Muotsikka%207.jpg

Pitkästä aikaa Lahdessa käytiin tuumasta toimeen. Lahden maailmankuulu Muotoiluinstituutti on tänään ilman asiantuntevaa, täsmällistä, osaavaa ja vastuullista johtoa, ilman riittäviä, asiansa osaavia muotoilun ammattiopettajia. Kauan jatkuneesta tilanteesta alkoi tuhansista suomalaisista ja ulkomaisista alalle pyrkijöistä tarkoin valittu lahjakas Lahden Muotoiluinstituutin oppilaskunta tuskastua ja vaatia oman oppilaitoksensa kehnoon tilaan ja opetuslaatuun nopeita korjauksia ja syyllisiä vadille.

Muotsikka%203.jpg

Oppilaat järjestivät viranomaisluvallisen, tehokkaan, Muotoiluinstituutista Kannaksenkadulta lähteneen, kaupungin läpi kulkeneen, pandarollein, torvin, kuorokannustuksin ja iskulausein varustetun hyvin järjestäytyneen lähes sadanviidenkymmenen opiskelijan mielenosoituksen ja marssivat suoraan Lahden kaupungintalolle. Mielenilmaus oli harvinaisen ehyt, koko oppilaskunnan kattava ja oppilaspuheenvuoroissaan täynnä koettua, aiheellista ja tutkittua asiaa, jossa vaadittiin nopeita korjauksia Muotoiluinstituutin opetukseen ja toimintaan. Kolme erilaista oppilaspuheenvuoroa valottivat tilanteen harvinaisen selkeästi ja akuutiksi.

Kaupungintalon portailla Lahden Muotoiluinstituutin oppilasyhdistys MIO r.y:n puheenjohtaja Janne Kalliola tuo mielenosoittajien tervehdyksen ja Daniel Palatz sekä Aino Isto lukivat alla olevan vetoomuksen Lahden kaupungin asiasta vastuullisille päättäjille, meille tilaisuuden yleisölle ja antavat näin sen tiedoksi Lahen uutisia -lukijalle:

Muotsikka6.jpg

"Muotoiluinstituutin opiskelijat vetoavat Lahden ammattikorkeakouluun ja korkeakoulun pääomistajaan Lahden kaupunkiin laadukkaan muotoilu- ja media-alan koulutuksen puolesta.

Opiskelijat ovat jo pitkään kantaneet huolta yksikkönsä opettajien jaksamisesta. Korkea työmoraali on sekä opiskelijoiden että opettajien hyve Muotoiluinstituutissa. Opiskelijat kokevat, että Lahden ammattikorkeakoulu on työnantajana epäonnistunut tunnistamaan henkilöstön jatkuvasti kasvaneen työtaakan, joka on vaikuttanut henkilöstön mahdollisuuksiin toteuttaa sitä laadukasta opetusta, johon he toivoisivat voivansa pyrkiä.

Suomen korkeakoulukenttä on myllerryksessä. Koulutuksen määrärahoja leikataan, ammattikorkeakoulut ollaan osakeyhtiöitetty ja osakkeet vaihtavat omistajaa. Muotoiluinstituutti on pienenä yksikkönä kuin kaarnalaiva, joka on koulutuspoliittisten virtojen pyöriteltävänä. Kaikesta huolimatta on oppilaitos aina kyennyt houkuttelemaan kunnianhimoisia opiskelijoita, jotka ovat tuoneet yksikölle mainetta, josta on saanut hyötyä Lahden ammattikorkeakoulu kuin Lahden kaupunkikin.

Korkeakoulupolitiikka on kansallista ja Lahden ammattikorkeakoulu vain yksi toimija kentällä, jossa oppilaitokset on armottomasti usutettu taisteluun toisiaan vastaan. Kehotamme Lahden kaupunkia myös tämän myrskyn keskellä tunnistamaan Muotoiluinstituutin erityispiirteet ja sen merkityksen suomalaisen muotoilun kentälle.

