Lahden Möysän kaupunginosa tunnetaan Möysänjärvestä ja sen luonnon suomasta uimakeitaasta. Järven länsirannalla on sijainnut alkuaan luonnontilainen hiekkaranta, Uimalaitos kymmenmetrisine uimahyppytorneineen, katsomoineen, kilpauintiratoineen ja vesipallopelialtaineen aikoinaan kolmessakin eri kohdassa..(1.)

 

M%C3%B6yskyranta.jpg

Möysän uimarantaa 1950 -luvun lopussa.

 

Uimaranta rajautui länsinurmikostaan suureen hirsiseen seurataloon, Möysän Pirttiin, joka oli yksi lahtelaisten sodanjälkeisen kansalaistoiminnan keskeinen iltamien, nuorisoseurojen, perhejuhlien ja harrastusten toiminta- ja juhlapaikka. (2.)

 

                                                                                  

Möysän uimaranta yhdessä Mytäjäisten Tallinpassin kanssa ovat Lahden vanhimmat ja yhä tänäänkin puhtaimmat uimapaikat.

 

Möysänjärven ja Tallinpassin uimavedet ovat olleet kaikkien lahtelaisten puhdasta kansalaisnautintoa Vesijärven saastuttua lahtelaisesta teollisuudesta, kaupungin kunnallistekniikan ohjattua Kariniemen puhdistamosta viemärijätevedet suoraan siihen, sekä myös hollolalaisen maanviljelyksen yhä voimakkaammin lannoitettujen peltojen typpipäästöistä..(3.)

 

 

Möysän uimarannan naapurina oli pitkään Lahden palolaitos hälytysajoneuvoineen sen muutettua Lahden kaupungintalolta 1960-luvun alussa vanhaan rakennukseen, joka oli ollut aikanaan monessa käytössä – kuten paitatehtaana, ammustehtaana. Kun Lahden palotoimi sai uudet tilat 2014, rakennus jäi tyhjilleen.(4)

.

 

2015

 

- Entisen paloasemakorttelin jatkokäyttöä alettiin heti valmistella alkuvuodesta Lahden teknisen toimialan maankäytössä. Tyhjilleen jääneen vanhan pääpelastusaseman tontille kaavailtiin rakentaa koteja ja näin keskustan tuntumassa sijaitsevan alueen suunnittelusta järjestää kilpailu.

 

- Möysän paloaseman alueen korttelisuunnittelukilpailuun saatiin neljä ehdotusta. Kilpailussa pyydettiin ehdotus alueen uudisrakennuksista sekä esitys vanhojen,  suojeltavien rakennusten uusista käyttötarkoituksista. Kilpailualue sijoittuu Ahtialantien ja  Möysän uimarannan väliin Joutjärven läheisyyteen. Kilpailun järjestäjänä oli Lahden  kaupungin maankäyttö.

 

- Kilpailun tavoitteena oli löytää koko kilpailualuetta koskeva toteutuskelpoinen korttelisuunnitelma,  joka ohjaa rakentamisen ja eri toimintojen sijoittumista korttelissa sekä valita hankkeelle toteuttaja,  joka rakentaa tai rakennuttaa arkkitehtuuriltaan toimivuudeltaan laadukkaan sekä ekotehokkaan kohteen.

 

- Kilpailuehdotusten tuli perustua alueelle laadittuun asemakaavaluonnokseen. Kaikissa ehdotuksissa uusi rakentaminen olisi asumista ja kerrosluku vaihtelee yhdestä yhdeksään. Alueen tehokkuus eli rakennusoikeuden suhde alueen pinta-alaan vaihtelee 0,6:sta yhteen kilpailuohjelman mukaisesti. Vanhoihin, suojeltaviin rakennuksiin ehdotetaan mm. asumista, hoivapalveluja ja opetustiloja. Kilpailuehdotusten takana tuli olla suunnittelijan lisäksi myös rakennusliike tai muu taho, joka  sitoutuu ostamaan vanhat rakennukset tarjoamallaan hinnalla ja saneeraamaan ne sekä rakentamaan tai rakennuttamaan suunnitelmassa esitetyt uudet rakennukset. Maa-alueen  kaupunki vuokraa toteuttajalle. Alueelle laaditaan voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta asemakaavan muutosehdotus yhteistyössä voittajan kanssa.

