608752.jpg

Lahden Koululaisten Lomavirkistysyhdistyksen järjestämää kesäleiritoimintaa Nastolan Kukkasen kesäsiirtolassa vuosituhannen vaihteessa

 

Kunnallista itsemääräämisoikeutta ei valvota enää valtion taholta edes peruskouluasioissa. Mallikouluja kunnissa tarvitaan, mutta Lahden ylimpään ylhäisyyteen korotetun mallikoulun jo neljä vuotta jatkunut markkinointi medioissa kaikissa pienissäkin tapahtumissaan on ylittänyt kaupunkimme asukkaiden kyllästymisrajat. Vakavaa tällaisessa yksipuolisessa, kiiltokuvamaisessa markkinoinnissa on, että useimmat lahtelaiskoulut ovat jääneet näin sisäpiirisessä koulujärjestelyssä täysin oman onnensa ja vanhempien sekä opettajakuntien voimakkaiden esiintulojen varaan - silloinkin vailla edes lautakunnan tukea. Koulun arki, lapset ja tasa-arvoinen perusopetusjärjestely on unohdettu.ja koulutyötä tehdään julkisuushakuisuuden, pelkän kaupungin imagon pohjalta.

 

Tulehtuneen opetusilmapiirin parantamiseksi on nyt kokonaan käännettävä kaikki kivet Lahden perusopetuksen organisaatioportaassa koulujen tasavertaisen yhteistyön edellytysten löytämiseksi.

 

Otan vanhemmasta kirjoitussarjastani (12.12.2016) lukijalleni nähtäväksi TÄRKEYSJÄRJESTYSRESEPTIN, jolla kouluasiat olisi pitänyt jo ajat sitten hoitaa. Kommentoin ruskealla tekstillä, miten reseptini kaupungin kouluorganisaatiossa on toteutunut.

 


 

1. Lahdessa on lopetettava välittömästi kaikkinainen Opetussuunnitelmien ja Oppimisen tuen kaltaisten suunnitelmien tulokseton vatvominen ja palattava niihin vasta, kun suunnitelmia on huolellisesti vähintään yhden vuoden ajan muokattu ja hiottu. Opetushallituksen velvoittava Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, tuo 463-sivuinen kirja, riittää opetuksen järjestämisen perustaksi.

 

Opertussuunnitelman%20perusteet.jpg

Lahden perusopetuksen vastuualuejohtaja Lassi Kilposen toimia viimeaikoihin asti seurattuamme voimme tarkistaa, ettei hän ymmärrä olennaista ja keskeistä erityisopetuksen ideaa, vaikkapa suhteellisen tuoreesta 2016-17 käyttöön otetusta Lahden kaupungin peruskoulun opetussuunnitelmasta, sen oppimisen tuen pääperiaatteesta, ja verrata sitä Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin.

Lahden perusopetuksen suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Juha Patrakka kertoi juuri helmikuussa 2018, että hänen virka-aikansa Lahdessa koko viimeiset kaksi vuotta on keskittynyt Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman tekemiseen. Tuloksesta päätellen keskeisten perusopetusviranhoitajiemme työ on siis mennyt täysin hukkaan.


 

2. Kouluviranomaisten ja päättäjien on keskityttävä tulo- ja menoarvioissa sekä koulutyön järjestelyissä pelkästään homeesta vapaiden, terveellisten koulutilojen järjestymiseen kaikille oppilaille eri puolille kaupunkiamme enintään vuoden aikataulutuksella. Tällä kohden kaupungin Tilakeskus on syytä kokonaan siirtää pois koulutilojen ratkaisuista jo riittävästi niissä epäonnistuneena.

Kaupungin koulutiloista vastaavaa Tilakeskuksen toimitilajohtaja Mauri Koistista eivät ole hetkauttaneet enempää Oikeuskanslerin kahtena eri vuonna antamat huomautukset Lahden terveydelle vaarallisista opetustiloista kuin lukuisat ja kalliit koulunpidon väistötilojen epäonnistumiset oppilaskuljetuslisineen, lukuisine lisääntyneine allergiapotilaineen, työperäisine sairastumisineen - saati sitten, että hän unohti lunastaa koulukorjauksien valtionrahoituksella myönnetyn 600000 euron määrärahan. On ennen kuulumatonta, ettei näin epäonnistunutta työntekijää pystytä kaupungin asukkaiden terveyden ja koko kaupungin edun nimissä saamaan vastuuseen.


