Rakennamme%20uutta%20lahtea.jpg

 

Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta julkisti toissapäivänä 132-sivuisen tulo- ja menoarvionsa vuodelle 2016. Parasta on sen sivu 5, jossa ei ole tavuakaan pötyä tai petosta - se on valkea ja täysin tyhjä.

Valtaosa Myllyvirran talousarviosivuista sisältää jälleen kehittämisen nimissä karsimista, yhdistämistä, tehostamista, lopettamista verovaroin saatavissa palveluissa ja samalla vielä runsaasti kasvua kaupungin tuloissa meille asukkaille koituvien kaikkien maksujen ja menojen tuntuvan suurilla korotuksilla aikaansaatuina.

 

Se hymistely, jota Jyrki Myllyvirta esipuheessaan kaupungistamme käyttää, on pelkkiä sanoja ja fraaseja hienosta tulevaisuuden Lahdesta. Olisi ollut viimeinen hetki kertoa totta eikä jatkaa samaa tuloksetonta jaarittelua, jota koko hänen johtamisaikansa olemme näistä budjettiluonnoksista saaneet lukea. Nämä Myllyvirran totuudet ovat vuosi vuodelta paljastuneet turhiksi tarpeettomiksi tilastokikkailuiksi, rakentamisiksi, virastojen muuttohullunmyllyiksi ja miljoonatuhlauksiksi (toriparkki, joukkoliikenne, koululakkautukset, toimimattomat peruskoulutuksen monitoimitalot) samalla työpaikkojen vähetessä ja työttömien lisääntyessä kiihtyvää vauhtia..

 

Me vastaanhangoittelevimmatkin olisimme valmiit moniin kaupunkimme pelastusyrityksiin ja toiminnan aktivoimiskampanjoihin, mutta kun kaupunginjohtajamme luettelemat faktat ovat toteutuksissaan jo pitkään olleet järjellisen sivistyneen, yhteisöllisen hyvinvointiyhteiskunnan ihmisen ajatusten vastaisia, on taas kerran syytä niihin puuttua ja edes vähän niiden sisältöä ruotia: pelkästään jo Myllyvirran talousarvioonsa kirjoittama 2-sivuinen esipuhe antaa painotuksillaan siihen kaupunkilaiselle nopeutetun oikeuden. Selvästi Jyrki Myllyvirralta puuttuu yhä oikeaa tietoa Lahti-kaupungistamme, lahtelaisista, heidän moninaisista ominaisuuksistaan, tarpeistaan, arjestaan ja vaatimattomista toiveistaan.

 

 

Myllyvirta:Tavoitteena on matalan organisaation kaupunkiyhteisö, jota leimaa tiivis vuorovaikutus ja asukkaiden aktiivisuus ja vastuu.

 

Me:

1) Koko kuluneen vuoden ja syksyn on Lahteen perustettu korkeapalkkaisia virkamiespäälliköiden virkoja - kuten viimeksi hankintapäällikkö, palvelukeskuspäällikkö, työllisyyskoordinaattori, kehityspäällikkö, elinkeinopäällikkö, aluekoordinaattori.

2) Alkavana yhdistyneenä Nastola-Lahti -kaupunkina saamme me veronmaksajat kustantaa yhä uusia ja entisestään kalliimpia päätäntäelimiä:

-Kaupunginhallitukseen tulee kaksi uutta jaostoa

-Nastolan aluejohtokunta täydentää uutta päätöksentekojärjestelmää

-Poliittisessa päätösjärjestelmässä aletaan maksaa kokopäivätoimista korvausta kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäksi puolipäivätoimisille varapuheenjohtajille sekä kolmen keskeisen lautakunnan puheenjohtajalle

3) Kun tulevan Lahden vuoden 2016 menoja katsoo, menokaaviosta selviää meille kaupunkilaisille yksiselitteisesti, että kaupunginhallinto vie jo 10 % kaikista Lahden kuluista. Tämäkö on matalan organisaation kaupunkiyhteisö?

Menokaavio%202016.jpg

 

Yllä olevat esimerkit kertovat, että Myllyvirran matalan organisaation kaupunkiyhteisöstä tulee yhteisö, jota johtaa entistä korkeammalta norsunluutornistaan katseleva monikerroksisen päätöshierarkinen, ylisuureen virkamieskuntaan paisunut, hallinnollisesti kalliskustanteinen johtajataso, jossa vielä päätöksiä tehdään surutta poliittisia päättäjiä rahalla voidellen.

 

 

Myllyvirta: Julkisen organisaation on pidettävä huolta kustannuskilpailukyvystään, ja kunnalliset palvelut on pystyttävä asukkaille perustelemaan niiden tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja vaikuttavuuden perusteella.