- Kilpailu ratkaistaan elokuun loppuun mennessä arvosteluryhmän ehdotukseen perustuvalla teknisen lautakunnan päätöksellä. Ehdotusten arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti arkkitehtuuriin ja toimivuuteen sekä lisäksi energiatehokkuuteen, suojelluista  rakennuksista tarjottuun hintaan ja ekotehokkuutta kuvaavaan viherkertoimeen.


 

2016

 

Järjestetyn arkkitehtikilpailun pohjalta asuintalojen toteuttajaksi valikoitui rakennusliike YIT, jonka aikomuksena oli aloittaa rakennustyöt keväällä.

 

Rannan terassitalosuunnitelmasta valitettiin välittömästi Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kyse oli kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymästä kaavamuutoksesta, joka mahdollistaisi kolmen viisikerroksisen asuintalon rakentamisen Joutjärven rantaan entisen paloaseman ympäristöön.

Valituksen allekirjoittivat kaksi yhdistystä sekä kolme alueen lähiasukasta.

 

Valittajien mielestä terassitaloista olisi haittaa virkistyskäytölle, rantamaisemalle ja Joutjärven vedenlaadulle. He pitivät tehtyjä selvityksiä riittämättöminä.

 

Valittajien mukaan kaavoituksen lähtökohtana olisi pitänyt olla asuntorakentamisen sijaan uimarannan palvelutason parantaminen, virkistysalueen käyttömahdollisuuksien lisääminen ja vesiensuojelun tehostaminen.

 

Perustuslakiin valittajat vetosivat, koska se huomattavana lakina velvoittaa muun muassa vastuuseen luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä.

 

Uimarantakilpi%202a.jpg   M%C3%B6ys%C3%A4n%20uimarantakilpi%20b.jp

 

 2020

 

Tänään koronaepidemian jälkimaininkien Lahdessa kaupunkimme nettisivuilla liikunta-alueista vastaava henkilö tiedottaa:

 

"Nauti uimisesta yksin tai läheistesi kanssa, mutta pidä riittävä turvaväli muihin asiakkaisiin ja työntekijöihin koko uimarantavierailun ajan."

 

 

 

Pelkkiin tonttituloihin perustuva kaupungin kaavoitustoimi johtaa yhä hyväpalkkaisten kansalaisten tarvetta näyttää asuinpaikkansa lompakkonsa suuruudella. Näin kävi pitkään jatkuneessa taistelussa Lahden Rantakartanossa, jossa kansalaisliikkeet vaativat alueelle kaikkien kaupunkilaisten nautintaoikeutta puistoineen.

 

Näin käy nyt myös Möysän uimarannan, jota ei edes mainittu huomioitavaksi rakennussuunnittelukilpailun säännöissä.

 

Lahden ajattelematon, kaikkien asukkaittensa tasa-arvoisia luontokokemuksia väheksyvä, kansalaisia eriarvoistava, pelkkään rahantuloon pohjautuva suunnittelu johtaa yksityisomistukseen, tässä tapauksessa jokamiehen oikeudenkin murskaten.

 

Kansan nimittämä Lahden Tirkistelyranta on saanut nimensä mukaisen toteutuksen.

 

 

Tirkistelyranta%201.jpg

Ensimmäisen terassitalon juuri valmistuessa jokainen uimarannalla kävijä ymmärtää todellisen vapaan ja rentouttavan uimarantakäynnin mahdottomuuden. Näkymät lasiseinäisestä terassitalosta  ja sivuseinien parvekkeilta ovat suoraan uimarannalle. Vuoden sisällä vielä kaksi samanlaista lasitaloa vahvistaa lahtelaisen maankäytön ymmärtämättömyyden.

 

M%C3%B6ys%C3%A4%2015.jpg

 

Hiekkarantaa nurmikkoineen, rentoutujineen valvovat vastaisuudessa sadat silmät.