Lahden valtuusto hajosi

Ranta-Kartano on ensimmäinen koetinkivi Lahden uudelle valtuustolle. Niin vanhoille kuin uusillekin valtuutetuille se 15.6.2009 opetti, ettei kiireestä seuraa mitään hyvää.

Meille  valtuustoistuntoa seuranneille kuntalaisille paljastui, kuinka vähän valtuutetut päätettävästä asiasta oikeasti tietävät ja kuinka paljon he luulevat tietävänsä. Liian monen valtuutetun ymmärrys ja asioista selvän ottamisen taso ovat luvattoman heikkoja. Eivätkä he meidän mielipiteitämme aidosti arvosta. Kattia kanssa! Voi meitä!

1245137729_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Lahden kaupunginvaltuuston Ranta-Kartano-asian päätöskokous 15.6.2009: seisomaan nousseet valtuutetut haluavat käyttää asiasta puheenvuoroja. Taustalla kehyksissään entiset pitkäaikaiset kaupunginvaltuuston puheenjohtajat  Walamies, Linnavirta ja Partanen ihmettelevät hajoavaa kaupunginvaltuustoa.

Lahden kaupunginvaltuusto 1.6.2009:

Strategia on kaupunginvaltuuston keskeinen johtamisen väline. Se on yhteinen tahdonilmaisu tavoiteltavasta tulevaisuudesta, aiotusta muutoksesta, uudistumisesta ja kehittymisestä. Strategia sitoo yksittäiset päätökset ja toimenpiteet osaksi pitkän aikajänteen toimintasuunnitelmaa. Kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet ovat yhteisiä käsityksiä siitä, mikä meille on tärkeää ja arvokasta. Ne ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja koko organisaation toimintaa. .

Sama Lahden kaupunginvaltuusto teki eilen Ranta-Kartano-päätöksensä äänestämällä. Tulos 30 kaavaehdotuksen puolesta ja 29 kaavaehdotusta vastaan. Kaupunginvaltuuston 59 jäsenestä 29 jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Eriävän mielipiteen ilmoittaneet vapautuvat lain mukaan päätöksen tuottamasta oikeudellisesta vastuusta.Strategia vesittyi kahdessa viikossa

Näin siis hätiköidysti tehty asemakaavapäätös samalla vesitti koko Lahden kaupungin strategian eli yhteisen tahdonilmaisun, jota oli valmistettu viimeisen puolen vuoden ajan tiiviisti, monin kokouksin, neuvonpidoin, osapäätöksin ja suurella yhteisymmärryksellä.

Kokouksessa tehty ja kannatettu päätösesitys, jossa asia olisi palautettu kaupunginhallitukselle uuteen valmisteluun äänestettiin nurin lukemin 30-29: uusi valmistelu olisi pelastanut myös Lahden strategian! Suuri tappio meille uutta valmistelua vaativille kuntalaisille, mutta vielä suurempi tappio Lahden kaupungin kehitykselle!

Strategia, joka oli laadittu 16 vuoden kestoiseksi, supistui nyt reilun kahden viikon pituiseksi.Strategian käytännön toteuttaminen olisi ollut askel kauan odotettuun demokratian paluuseen - nyt käyty  äänestyssirkus oli pelurien pilkantekoa kaupunkilaisille tärkeästä asiasta.


1245137917_img-d41d8cd98f00b204e9800998e
Yli kolmetuntisen valtuutettujen puhemyllyn tauolla yleisölehterillä kokousta seuranneet kaupunkilaiset kauhistelivat ja siunailivat monien luotettavaksi tuntemiensa valtuutettujen valheita ja takinkäännöksiä. Illan poliittiset pelurit ja vallan hännystelijät selvisivät asiaa seuranneille kaupunkilaisille yllättävän selvästi.

Ranta-Kartanon vaiheiden vuodatukseni luulin päättyvän Lahden strategian komeaan yhteiseen tahdonilmaisuun: nyt kirjoitteluni jatkuu ainakin Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen saakka.


Kaavaehdotuksen puolesta äänestivät:
SDP (9): Ulla Vaara, Jarkko Nissinen, Jari Hartman, Susanna Iivonen-Pekesen, Merja-Liisa Kerkkä, Mika Kari, Sirkku Enojärvi, Kari Salmi, Pekka Komu.
Kokoomus (12): Juha Rostedt, Hannu Himanen, Jari Salonen, Ilkka Simolin, Merja Vahter, Sari Kurikka, Reijo Salminen, Einari Pohjolainen, Simo Räihä, Sari Niinistö, Jorma Ratia, Ilkka Viljanen.
Vihreät (3): Kirsti Vaara, Helena Aaltola, Kai Kuokkanen.
Keskusta (3): Maarit Luukka, Maija-Liisa Lindqvist, Kaarina Suhonen.
KD (2): Leena Mantere, Timo Räihä.
Vasemmistoliitto (1): Pekka Järvinen.

Kaavamuutosta vastustivat:
SDP (10): Jouko Skinnari, Erkki Nieminen, Tapani Ripatti, Eila Jokinen, Paul Sundström, Anneli Viinikka, Ulla-Koskinen-Laine, Alettin Basboga, Katja Ilmoniemi, Risto Paulamäki.
Kokoomus (8): Pentti E Rantanen, Matti Kataja, Tuija Nurmi, Leena Luhtanen, Arja Nikkanen, Marja-Leena Taavila, Seppo Hakala, Wilson Kirwa.
Vasemmistoliitto (4): Antti Holopainen, Matti Kauppila, Vuokko Kautto, Eino Vuori.
Perussuomalaiset (3): Rami Lehto, Lasse Koskinen, Harri Nieminen.
KD (2): Marjo Loponen, Leena Kaartinen.
Vihreät (1): Saara Vauramo.
Seniorit (1): Raimo Kotala.