B6n%20loELY-keskus%20b.jpg

 

Valtio on rakennusperintöä valvova, suojelusta ja strategiasta päättävä sekä ohjaava viranomainen.

 

Ympäristöministerin antamasta kirjallisesta (KKV 3/2020) vastauksesta 25.2.2020 Eduskunnan puhemiehelle tehtyyn kansanedustajan (Sanni Grahn-Laasonen) kysymykseen

 

:”Mihin kiireellisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kulttuurihistorialliselta arvoltaan merkittävien Heinolan seminaarin rakennusten pelastamiseksi?”

 

poimin asian kolmesivuisesta katsauksenomaisesta vastauksesta muutaman Heinolan seminaarin nykytilaa valaisevan yksityiskohdan:

 

 

 

- Yhteenvedossaan Ympäristöministeri Krista Mikkonen luettelee muutamia puutteita kohteena olevasta seminaarikiinteistöstä, mainiten rakennusten ongelmista ja mm. pohjaveden nousemisen yhden rakennuksen rakenteisiin. Tosiasiassa tämä rakennus on Uudeksi päärakennukseksi aikanaan valmistuttuaan tekniikaltaan varustetttu pohjavesipumpuilla. Nyt ne vain kiinalaisomistuksessa on suljettu.

 

- Heinolan seminaarin kiinteistö on ollut huutokaupattavana viimeksi 31.1.2020, mutta ostajaa ei toistaiseksi ole löytynyt.

 

- Hämeen ELY-keskus velvoitti teettämisuhalla korjaamaan ja peittämään rakennuksen särjetyt ikkunat, lämmittämään rakennuksia ja järjestämään kiinteistölle valvonnan.

 

- Ympäristöministeriö osoitti ELY-keskukselle määrärahaa välttämättömiin kustannuksiin syksyllä 2019. Teettämisuhka määrättiin täytäntöön pantavaksi joulukuussa 2019 ja rikotut ikkunat suojattiin tammikuussa 2020.

 

- Jatkossa ELY-keskus päättää tarvittavista toimista yhteistyössä Museoviraston, omistajan ja Heinolan kaupungin kanssa.

 

Valtiolle siis kuuluu huolehtia lain velvoittamasta suojelusta antamalla siitä määräyksiä ja ohjeita sekä valvoa suojellun rakennuksen kuntoa. Tarvittaessa valtio pystyy laittamaan pakkotoimenpitein omistajan korjaamaan ja siistimään sekä kunnostamaan tilat turvallisiksi, terveellisiksi ja arvonsa mukaisiksi. Suomen valtion puolesta aluehallinto eli Etelä-Suomen aluehallintokeskus Hämeenlinnassa tekee tätä työtä, on tehnyt jo viimeiset kolme, neljä vuotta Heinolan seminaarikiinteistön osalta.

 

 

 

 

Kävely Heinolan seminaarissa 21.7.20 todistaa aivan muuta kuin edellä sovitun

IMG_0506.jpgIMG_0492.jpgIMG_0466.jpg

 

Käyskentelimme ja keskustelimme lasinsirpalemassojen päällä huoneesta ja tilasta toiseen, ainutlaatuisen hienon ja suuren, uruilla varustetun vanhan kunnon parkettisen romun ja lasinsirpaleiden peittämän juhlasalin, kerroksiin johtavien rikkikatkaistujen turvakaiteiden turvaa turhaan etsiskellen, liikuskellen, hajotettujen huonekalukasojen, tyhjennettyjen sammuttimien, paksujen paloruiskuletkujonojen sokkeloisissa solmuissa yli harppoen ja pujotellen, äärimmäisen epäsiisteissä, hävitysvimman pudottamissa kattolamppuraunioissa, rikottujen posliinisten lavuaarien ja vessapyttyjen teräväsärmäisiä kappaleita varoen sekä väännettyjä ovia, niiden revittyjä salpoja ja lukkoja ynnä erilaisten kiinteiden laitteiden irtirevittyjä runkoja ja kojeita - tätä hävitystä katsellen ja todellista hävityksen tyranniaa kauhunsekaisin tuntein näissä raunioissa kokien.

 

IMG_0509.jpgIMG_0478.jpgIMG_0481.jpgIMG_0467.jpgIMG_0474.jpg

 

 

Mitä sain keskustelukumppaneiltani jätekaaoksessa käyskennellessämme ajateltavaksi eteenpäin

 

- Alue kiinteistörakennuksineen on edelleen kiinteistövälittäjällä myynnissä. Ostajia odotetaan, myyntihinnan määrää ulosottomies. Kukaan tuota valtavaa tuhansien neliöiden hävityksellä, historiadokumenttien tuhoamisella pilattua kiinteistöä ei osta. Jos tarjoaisin vaikka tuhat euroa siitä, miten kävisi? Joutuisin varmaan kymmenien miljoonien korjauskuluista vastaavaksi tahoksi.

Mutta ei ulosottomies voi myydä millä hinnalla tahansa mitään kiinteistöä. Laissa sanotaan, että kiinteistö on myytävä käypään hintaan. Ulosottomiehen tulkinta on. että käypä hinta on se, minkä viimeinen ostaja oli sitoutunut maksamaan eli kiinalaisyhtiön 860000 euroa.

 

 

- Eri kysymykseksi muodostuu ratkaista seminaaritilat yhdessä kunnan peruspalvelujen ja koulujärjestelmän koko ajan muuttuvien asiakasmäärien tarpeiden kanssa.

