Lahden imago kateissa

Tänään Lahden kaupunginvaltuustossa on kaksi mielenkiintoista asiaa. Niistä eniten on viimeaikoina lehtiemme palstatilaa ja radio-ohjelmien lähetysaikaa saanut toriparkki. Kun parhaillaan on menossa Lahden yleiskaavan päätösprosessi, jossa kaupunkimme kehittäminen ja rakentuminen naulitaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, pölhöjen ajattelua on yrittää tuon tärkeimmän tulevaisuuspäätöksen sisältöä vasta muokattaessa nuijia kuin salaa ja väkisin läpi toriparkkia.Toriparkillahan kaupunkilaiset ja valtaosa keskikaupungin kauppiaista ja yrittäjistä eivät tee mitään.

Kenen intressissä se sitten on? Nakkimafiaksi sanotun pienen kokoomusporukan, Lakesista (Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy) ja muista kaupungin tytäryhtiöistä työpaikan saaneiden poliitikkojen sekä toriparkin autuuden pikku Mikkelistä tänne Lahti-metropoliin tuoneen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran neroutta kaikki.

Siinä samassa kaupunginjohtajan lähimmät päättäjäystävät eri puolueista, jopa luottamamme kansanedustaja, ovat siunaamassa lojaaliudessaan, ehkä säälistäkin hankkeen. Itse en usko Lahden nykyisen valtuuston olevan noin toriparkkihölmö, noin näköalaton suurten päätöstensä järjestyksestä.

Tulevaisuuden Lahti tarvitsee kaupungin oman luontaisen imagonsa mukaisia urbaaneja, moderneja visioita ja suunnitelmia - toisten, pienten maaseutukaupunkien matkiminen on silkkaa menneen ajan töröä landelaisuutta.

 

 

Hyvästit Lahden henkiselle luomisvoimalle?        
            


             
 

 

                           Tässä kaksi kuvataiteen ja musiikin tuntevaa lahtelaisvaltuutettua: Maarit Luukka ja Jari Salonen Lahden kaupunginvaltuuston edustajina Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksessa yrittävät lakkauttaa Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituutin sekä Musiikinlaitoksen musiikkikasvatus- ja instrumenttikoulutuksen.


 

Toinen asia, lahtelaisen taidekoulutuksen karkaaminen Lahdesta, on myös tänään valtuuston esityslistalla.Asiaa on käsitelty oikein ja perusteellisesti TV1:n ajankohtaisohjelmassakin. Lakkautusjärjettömyyden syntyjuuret ovat edellistäkin nolommat. Lahden kaupungin yli 50-prosenttisesti omistama Päijät-Hämeen koulutuskonserni (PHKK) on röyhkeästi ottanut asiassa vallan kaupunginvaltuustolta: mennyt viemään omana, pienen hallituksensa esityksenä opetusministeriöön Lahden maan- ja maailmankuulujen musiikin ja kuvataiteen opetusten lopettamispäätöksensä - ohi kaikkien kaupunkimme demokraattisten päätöskoneistojen, itse taideopetuksen henkilökuntaa kuulematta. Ennenkokematonta kansanvallan ja asiantuntijain häpäisyä.

 

 

Unihiekkaa päätösten peittelyksi

Lahden kaupunginhallituksen (kokous 19.12.2011) vedottua Taideinstituutin säilyttämisen puolesta, ”PHKK:n hallitus lisäsi LAMK:n ehdotukseen velvoitteen siitä, että ammattikorkeakoulussa valmistellaan vuoden 2012 aikana esitys siitä, miten kuvataiteellista osaamista ja taideperusteisuutta vahvistetaan osana muotoilun koulutusohjelmaa ja osaamispohjaista opetussuunnitelma-ajattelua”.

Tämä lisätty velvoite ei millään tasolla sisällä Lahden kaupunginhallituksen esittämää Taideinstituutin ja sen toiminnan saati Musiikinlaitoksen opetusten säilyttämistä. Tosiasiassa lakkauttamiset musiikin alan ja Taideinstituutin kohdalla pyritään näin peittelemään meiltä kaupunkilaisilta.

 

 

Omistajaohjaus kunniaan

1015494.jpg

Miten  Jyrki Myllyvirta hoiti Ammattikorkeakoulun taidekoulutuksen ja P-H koulutuskonsernin omistajaohjauksensa?

Onko asialle enää mitään tehtävissä? On. Lahden valtuuston jäsenistä oli nimetty Lahden korkeakouluasioita hoitamaan jo vuosiksi 2009-2010 poliittinen toimikunta,***jonka selän takana ja huomaamatta Päijät-Hämeen koulutuskonsernin porukka hääri jo vuonna 2009-2010 juonien näitä lopettamispäätöksiä: syntyi elokuvalinjan lopettamispäätös kenenkään huomaamatta ja muista lopettamispäätösideoista opetusministeriön julkaisuissa on kirjalliset dokumentit vuosilta 2009-2010 todisteena.

Tämän jo lakkautetun toimikunnan jäseniä on sahattu pahasti silmään ja sen on nyt tänään vatuustossa tultava esiin, toimittava, sillä toimikunnalla on poliittista arvovaltaa sekä nyt myös tietoa lahtelaisen taideopetuksen asioiden todella surkeasta tilasta ja tulevaisuudesta.

 

 ***

 

413 §
<2009-01956> Korkeakoulupoliittisen toimikunnan asettaminen vuosiksi 2009-2010

 

Kaupunginhallitus päätti asettaa jäljellä olevaksi toimikaudekseen korkeakoulupoliittisen toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella kaupungin korkeakoulupoliittisia linjauksia sekä yliopisto- ja korkeakoulutoiminnan kehittämistä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Salmen ja varapuheenjohtajaksi Merja Vahterin sekä jäseniksi Jari Hartmanin, Sirkku Enojärven, Antti Holopaisen, Leena Luhtasen ja Kirsti Vaaran sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen samassa järjestyksessä Eero Vainion, Terttu Pohjolaisen, Jouko Pylväksen, Eila Jokisen, Pasi Kousan, Sari Niinistön ja Saara Vauramon ja pysyväksi asiantuntijaksi kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran.

Toimikunta voi kutsua muita asiantuntijoita.

Toimikunnan sihteerinä toimii Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n johtaja Tomi Tura.