lAHDEN%20KAUPUNGINTALONOVI-normal.jpg

Maanantaina  6.5.2013 Lahden kaupunginhallitus käsittelee toriparkkia. Esityslistalla on kaksi toriparkkiin liittyvää aloitetta.

190§  Valtuustoaloite:

Ns toriparkkia eli torin alle sijoitettavaksi suunniteltua pysäköintilaitosta ei toteuteta.

 

 

,

Valtuutettujen Matti Katajan ja Tapani Ripatin aloite on hyvin perusteltu, nelisivuinen asiakirja.

Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen on laatinut valtuustoaloitteeseen konsernihallinnon, Teknisen ja ympäristötoimialan sekä Lahden Pysäköinti Oy:n kanssa vastauksen, josta asiapitoisuus on täysin kadonnut ja kymmensivuinen vastaus on muuttunut täysin sepitetyksi kuvitelmaksi asioista. Tällaisen kaupunginlakimiehenkö me olemme palkanneet, tällaiseen satuiluunko hänellä on aikaa ja tällainen vääristelykö hänen työtehtäviinsä kuuluu. Lisäksi samaan asiakohtaan on liitetty kuusi sivua lausuntoja:

1. Teknisen ja ympäristötoimialan lausunto 26.4.2013

2. Lahden Pysäköinti Oy:n lausunto 26.4.2013.

 

191§ Valtuustoaloite:

Kaupunginhallitus valmistelee 13.5.2013 pidettävään kokoukseen käsiteltäväksi selvitykset torin alle suunnitellusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta .

Valtuutettu Erkki Niemisen ja yhteensä 35 valtuutetun - valtuuston enemmistön - allekirjoittama aloite on myös selkeä, yhden sivun mittainen asiakirja.

Sama satuileva kaupunginlakimies Pekka Virkkunen on jälleen laatinut vastauksen aloitteeseen, nyt Lahden Pysäköinti  Oy:n kanssa. Tällä kertaa hänen tarinansa on vain nelisivuinen - liekö mielikuvitus ehtynyt jo edellistä laatiessa.

Molempiin valtuustoaloitteisiin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta  esittää valtuustolle lähetettäväksi seuraavan päätösehdotuksen:

"Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetut lausunnot tiedokseen, todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä riittävästi selvitetyksi."

Kyn%C3%A42-normal.jpg

Edelläolevan kaltaisia tyhjänpäiväisiä päätösesityksiä kaupunginjohtaja on tehtaillut kaupungin asiakirjoihin jatkuvasti: tällainen on muutoskyvytön, pinttynyt byrokraattivirkamies.

Nyt koetellaan kaupunginhallituksen jäsenten omaatuntoa: ovatko edustajamme tässä talousahdingossa, homekorjausten pikaisessa toimenpidekatastrofissa puoluekuppikuntiensa, toisia pikkukaupunkeja apinoivan toriparkkiturhuuden vai itsenäisesti ajattelevasti meidän kaupunkilaisten hyvinvoinnin asialla.

Kaupunginhallituksen jäsenten arvosanat kaupunkilaisten näkökulmasta toriparkkiasiassa:

Kha-normal.jpg

Aloiteasiat menevät jo kaupunginhallituksessa äänestykseen. Olen antanut kaupunginhallituksemme jäsenille kouluarvosanat toriparkkiasiaan liittyen, perusteena parin viime vuoden ajalta keräämäni tiedot, kannanotot ja päätöskäyttäytymiset yhteisöllisesti rakentavista, lahtelaisuutta lujittavista ja Lahden ominaispiirteitä ymmärtävistä sekä meitä kaupunkilaisia kunnioittavista asioista.

 

Ihan helposti löytyvä Kaupunginhallituksen kokouksen 6.5.2013 esityslista:

http://www4.lahti.fi/ktweb   >kaikki toimielimet> kaupunginhallitus>  hae kokoukset> 6.5.2013>  §190, §191

 

,