On Lahden kaupungin velvollisuus ammattikorkeakoulun, toistaiseksi, suurimpana omistajana pyrkiä vaalimaan yksikköä, joka tulee kärsimään suuresti esimerkiksi ammattikorkeakoulujen muuttuvasta rahoitusmallista, jossa ei enää tunnisteta muotoilu- ja mediakoulutuksen hintavuutta suhteessa muihin aloihin. Ovatko Lahden kaupungin päättäjät tehneet voitavansa ja käyttäneet vaikutusmahdollisuuksiaan, jotta Muotoiluinstituutilla olisi myös tulevaisuudessa se asema, joka sille ollaan vuosikymmenten myötä rakennettu? Lahden kaupungin ei tule ottaa kansainvälistä muotoilu- ja media-alan huippuyksikköä itsestäänselvyytenä.

Yksi helpoimmista muutettavista olevista asioista olisi antaa Lahden ammattikorkeakoulun brändistrategiassa Muotoiluinstituutille mahdollisuus rakentaa selkeää imagoa erilaisissa kanavissa, kuten Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle tai Kuopion ammattikorkeakoulu Savonian muotoilun yksikölle on sallittu. Muotoilu on selkeä osa Suomen vientiä sekä kansallista brändiä ja sillä on aktiivinen yleisö; miksei sallia mahdollisuus tuottaa tälle yleisölle kohdennettua sisältöä? Muotoiluinstituutin opiskelijat ovat imago-, brändi- ja markkinointitietoisia, heillä on osaamista puhutella esimerkiksi potentiaalisia hakijoita. Opiskelijoiden on kuitenkin tunnettava ylpeyttä oppilaitoksestaan, jotta he voivat rehellisesti puhua sen puolesta.

Kuten mainittua, voidaan opiskelijoissa heränneiden huolien alkusyyt vetää pitkälle korkeakoulupolitiikkaan. On kuitenkin huolestuttavaa, että pitkälti samoja teemoja käsitellyt avoin kirje jätettiin opiskelijoiden toimesta Lahden ammattikorkeakoululle jo vuonna 2010. Tänään nähtävä mielenilmaus on osoitus opiskelijoiden pitkään kasvaneesta turhautumisesta, on huolestuttavaa, että yksikössä jo pitkään kyteneelle tunteelle olla ammattikokorkeakoulun johdossa herätty. Tahdomme muistuttaa ammattikorkeakoulun vastuuta opiskelijoiden tuntemusten kuulemisessa ja opiskelijoiden riittävässä tiedottamisessa.

Lahden ammattikorkeakoulun lähitulevaisuuteen tulevat kuulumaan keskustelut ammattikorkeakoulun omistajuudesta. Oppilaitoksen tulisi ensisijaisesti palvella opiskelijoita ja heidän kuulemisensa tulevissa muutoksissa on korkeakoulun velvollisuuksista täysin ohittamaton. Kuulutamme keskustelukulttuurin muutosta lahtelaiseen päätöksentekoon ja Lahden ammattikorkeakouluun.

Mielenilmaus on järjestetty lyhyellä aikataululla, mutta siitä huolimatta on adressiin ehtinyt kertymään mielenilmausta ja vetoomusta tukemaan yli 900 nimeä. Adressin nimilista luovutetaan tämän vetoomuksen kanssa. Lisäksi tahdomme lahjoittaa kaupungin edustajille Aina Ajassa -kirjan, joka esittelee lahtelaisen muotoilukoulutuksen vaiheita muun muassa opettajien ja opiskelijoiden näkökulmasta."

 

Muotsikka2.jpg

Kuvassa Nissinen, Myllyvirta, McCarron, Rostedt, Kalliola (selin), Salmi, Kallioinen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt ottaa vastaan kaupunginhalltuksen puolesta mielenosoittajilta Muotoiluinstituutin toiminnasta kertovan Aina Ajassa -kirjan MIO:n puheenjohtaja Janne Kalliolalta.

