1283949447_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

 

Maailma viettää tänään YK:n kansainvälistä lukutaidon päivää: lähes seitsemästämiljardista (70000000000) maailman ihmisestä 760 miljoonaa on edelleen lukutaidotonta, näistä 2/3 on naisia. Lapsista 72 miljoonaa ei pääse elämänsä aikana lainkaan kouluun.

Tilanne maailmassa on sukupuolisen tasa-arvon ja lasten kohdalla vielä kovin heikko: valtion rahan puute osoitetaan syyksi valtaosaan lukutaidottomuudesta. Köyhimmissä maissa lukutaidottomuus on suurta, rikkaissa maissa se on olematonta.

 


Lukutaidottomuus suuri ongelma

1270828062_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mikael Agricola

Meillä täällä Suomessamme lukutaito perinteisessä mielessä on lähes 100%:n luokkaa. Kansansivistys, oppivelvollisuus ja hyvä kirjastolaitos ovat pitäneet huolta lukutaidostamme. Näennäisesti me suomalaiset elämme yhdessä maailman sivistyneimmässä valtiossa. Tosiasia on, ettemme jatkuvasti lisääntyvässä tekstitulvassa osaa käyttää lukutaitoamme: lukemisen ymmärtäminen on ihmisten yhteiselämän ja keskinäisen kanssakäymisen suurimpia haasteita.

 

Pari lahtelaisesimerkkiä

1985969.jpg

Parhaiten tämä uuslukutaidottomuus tulee vastaan suomalaisessa hallintobyrokratiassa, viime aikoina esimerkiksi Lahden kaupunkia koskevassa kaavatyöskentelyssä. Ranta-Kartanon alueen säilyttämiseksi kaikkien kaupunkilaisten yhteiskäytössä, harvinaisena maisemallisena keitaana oli tehty erittäin perusteelliset, tuhansien lahtelaisten mielipiteet huomioineet, huolella laaditut kuusi erillistä laajaa ja monisivuista valitusasiakirjaa. Me, joilla oli tilaisuus lukea nuo asiakirjat, hämmästelimme niiden seikkaperäisyyttä, monipuolisuutta ja suurta asiantuntemusta.

 2114437.jpg

Lahden kaupunginhallitus enempää kuin Kouvolan hallinto-oikeuskaan eivät osanneet lainkaan lukea noita asiakirjoja saati oivaltaa, miten valtava ideoiden, perustelujen ja vakavien mielipiteitten sekä ehdotusten määrä niihin sisältyi: Ranta-Kartanon säilyttäminen kuntalaisten yhteiskäytössä oli saanut kaupunkilaiset tekemään pyyteetöntä, harkittua ja tärkeää suunnittelutyötä Lahden kaupungin parhaaksi. Kuntalaisten aliarvostaminen on noissa yhteiskunnan koneistoissa saanut laillisuus-nimisen leiman – viis veisataan yhteisvastuusta, kansalaisten mielipiteitten kunnioittamisesta ja keskinäisestä yhteistyöstä. Luetun ymmärtäminen on Lahden kaupungin ja Kouvolan hallinto-oikeuden byrokratiakoneistoissa hälyttävän kehnoissa kantimissa.

 


881644.jpg656221.jpg

Jari Salonen ja Arvo Ilmavirta

Toinen päivän lahtelaispuheenaihe on Päijät-Hämeen koulutuskonsernin pienen ihmisen alistamisen räikeät, pitkään jatkuneet menettelytavat. Kauhistuttavaa on, etteivät yhteiset käyttäytymisperiaatesäädökset koske lainkaan konsernin johtoporrasta: eletään ja käyttäydytään mafian lailla. Vahvempi on heikommalle susi, valta on ainoa oikeus, valtaan pääsemiseksi kaikki keinot ovat käytettävissä. Hyi!

http://tarmon.vuodatus.net/blog/archive?&y=2010&m=08

Luetun, kirjoitetun ja sovitun ymmärtäminen on pelottavan monelle ylivoimaisen vaikeaa.