 

3. Integraatio- ja inkluusioajattelua on kypsytettävä koulutyön humaaniseksi päämääräksi tulevaisuuden kouluun parinkymmenen vuoden päähän ja keskityttävä nykyisen koulun työrauhaongelmien ratkaiseviin parannuskeinoihin. Integraatio ja inkluusio tarvitsisivat toteutuakseen moninkertaisen henkilömäärän nykyiseen opetushenkilöstöön verrattuna ja siihen ei Lahdella lähivuosikymmeninä ole varaa. Oppimisen tuen suunnitelmaluonnoksessa esitetty aikataulu asian etenemiselle on aivan liian hätiköity ja sen ensiaskelet mahdollisia vasta syksyllä 2018, kun edellisen vuoden esikoululaiset astuvat peruskoulutuksen ensimmäiselle luokalle.

Kuluvan vuoden 2018 tammikuussa Lahden alakoulujen opettajat kertoivat laajan työpaikkatutkimuksen tulokset (Etelä-Suomen Sanomat 6.1.18) ns. inkluusiomallin epäonnistumisesta Lahden kouluissa. Kilponen ei tuntunut ymmärtävän asian vakavuutta ja akuuttisuutta yksityisen oppilaan kannalta, vaan intti yhdessä sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa Ylen radiohaastattelussa ja vielä 19.4.18 Etelä-Suomen Sanomiin antamissaan lausunnoissa asioita koko ajan paranneltavan ja kehiteltävän.

 

Oikea ensimmäinen ajankohta tämänkaltaiselle uudistamiselle olisi ollut siis vasta ensi syksy. Lahden perusopetuksen vastuualuejohtaja Lassi Kilposen itse osaavalle ja ymmärtävälle luonteelle tämmöinen maltillisuus ja asiallisuus ei sovi. Kilponen tunkemalla tunki integraation ja inkluusion juuria lahtelaiseen kouluverkkoon koulutustilaisuuksin vanhemmille ja opettajille ja myrkytti lopunkin koulumielekkyyden kaupungissa. Syylliseksi hän tuuppasi viimein eturiviin tätä tuloksetonta työtä erityisopetuksen tuhoksi markkinoineen Johanna Saastamoisen, joka ei erityisopetuksesta ymmärtänyt mitään. Kilponen nimitytti Saastamoisen palkkioksi tästä työstä oikein vakituiseen perusopetuksen palvelupäällikön virkaan juuri viime kuussa.


 

4. Kaikille oppilaille ja kouluille on kiireellisellä, mutta huolellisella monialaisella asiantuntemuksella luotava turvallinen, rauhallinen, viihtyisä kouluympäristö, joka edellyttää:

- Erityistä tukea ja hoivaa tarvitseville lapsille ja nuorille on toteutettava erityiskoulujen uudelleen järjestelyt, joilla taataan mahdollisimman hyvä, henkilökohtainen, kokopäiväinen opetus, hoiva ja kasvatus sekä kokonaiskavatuksellinen kouluyhteisö ja vertaistuki oppilaille ja opettajille.

- Asiantunteva, diagnosoiva tutkimus ja suunnittelu, erityisopetuksen yhden luukun palvelu ja neuvonta on luotava kaupunkiin oppilaita ja vanhempia neuvomaan ja opastamaan.

- Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on tuotava takaisin yhteisöllinen omakoulu-kokonaisajattelu takaamaan oppilaiden turvallisuus, keskittymis- ja opiskelurauha.

- Erityisopetusta suunnittelemaan, opettajien jatko-opiskelua ja täydennyskoulutusta toteuttamaan on etsittävä nykyistä huomattavasti kyvykkäämmät ja kokeneemmat asiantuntijat.

Toimialajohtaja Maritta Vuorinen (kok.) toteutti ja sivistysjohtaja Tiina Granqvist (kok.) viimeisteli yhdeksän erityiskoulun täydellisen alasajon ja lopettamisen, vain terveyslakien edellyttämien vaikeasti kehitysvammaisten (Ali-Juhakkala) ja sairaalakoulun (Kanervikko) säilyttäen.


