Ilman pienen, nuorten naisten lahtelaisyhdistyksen puuttumista ajattelemattoman miehen tekoihin, harvinainen, naistaiteilijan veistämä teos Lahden sairaalamäellä olisi tuhoutunut.

 

Allaoleva museojohtajan purkamispäätöksestä tehty oikaisuvaatimus 8.4.2012 sai Kulttuurilautakunnan (naispuheenjohtajansa johdolla) hyväksymään purkamisesta tehdyn oikaisuvaatimuksen ja johti viimein patsaan kunnostamiseen sekä uuteen paljastamiseen 16.11.2018.

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/11/kukkatervehdyksen-musta-enkeli

 

...................................................................................................................

 

Liekkiyhdistys.jpg


Yhdistyksemme sääntöjen mukaisena tarkoituksena on lisätä järjestöyhteistyötä sekä asukkaiden kansalaisuuteen ja demokratiaan, yhteisiin arvoihin sekä yhteiseen historiaan ja kulttuuriin liittyvää toimintaa Lahdessa ja Lahden lähialueilla. Sääntöjä noudattaaksemme ilmaisemme tyytymättömyytemme viranhaltijapäätökseen 1531/12.03.03.00.03/2012 kokoelmapoisto ”Liisa Ruusuvaaran suunnitteleman ”Kukkatervehdys”- betoniveistoksen poisto kaupunginmuseon julkisentaiteen kokoelmasta”.  
Museonjohtaja on perustanut päätöksen pääosin Vahanen Oy:n kuntotutkimukseen. Perusteluissa mainitaan selvityksessä todettavan, että teos olisi elinkaarensa päätteessä. Olemme tutustuneet samaan Vahanen Oy:n teoksesta tekemään kuntotutkimukseen. Raportista ei ilmennyt seikkoja, joihin viranhaltijapäätös perustuu. Selvityksessä kerrotaan teoksen materiaaleista ja kunnosta sekä esitetään suositeltavat korjaustoimenpiteet. Veistos on selvityksen mukaan suositeltavaa korjata niin, että pilariosat puretaan ja rakennetaan uudelleen. Koska kukkaosat ovat pilareita paremmassa kunnossa, ne voidaan irrottaa, korjata ja asentaa takaisin paikoilleen. Jos betoni ja rauta -yhdistelmä olisi rakenteena käyttöikänsä lopussa alle neljänkymmenen vuoden jälkeen, kuten päätöksessä väitetään, jouduttaisiin Lahdessa mittavan purku- urakan eteen sekä rakennuksissa että taideteoksissa (vrt. esim. Olavi Lanun teokset).  
Kukkatervehdys on kaupunginsairaalan edustan elävöittämiseksi järjestetyn veistoskilpailun voittajatyö. Veistos oli valmistuessaan maamme suurin betoniveistos ja kokoonsa nähden myös halvin monumentaaliveistos. Teoksella on suuri kulttuurihistoriallinen, kaupunkikuvallinen ja -identiteetillinen sekä ennen kaikkea taiteellinen arvo, jotka on ehdottomasti huomioitava päätöksenteossa paremmin. Teoksen restaurointi on mahdollista ilman sen taiteellisen arvon heikentymistä, ts. se on edelleen sama teos, vaikka sitä korjattaisiin.  
Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, mm. musiikkilautakunnan, museo- ja taidelautakunnan ja taiderahaston johtokunnan monivuotinen puheenjohtaja, kulttuuritoimikunnan, kulttuurilautakunnan, taideinstituutin johtokunnan sekä kulttuurilaitosten lautakunnan monivuotinen jäsen,  asessori Sirkka Lankinen (1916-2012) oli erittäin merkittävä taidemesenaatti paitsi monille yksityisille taiteilijoille myös Lahden kaupungille. Lankinen vaikutti keskeisesti päätöksentekoon, jolla Kukkatervehdys - ja koko kaupunginsairaalan perusparannus ja laajennustyö - aikoinaan saatiin tehtyä. Sirkka Lankisen vuosikymmenten uudistava työ yhteiskunnallisena vaikuttajana kaupunkimme hyväksi ansaitsee arvostuksen. Hänen työnsä muistoksi parhaiten sopii tämä jo
olemassa oleva betoniteos, johon voitaneen kiinnittää esimerkiksi muistolaatta.   
Liisa Ruusuvaaran (viranhaltijapäätöksessä virheellisesti Ruusuvuori) vuonna 1973 valmistunutta, taiteilijan viimeiseksi työksi jäänyttä Kukkatervehdys-veistosta ei saa purkaa. Toimenpiteet veistoksen korjaamiseksi on aloitettava välittömästi. Kustannukset eivät ole mahdottomat, kun tarvittava kuntoselvityskin on valmiina. Kaupungin pitää huolehtia omistamistaan julkisista teoksista niiden vaatimalla tavalla.  
Varaamme oikeuden täydentää oikaisuvaatimusta ennen kulttuurilautakunnan käsittelyä.  
Ystävällisin terveisin,  
Liekki ry

 

...............................................................................................................

 

Kukkatwer4vehdys%20aio.jpg

 

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2018/11/mesenaattien-itsekorostuksen-sivistymattomyytta

 

 

Lahtelaisen laatikkorunoilija Facta loquunturin mukaelma laulusta Metsäkukkia - omistettu Liekki ry:lle ja laulettu Kukkatervehdys-veistoksen paljastustilaisuudessa 16.11.18.

Lahteen on tullut jo syys
lohduton yön hämäryys 
asukkaat huokaillessaan
suojaavat kukkia maan.
Ihmisten suojaan on
jäänehet pienoiset
kukkaterveiset nuo, 
kunta unhoitti laasta pois.
Yksinäin allapäin
saavun kukkien luo, 
poimin ne armaallein.
Anteeksi saan, 
tien onnelaan
tunnen taas löytänein.

 

 

 

Hyvää naistenpäivää 2019 kaikille maailman naisille - ja miehille!

 

Lis%C3%A4liite.jpg