Näin toimittajan ja kaupungin asukkaan näkökulmasta on helppo nähdä ja tulkita todellisuus Lahden kuuluisan Muotoiluinstituutin huolestuttavasta tilasta:

1. Lahden kaupunkina, omistajina esiintyneiden Jyrki Myllyvirran, Kari Salmen ja Jarkko Nissisen puheenvuorojen mukaan he pitävät huolen Muotoiluinstituutista.

Pötypuhetta, Muotoiluinstituutin he ovat antaneet jo ajat sitten ymmärtämättään tai tarkoituksella suistua ja kuihtua linja linjalta, Lahden ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtorin sanoa irti parhaat opettajat yksi toisensa jälkeen ja nyt vielä sallia kalliin, varta vasten teknisesti ja laitteiltaan asiantuntemuksella rakennetun, erikoistehtävässään hyvin toimivan koulurakennuksenkin mennä halpamyynnissä, verukkeena koko maassa vallalla oleva kampusajattelu.

Koukeroisin ympäripyörein sanakääntein ja korulausein jokainen puhuja päättäjistä toisti meille tuttua, juhlapuhemaista liturgiaa erinomaisesta Lahden Muotoiluinstituutista ja muka oppilaiden kanssa yhteisestä huolesta oppilaitoksen tulevaisuudesta.

Kaupunginjohtaja Myllyvirta jopa kehui tehdyn kaiken voitavan. Pötyä sekin: juuri Lahden vastuulliset virkamiehet tyrmäsivät muutama vuosi sitten pitkälle neuvotellut suunnitelmat Taideteollisen korkeakoulun ja Lahden Muotoiluinstituutin opetuksellisesta yhteistyöstä. Kaupunginvaltuutettu Jarkko Nissinen puolestaan kertoili pääasiassa omasta Lahden amattikorkeakoulussa suorittamastaan tradenomitutkinnosta ja ilmaisi muotoiluasiantuntemuksensa mainitsemalla yhden tietämänsä Muotoiluinsitituutista valmistuneen menestyneen oppilaan. Puheitten taso siis oli tällainen jonninjoutavan fraseologinen, tyhjäsisältöinen jopa omakehuinen. Paikalla olivat lisäksi päättäjinä kaupunginvaltuuston jäsenet Francis McCarron, Juha Rostedt, Lasse Koskinen sekä Lahden ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Outi Kallioinen.

 

Muotsikka%204.jpg

2. Lahden Muotoiluinstituutin oppilaiden huolen näkee ja ymmärtää yksinkertaisempikin Lahden Muotoiluinstituutin asioita seurannut. Kaupungintalon portailla totemisesti pönöttäneissä henkilöissä oli yksi nainen, Lahden ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Outi Kallioinen, hän ei sanonut sanaakaan, vaikka hänellä on vastuu koko korkeakoulun toiminnasta ja laadusta. Häntä nähdäkseni kiinnostaakin vain kaikki muu ammattikorkeakoulussa, paitsi ei Muotoiluinstituutti ja sen menestyminen. Jopa minullekin selvisi, että pääsyynä Muotoiluinstituutin surkeaan tilaan on tämän ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajan autoritaariset päätökset: hän itse ja yksin on laukonut kuin hihnalta opettajien erottamisia vailla perusteluja, tutkimatta erottamiensa opettajien ansioita ja tarpeellisuutta Muotoiluinstituutin laadun säilyttämiseksi sekä jattänyt opiskelijat huomiotta päätöksiä näin tehdessään. Päävastuullinen henkilö ei siis rohjennut edes suutaan avata.

 

Tietenkin voidaan taas pyöritellä viestinnän epäonnistumisesta. Tällä kohden tulehtunut ja heikko opetustilanne on kestänyt niin pitkään, että kyse on aivan muusta.

Mikäli vielä kaupunki - kaupunginhallituksemme, kaupunginjohtajamme ja edustajamme Lamkin hallituksessa - jatkaa ympäripyöreitä lausahduksia Lamkin toimitusjohtaja-rehtorista puhuttaessa, vähätellen hänen virheellisiä ja opetukselle tuhoisia päätöksiään viestintäkatkoksiksi - on vaihdettava kaupunkimme vastuulliset virkamiehet ja poliitikot.

.