 

5. Lahden kaavaluonnoksissa on seitsemän vuoden kuluttua, vuonna 2025 määritelty koulumäärän vähentyminen puoleksi nykyisestä. Se tarkoittaa, että silloin Lahden kaupungissa on vain 15 koulua nykyisen 30 sijasta ja oppilasmäärän keskiarvo yli 800 oppilasta koulua kohden.

Koulutuksesta vastaavien päättäjien ja viranomaisten on lopetettava suurten mammuttikoulujen suunnittelu ja uskottava opetuksen asiantuntijoiden, opettajien ja tutkijoiden tutkimuksiin ja kokemuksiin kohtuullisen pienen koulun ja pienen opetusryhmän ylivoimaisesta vaikuttavuudesta oppilaan menestyksellisiin kasvatustuloksiin.

Ei mennyt perille. Lahdelle tyypillinen suuruudenhulluus jatkui: jo syksyllä 2015 alkoi kokoontua yhdistetty Lahti-Nastola -kaupunginvaltuusto, jossa oli eniten valtuutettuja koko Suomen kunnallishistoriassa - yhteensä 102. Tällainen valtuusto toimi kesäkuuhun 2017 saakka ja silloisen suurvaltuuston asettama Lahden sivistyslautakunta viisaudessaan päätti perustaa myös Suomen suurimman peruskoulun, Launeen peruskoulun monitoimitalon, jonne sullotaan yli 1200 lasta ja nuorta. Kaiken lisäksi koulu rakennetaan lapsia ja Lahtea ajatellen täysin väärään paikkaan: vilkkaan ohitieliikenteen vaaroihin, meluun ja liikennesaasteisiin, vanhan puretun koulun tontille, kymmenien liikeyritysten puristukseen.

Launeen%20koilu%202018.jpg

Launeen parakkikoulutilat ainakin seuraavat kaksi vuotta.

 

Hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 10.5.2016 ja konserni- ja tilajaostossa 31.5.2016. Varsinainen suunnittelu tapahtui syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Urakat kilpailutettiin 2017/18 aikana ja rakentaminen tapahtuu ajanjaksolla kevät 2018 -kevät/kesä 2020.

 

 

6. Palautettava kaikki lakkautetut pienet, terveet kouluyksiköt takaisin lähikoulukäyttöön.

Eivät ole palautumassa. Loputkin ovat myynnissä.

 

Ilkka%20Viljanenomenav-normal.jpg

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljasen katse kansanedustaja Ville Skinnariin kertoo kaiken siitä, millä todennäköisyydellä me kaupunkilaiset voimme luottaa hänen ajamaansa keskustan kehittämiseen ja siihen olennaisesti liittyvään pienten lasten Harjun koulun säilymiseen keskustan ja sinne muuttavien uusien lapsiperheiden sekä kielivalintojen ainoalaatuisena kouluyksikkönä. (Kuva Harjun koulun Omenamiellenosoituksesta 15.9.2014 Kaupungintalon puistossa)

Poliittinen episodi Harjun koulun nimen säilyttämiseksi on mielenkiintoinen. Yli viisitoista vuotta erilaisin kampanjoin puolustettu kaupungin harvinaisuus, Eliel Saarisen suunnittelema Harjun koulu, oli kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran (kok.) ideana juonittu bisnekselle. Se on ollut vuosia myynnissä, mutta miljonääriä ei ole löytynyt. Bisnekseen sidottu Harjun koulu on koulunpidon kannalta joutunut toimimaan väliaikaisten ja viransijaisrehtoreiden voimin.