Tämän kauniin historiallisen seminaarikorun viereen rakennetaan ja suunnitellaan koko ajan pelkkiä uusia koulutiloja. Naapuritontille, entisen sisäilmaltaan tulehtuneen seminaarin harjoituskoulun alakoulun paikalle, aivan kuin seminaarikiinteistön kylkeen rakentuu parhaillaan ylikorkea ja ylisuuri lukiokoulurumilus. Miksi? Valtuusto kuulema on ollut asialla. Pääasia on ollut, että koulusta tulee niin suuri, että sen liikuntatilat täyttävät kansainväliset kilpailut oikeuttavan salibandy-kentän katsomoineen. Siinäpä lukiokoulutukselle jälleen uusi, valtakunnallisesti harvinainen perustamiskriteeri.

 

Olisiko tässä koulurakentamisen hektisessä pinnallisuudessa viimein osa seminaaritiloista kelvollista kunnostettavaksi ja käytettäväksi, varsinkin kun turhan etäällä kaupungin keskustasta on Niemelän alakoulu jo sisäilmaltaan kohta käyttökelvoton. Se on jo Uuno Kailaan -kouluksi nimeltään muutettu, mutta yhä edelleen sisäilmaongelmainen.

Uuno Kailaan koulu -niminen alakoulu Kansallisessa kaupunkipuistossa ja Heinolan seminaarin tiloissa on jo Kailaan patsaan sekä Pallokenttä-runon tunnelmana oivallinen restauroitava koulukokonaisuuden osa – muulle seminaarikiinteistölle taas löytyy käyttömahdollisuutta palveluasumisen, kulttuuritapahtumien ja harrastusten kentältä. Entisen seminaarin tilat on Hämeenlinnassa esimerkillisesti muutettu 750 oppilaan alakoulun tiloiksi.

 

- Kolmas kummallisuus on, ettei tällä suomalaisella, pienellä, harvinaisella idyllikaupungilla ole kaupunginarkkitehtiä. Lujatahtoisen, visuaalisesti kykenevän ja historiaa ymmärtävän päätoimisen kaupunginarkkitehdin tarve huutaa nyt poissaolollaan koulusuunnittelun ja erityisesti rakennuskuulttuurin, kaupunkikuvan, idyllin ja kokonaissuunnittelun säilyttämiseksi sekä tuoreiden ideoiden toteuttamiseksi..

 

- Neljäntenä ja pikaisimpana tehtävänä koin tulokset ja keskustelut Vantaan sosiaalipedagogisesta työkentästä pitkään vastanneen viranomaisen kanssa, joka oli tämän seminaaritilojen hävityskierroksen todistajana mukana ja asuukin nyt Heinolassa. Käsityksenäni koronan ja kesäloman tapahtumattomuus ovat johtaneet nuorten ryöstäytyneeseen ja hallitsemattomaan toimintaan, joka  seminaarirakennuksien jatkuvilla, ilkivaltaisilla tuhotöillä on muuttanut kaupungin ilmapiirin arvaamattomaksi ja asukkailleenkin pelottavaksi. Heinolassa on saatava nopeasti seminaarin kiinteistöille tuloksellinen vartiointi ja luotettava keskusteluyhteys nuoriin. 

 

 

Viidenneksi

Valtavasta parrastaan kuuluisa originelli kaupunginjohtaja voisi ripustaa ajatuksensa  naamioivan partansa naulaan odottamaan ja ryhtyä häneltä edellytettäviin vastuunkantajan tehtäviin seminaaritilojen saamiseksi kunnan omistukseen ja edelleen kunnostamiseksi eri palvelualojen toimipisteiksi.

Varoittaisin kaupunginjohtajaa kuitenkin tämän artikkelin loppuun liittämästäni loppukaneetti-osan hyväveli-kaupoista, joissa täällä Lahden seudulla on arvokiinteistöjen osalta yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja moraalisesti täysin epäonnistuttu..

 

 

 

 

 

Loppukaneetti muistettavaksi

 

Lahden%20konserttitalo%20b.jpg

 

Lahdessa, Heinolan naapurissa on vielä pystyssä Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema 1954 valmistunut, suojeltu, hieno Konserttitalo. Tosin sen omistanut säätiö on myynyt tämän arvorakennuksen pienelle lahtelaiselle bisnesyritykselle, jonka omistajien liikevoittoajattelussa työn ja työlainsäädännön edellyttämien normien epäonnistuneissa rakentamisprojekteissa rakennus on virunut pysähtyneessä tilassa rakennustelineissä, peitetyin ikkunoin, sateessa, pakkasissa, tuulissa jo vuodesta 2017 lähtien. Lisäkerrosten ja saneeraustilojen terveys- ja turvallisuus on todettu kelvottomiksi.

 

Lahden viereisen Hollolan kunnan suomalaisen filmitaivaan ja kartanokokonaisuuden kehto 1907 nykymuotonsa saanut Pyhäniemen kartano on samojen rakennusbisnesherrojen omistuksessa unohtumassa kulttuuriselta käyttöarvoltaan ja nyt jo rakennustekniseltä kunnoltaankin - omistajien maksukyvyttömyyden ja korjaustoimien puuttumisten vuoksi se täysin tyhjänpanttina rappeutuu ja on myös ollut jo kauan myynnissä.

 

 

Artikkelin lähdemateriaali:

- Heinolan kaupunginvaltuutettujen valtuustoaloite

- Ympäristöministerin vastauskirje Heinolan seminaarin tilasta huolestuneelle

- Ystävän videokuvien kaappaussarja

- Toimituksen omat kuvat

 

Lis%C3%A4liite.jpg