 

Me: Vuoden 2016 aikana kaupungin velkamäärä kasvaa 75 miljoonalla eurolla. Kaupungin omaan toimintaan otettujen lainojen määrä on vuoden 2015 lopussa noin 1 900 euroa asukasta kohti ja kohoaa 2 600 euroon asukasta kohti vuoden 2018 lopussa. Siis lisää velkaa ottamalla ja meillä veronmaksajilla sitä korkoineen maksattamalla kaupunki huolehtii kilpailukyvystään, tulevien vuosien palveluitaan samalla huimasti karsien, lopettaen ja supistaen.

 

 

Myllyvirta: Koko loppuvuosikymmenelle ulottuu Lahden keskusta-alueen kouluverkon useita peruskorjauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia käsittävä kokonaisuus, jolla parannetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion toiminnallisia edellytyksiä ja saadaan tilat nykyistä tehokkaampaan käyttöön.

 

Me: Kouluverkko on jo yli kymmenen vuotta ollut muutaman aluerehtorin sanelun (ja opetusryhmien määrästä kertyvän rahankeruun) välineenä. Myös Tilakeskus on syyllinen koulutilojen erittäin suuriin laatuongelmiin. Miksi näitä suuriksi kasvatettuja kouluja on yhä parakkikylinä elossa. Pedagogiikka on kaukana näistä parakkikylistä ja kehnokuntoisista suuryksiköistä, joita kaupunki on täynnä. Lahden koulutoimi on juuttunut pikkupäällikköjensä oman edun tavoitteluun, jossa kärsii lapsi, nuori ja kodit. Kouluverkon uudistaminen on jo nyt ja näissä tulevien vuosien suunnitelmissa kaikilta osiltaan täysin epäonnistunutta. Henkilöt ja suunnittelijat nopeasti vaihtoon.

Tulevien kolmen vuoden taloussuunnitelmissa hienon Muotoiluinstituutin tuhoaminen ja sen perustuksille lähes 15 miljoonan liikuntatilojen rakentaminen on paitsi keskusta-alueen typerintä, kalleinta, turhinta kehittämistä myös kaupunkimme koko lopun kansainvälisen sivistysmaineen tuhoamista.

 

Joukkoliikenne2-normal.jpg

Kyseenalaisen kaksivärisen-siniseksi maalatut linja-autot ajelevat tyhjinä rautatieaseman ja torin väliä jatkuvana jonona koko päivän.

 

Lopuksi palaan  keskustan elivoimaisuuden todellisuuteen - Jyrki Myllyvirran Lahden tulo- ja menoarvion ensimmäisen sivun juttuuni lainaamaani kansikuvaan. Siinä äiti nousee lahtelaisuudistettuun joukkoliikenteeseemme.Tässä uudistuksessa äiti ja lapsi matkustavat tietenkin maksutta. On muistettava, että tämä maksuttomuus on ollut jo vuosikymmeniä Helsingissä ja muissa sivistyskaupungeissa takeena keskustavetoisuudelle ja joukkoliikenteen suosimiselle. Laitoin artikkeliini paremmin lahtelaista joukkoliikenneuudistustamme valaisevan kuvan. Linkut toisensa jälkeen kiertävät edelleen keskustaa ja toria miltei tyhjinä. Tämä vasta kallista ja saasteista keskustaelävöitystä on, eikö olekin parahin Jyrki Myllyvirta!  Miksei Lahdessa lastenlippua myydä kaikille alle16-vuotiaille niinkuin sivistyskaupungeissa tehdään. Mikseivät lahtelaiset tuhannet eläkeläiset saa matkustaa 1 euro 20 senttisellä lipulla keskustaan kuten Jyväskylässä saavat, vaan lahtelaisten joukkoliikennemaksua olet korottamassa vielä ylöspäin nykyisestä 2,20 eurosta. Missä tämän tärkeän liikennemuodon tietous, todellisuus, paikallinen asiantuntemus ja tuloksellinen markkinointi sekä toimiva, helppokäyttöinen ja halpa, lahtelaisia palveleva järjestäminen viipyvät.

 

Lahtelaisten kannattaa ottaa kirjoitettu tulo- ja menoarvio jokaisen omaan selailevaan tai yksityiskohtaiseen tarkasteluunsa: käsitykseni mukaan kaupunginjohtaja seikkailee teoksessa omien mielikuviensa epärealistissa suuruudenhulluusharhoissa.

http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/1474FBA324B1AE31C2257ED7001F6E56/$file/Talousarviokirja_kj_esitys.pdf