Omppumielenosoitus-normal.jpg

Lahtelaisten omppumielenosoitus Lahden kaupungintalon edessä taustalla näkyvän Harjun koulun puolesta

Harjun koululle on viimeksi valittu viransijainen rehtori, luokanopettaja, jolla ei ollut rehtorikokemusta saati laajempaa Lahti-kokemusta, mutta joka on antanut viime aikoina medialle lausuntoja koulun siirtyä jonnekin täysmoderneihin opetustiloihin Harjun koulu -nimellä (kun keskeinen Harjun koulu ensin myydään bisnekselle). Sisäänlämpiävää hyväveljeyttä kuvastaa sekin, että harvinainen väistötilakokemus tälle keväälle 2018 saatiin, kun tämä uusin Harjun koulun rehtoriviransijainen, (sd., kaupunginvaltuutettu) sai tietää  koulunsa ylimmissä kerrostiloissa henkilökunnan tilapäisistä hengitysilmaoireista ja sai hoidettua parin luokan oppilasryhmät muuttamaan Kaupungintaloon opiskelemaan, kun samaan aikaan ympäri kaupungin on jo vuosia huudettu tuloksetta terveellisten opetustilojen puolesta.


 

7. Lahden sivistyslautakunnan ei ole viisasta tehdä nyt mitään ratkaisevia päätöksiä. Lahden kaupunginvaltuusto on tilapäisesti pohjoismaiden suurin, 102 jäsenen suuruinen: Nastolan valtuusto kokonaisuudessaan on liitetty siihen. Myös sivistyslautakunta on siten täysin vinoutuneesti nastolalaisjäsenin ylikorostunut. Demokraattisia, luotettavia päätöksiä voidaan tehdä vasta kuntavaalien jälkeen, kun 1.6.2017 astuu tehtäviinsä normaalisuuruinen 59-jäseninen Lahden kaupunginvaltuusto.

Sivistyslautakunnan ryhmäkuva

Lahden nykyinen sivistyslautakunta.

Katso uudelleen kohdan 5. kommentointi.

 

8. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta erittäin pintapuolisesti kouluelämää tuntevana on mielipiteissään jätettävä omaan arvoonsa ja hänen kouluasioitten esittelynsä ja valmistelunsa asiantuntemattomuudessaan annettava muiden, aidosti vastuullisten virkamiesten tehtäväksi.

Jyrki%20MyllyvirtaTV.jpg

 

Tämä vaatimus toteutui puolittain vasta tänä keväänä kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran jäätyä eläkkeelle. Aidosti vastuullisia valmistelijoita ja esittelijöitä ei kuitenkaan vielä ole Lahteen löytynyt.


 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/search/query/?query=Kouluel%C3%A4m%C3%A4+mutapainissa+3

 

 

 

 

Kyn%C3%A4%C3%B6.jpg

 

Oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu ja opettaminen on selkeästi opetuslaissa määritelty:

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita, siten kuin tässä laissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.”

 

Oppilaskohtainen opetus.jpg

Ylläoleva tilasto kuvaa, miten kunnat saavat oman mielensä mukaan hoitaa peruskoulun rahansäästö-periaatteella. täysin ilman valtion kontrollia.Tilasto kertoo selkeästi, miten päättäjät lahtelaisia koululaisia ja koteja arvostavat.

 

Selatessa koko Lahden kouluverkon 27 peruskoulun yhteenvetotilastoa tai nettisivuilta koulujen omia sivuja ja niiden oppilasryhmittelyä hämmästelemme, miten joihinkin kouluihin ei ole lainkaan valikoitunut tuettavia oppilaita. Se viittaa tahalliseen laatuvalikointiin, jonka tuloksena oppilas on siirretty pois mallikoulun kirjoista pilaamasta homogeenisuutta.

Lähtöajatukseltaan tällainen piiloissa tapahtuva valikointi, jonkinasteinen piilokloonaus, on moraalitonta. Tasa-arvosta näiden monien satojen rajallisesti lahjakkaiden siirrossa yleisopetukseen muihin kouluihin – jokahetkistä aikuisen apua tarvitsevien oppilaiden kohdalla - ei voida enää puhua. Siellä he ovat silmätikkuina, levottomassa, hektisen kiireisessä monisatapäisessä massassa, toisten jaloissa. Ja täyttävät integraation ja inkluusion suurta mantraa.

 

Toinen tasa-arvokysymys on päivänpolttavat kouluväline- ja koulutilakysymykset. Lahdessa mallikoulu (Karisto) saa, mitä haluaa, sillä on taustanaan nähtävissä kovin läpinäkyvä sukulaisdynastinen järjestelmä.

