Ulkoistaminen

Lahden kaupungin strategiassa veronmaksajien kustantama palvelu ja työ ulkoistetaan.Kulunut talvi on jokaisella kuntapalvelun osa-alueella siirtänyt kunnan omistamien, hallinnoimien tai sen vastuulla olevien töiden suorittamisen tarjouskilpailujen avulla kunnan ulkopuolisille toimijoille. * *

Sosiaali- ja terveyslautakunta on siirtänyt monia lainmukaisia tehtäviä ulkopuolisille suorittajille: terveys- ja sosiaalipalveluja hoitaa jo suurissa määrissä MedOne Oy tai täysin yksityiset yritykset. 

Esimerkkinä  vuodatuksissani kaiken inhimillisen yhteiskunnan alasajosta olen seurannut Omaishoitokysymystä: sen lahtelainen toteutusmalli on täysin laitonta ja ihmisarvoa loukkaavaa. Jopa koko Suomen sosiaaliasiamiehet ovat puuttuneet Lahden käytäntöön, jossa lainmukaisiin omaishoitajan vapaapäiviin ei ole kaupungin budjetissa varattu kuin murto-osa siihen kuuluvia varoja.Valtuutetut eivät edes ymmärrä, että ovat hyväksyneet budjetin, joka on lainvastainen (7.3.2007-Onnelliist voimiist).

Juhlapuheissa ja valtuustopuheenvuoroissa, paikallisen lehden mielipideosastoissa suitsutetaan kyllä kehitysvammaisten, lasten, vanhusten, terveydenhoidon ja omaishoidon kysymysten tärkeyttä. Mitään myönteistä ei kuluneen valtuustokauden aikana kuitenkaan ole tapahtunut. Kaikki kaupungin vastuulla olevat toiminnat ovat heikentyneet. Nämä juhlapuheaiheiden kohderyhmät ovat niitä puolustuskyvyttömiä, jotka asemansa, ikänsä tai terveydentilansa vuoksi eivät pysty vaatimaan oikeuksiaan, heidän asiansa jäävät hoitamatta.

Otankin seuraavassa tarkasteltavaksi  konkreettisemman ulkoistamiskohteen ja sen seurauksen tältä talvelta. Esimerkki on juhlapuheaiheita helpommin myös todistettavissa - valokuvin.

 

Katujen hoito Lahdessa

Poikkileikkauskuva pdf:nä alempana tällä sivulla.

Pienkiinteistöjen (omakoti- ja rivitalot) ja jalkakäytävien talvikunnossapito

"Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.6.2000, että pääasiallisesti asumiskäytössä olevien pienkiinteistöjen jalkakäytävien talvihoito suoritetaan kaupungin kustannuksella ensi talvikaudesta lähtien. Talvihoito sisältää aurauksen, liukkaudentorjunnan, katualueelta kertyneen lumen ajon ja hiekoitushiekan karkean poiston keväisin. Pihalta lumen siirtäminen katualueelle on ehdottomasti kiellettyä.Kesähoito jää siis edelleen kiinteistönomistajille ja sitä koskeva sopimus katupiirin kanssa voimaan."                (21.9.2000 Ilkka Ristkari)

 

 

Lahdessa ulkoistetaan

1. Kaupunki hoitaa  kustannuksellaan kaikkien yhdistettyjen kevyen liikenteen väylien sekä asuinkäytössä olevien pienkiinteistöjen (omakoti- ja rivitalot) erillisten jalkakäytävien talvikunnossapidon 1.11.2007 alkaen.

2. Kunnossapitäjä vaihtuu Möysä - Kiveriö - Mukkula - Kilpiäisen alueella.
Aluetta hoitaa 1.10.2007  alkaen YIT, joka
 jatkaa myös Ahtiala - Kytölä - Karisto - Renkomäki -alueen hoitamista.

Lahden kaupunki on siis ulkoistanut pientalojen talvikunnossapidon YIT:lle. Mitä tästä ulkoistamisesta on seurannut?

 

1384345.jpg

Suuri ja painava kuorma-auto hiekoituskonein ja -kuormin, puskuriin kiinnitetyllä auralla ja alustaan kytketyllä lanalla kaapii asfalttia moneen kertaan ja

1384346.jpg

sen perässä lanaa alustaan kiinnitetyllä lanalla varustettu toinen painava kuorma-auto, niinikään painavin hiekoitusvarustuksin.

1384341.jpg

Edellisten jäljessä hurruuttelee suuritehoinen traktori, hiekoitusvarustuksin, auraten, hiekottaen jalkakäytävät ja joskus myös pienemmät sivutiet.

1384344.jpg

Edellisten voimakkaiden aurojen ja lanojen vauhdissa  ajoväylien reunakivet saavat kyytiä ja lentelevät jalkakäytäville sekä

1384349.jpg

asfaltti paloittuu ja murenee käyttökelvottomaksi.

1426639.jpg

Aurauksessa keräytynyt lumi viedään suurilla traktoreilla kuormaten kuorma-autoilla lumenkaatopaikoille,

1384342.jpg

samalla katujen viheralueet ja nurmikot pilalle kaapien.

 

Näin on siis ulkoistettu. Katujen talvihoito on muuttunut  metallin ja kiven yhteentörmäysten ryskeeksi,ja paukkeeksi.Tarjouskilpailun voittanut yritys on pistänyt ylisuuret laitteensa pienelle omakotialueelle toimimaan - teho ja nopeus ovat tuloksen kannalta ainoat kriteerit.

Näin on myös  tässä tehokkuuden huumassa pilattu kalliisti rakennetut ajoväylät, kevyenliikenteen kulkuväylät ja katualueen nurmikot.

Kuka maksaa kalliit katualueiden korjaukset? Me veronmaksajat.

 

Jälkikirjoitus 2.4.2008

Tämä Lahden teknisten töiden ulkoistamisjuttuni on saanut monet lukijani liikkeelle: olen saanut sähköpostia monilta lahtelaisilta. Samoin useat alueen asukkaat ovat ottaneet asian esille tapaamisissa ja keskusteluissa. Näin ainakin tämä vuodatus on osunut maaliinsa. Liitän vielä asiaan liittyvän  uuden kuvan. T.V.

1429298.jpg

Eilen sama kuorma-auto/traktoriyhdistelmä kuormasi irronneet reunakivet ja vei ne lumikuorman mukana lumenkaatopaikalle.

 

 

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/F90EDC569F3B2670C2256F2B002AB03D (Sosiaaliasiamiehen kertomus 2007)

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/0941A69E3FB6BBFCC22572260043F123 (Teknisen toimialan kadunhoidosta)

**Kaupungin tulevaa strategiatoimintaa:

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari järjestetään Sibeliustalossa 24.4.2008. Seminaariin osallistuu kaupunginvaltuuston ja –hallituksen jäseniä sekä viranhaltijoita, yhteensä noin 120 henkeä. Seminaarista aiheutuvat kustannukset ovat noin 11.700 euroa