Ennen tämän viikkoista 20.9.21 Lahden kaupunginhallituksen maanantaikokousta kaupunginhallitus kävi tiedotteensa mukaan keskustelua kaupunginhallituksen työskentelyn pelisäännöistä ja tutustui työskentelyä ohjaaviin päätöksiin ja linjauksiin. Tavoitteena on luoda hallitukselle yhteisesti sovitut pelisäännöt ja sopia toimenpiteistä, jos pelisääntöjä rikotaan.

Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtajisto tekee ehdotuksen pelisäännöistä ja ne käydään läpi kaupunginhallituksessa lokakuussa.

Tosin kaupunginhallituksen peliehdotuksen tekevä puheenjohtajisto Sirkku Hildén (Dem), Kalle Aaltonen (Pro Lahti), Mira Nieminen (Ps) ja Milla Bruneau (Kok) ei täytä sukupuolikiintiöiden tasapuolista edustavuutta. Mutta hälläväliä - näitä laillisuusasioita sivuuttamaan uudet päättäjämme ovat jo nopeasti parkkiintuneet.

Ilmeisesti kaupunginhallitus aikoo myös itse päättää, kuka puhaltaa tehdystä rikkeestä pelin poikki, antaa jäähyn tai poistaa pelikentältä.                                                                                                                                                      

Lis%C3%A4liite.jpg