 

Kunnaksen%20koulu.jpg

Kunnaksen koulu

 

Kun koko kaupunkimme perusopetuksen vastuualuejohtaja on saanut vaimonsa mallikoulun vararehtoriksi, keinot ja kanavat tällaisella mallikoululla ovat Lahdessa rajattomat: jo kotona voidaan kertoa ja sopia, mistä haetaan ja millä menetelmillä lisärahoitusta koululle, juonitaan kouluun lisää tuntiopettajavirkoja, kouluvarusteita, lisärakentamissuunnitelmia. Tällainen koulu saa suuret ja pienimmätkin huolensa nopeasti ja tehokkaasti korjattua kuntoon ja asioita vireille. Muualla, jopa samalla puolen kaupunkia (Kunnas) mikään ei tunnu olevan mahdollista, siellä kun ei ole vastuualueen johtajaa sukulaisdynastiasta takapiruna.

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2456482

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2456842

 

Lassi%20Kilponen-normal.jpg

Lahden perusopetuksen vastuualuejohtaja Lassi Kilponen

 

Sama koskee virkoihin esittelyä. Jos ei muu auta, niin vastuualuejohtaja määrää alaisensa suunnittelu- ja kehittämispäällikön esittelijäksi – näin saadaan tuttu, sopiva ja lojaali jopa ihan entinen lähialainenkin valituksi tehtävään. Mallikoululla on vielä taipumus toimia epävirallisena koelaboratoriona tuleviin rehtorivirkoihin pyrittäessä. Niinpä pari viimeistä rehtorinimitystä ovat Kariston koulun kahden luokanopettajan nimitykset rehtoreiksi Myllypohjan ja Harjun kouluihin.

 

Sama sisäpiirisyys vallitsee koulujen henkilökunnan palkkauksessa. Esimerkiksi mallikoulu Kariston luokanopettaja (+ vararehtorin tehtävä) saa joka kuukausi yli 1500 euroa erilaisia lisiä, ja hänen palkkansa on jo hyvin lähellä tavallisen koulun rehtorin palkkausta. Muiden vararehtorien lisät yleensä Lahden kaupungin peruskouluissa ovat 500-700 €/kk. Jokainen lahtelainen opettaja voi verrata omia palkanlisiään Kariston luokanopettaja+vararehtori -tehtävään. Kyseinen palkka on aivan omassa kastissaan!

 

Olen ymmärtänyt, että jonkinverran rahaa Lahteen tulee vielä suoraan Opetushallitukselta ainakin kolmelle lahtelaiskoululle (Majakka-kehittämiskoulut Karisto-Renkomäki-Harju). Majakka-kehittämisallianssi on oudon hämärä Opetushallituksen opetuksen kehittämisliittymä, koska se haluaa toimia facebookissa ja vaatii kirjautumista, vaikka pääjohtaja O-P. Heinonen juuri Majakka-projektissa on tarkoittanut "projektin tehtäväksi avointa, kaikkia kouluja ja koulumuotoja yhdistävää ja rikastavaa ”innovatiivista toimintakulttuuria.” Sisäpiiriydestä viestii myös se, että kaupunkimme ylin koulutoimen viranhaltija on valinnut Lahden perusopetuksen kolme Majakka-koulua.

 

Lahti etummaisena ja koko maan kouluhallinto on kiireessään ja tuhansissa sirpaleisissa projekteissaan halvaantunut kauas keskeisestä tarkoituksestaan – tasa-arvosta opetuksessa ja sen paikkakunnallisissa puitteissa. Peruskoulun perusopetuksen täydellinen uudistaminen on mitä kiireellisimmin, ennakkoluulottomimmin ja täysin uusin voimin tehtävä nyt aidon tasa-arvon palauttamiseksi suomalaiseen kouluun.

 

 

Linkit kirjoitussarjan edellisiin osiin:

 

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/03/lahden-perusopetus-tuuliajolla-1

 

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/04/lahden-perusopetus-tuuliajolla-2-1

 

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/search/query/?query=Lahden+perusopetus+tuuliajoilla+3.

 

,

Lis%C3%A4liite.jpg