Kaupunkikuva%20nettisivulta.jpg

Lahden kaupungin nettisivuilla, osastossa Uutiset  ilmoitetaan 4.1.2018 Teknisten ja ympäristöpalveluiden asukaskyselyraportin valmistumisesta kaupungininsinööri Jorma Vaskelaisen, kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Vaskelaisen**  ja ympäristölupapäällikkö Tarja Laitisen allekirjoituksin..

 

 

Lahden kaupunki on vuodesta 1993 lähtien hankkinut vuosittaisten asukaskyselyjen avulla tietoa teknisten ja ympäristöpalvelujen tasosta.

Kysely postitettiin viime elokuussa 2040 lahtelaiselle, joista 28 % vastasi kyselyyn. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailualan opiskelijoiden kanssa. 

Luin ja tutustuin tuohon laajaan 163-sivuiseen raporttiin taulukkoineen ja johtopäätöksineen. Lukijani voi oheisesta linkistä tutustua tähän raporttiin:

https://www.lahti.fi/PaatoksentekoSite/VaikuttaminenSite/Documents/Asukaskyselyraportti%202017_netti.pdf

 

Tein raporttikokonaisuudesta pari perustavaa laatua olevaa havaintoa ja omaa johtopäätöstä:

1.

Raportin sivu 3

Tyytyv%C3%A4isyyskyselyb.jpg

Taulukosta selviää, että tyytyväisyyskyselyn alkuvuosina vastausprosentti oli 60 % luokkaa, mutta viimeisten vuosien ajan laski koko ajan kohti 20 prosenttia. Viimeisenä tutkimusvuonna 2017 vastausprosentti nousi selvästi, sillä ilmoitettiin, että vastaajien kesken arvotaan 300 euron hintainen läppäri. Läppäri siis muutti tutkimusta.

 

Tutkimuksen merkitys ja luotettavuus jäävät kovin kyseenalaisiksi. Kun tutkimuskysely lähetettiin 2040 valitulle kaupungin asukkaalle, he edustavat vajaata 2% meistä kaupunkilaisista. Tutkijat saivat valitulta joukolta vain 577 vastausta. Se tarkoittaa, että nuo vastanneet edustavat noin 0,5 % Lahden asukkaista. Täytyy olla kova luottamus tutkijan ammattiin, jos sattumanvaraisesti valituista puolesta prosentista kaupunkilaisia voidaan päätellä asiakastyytyväisyys kaupungissamme.

 

2.

Raportin sivu 8

Tyytyv%C3%A4isyyskyselytaulukkob.jpg

 

Vastaajien ikäryhmittelystä selviää, miten koko tutkimus on tehty väärässä kyselylomake-muodossa: kaksi vanhinta ikäryhmittymää muodostavat yli puolet vastanneista - siis 55-70 -vuotiaat vastaajat muodostavat 50,6 % kaikista vastanneista. Tunnolliset iäkkäät lahtelaiset jaksavat ja ehtivät täyttää käsin perinteiset kyselylomakkeet: näin he saavat tunnollisuudestaan yliedustuksen tyytyväisyyskyselyssä.

Lahden kaupungin virkein ja tuorein äly eli 18-34 -vuotiaat näkevät tutkimuksen todella turhana - heitä vastaajina on vain 20 %. Olisiko viimeinkin aika muuttaa tutkimustapaa nettiin ja mobiilisovellutuksiin. Silloin voitaisiin tämäkin tutkimus tuoda menneisyydestä nykypäivään ja luotettavaksi, kaikki ikäryhmät tasapuolisesti kattavaksi.

 

Luotettavaan tutkimukseen liittyy olennaisesti se, millä tavoin nuo 2040 lahtelaista on valittu eli otanta. Tiedämme, että 2040 henkilön kokonaismäärä on otettu sattumanvaraisesti ikäryhmistä 18-70 -vuotiaat ja kaupungin yhdeksältä suuralueelta. Miten sattumanvaraisesti otos on tehty, arvottu tai jollakin muulla sattumalla perusteltu – sitä emme tiedä.

Meitä 119 395 lahtelaista edustaa tässä tyytyväisyystutkimuksessa 577 henkilöä. He taas edustavat 2040 sattumanvaraisesti valittua lahtelaista ja heidän edustavuutensa on valituista vain 28 %.

Luotettavissa tutkimusmenetelmissä sattumanvaraisuus riippuu vastaajien määrästä ja sattumanvaraiseen tulokseen vaikuttaa aina ratkaisevasti vastaajien kato, joka tässä tutkimuksessa on 72 % vastaajista. Tämän tutkimuksen tulokset vastaavat todellisuutta ja kaupunkilaisten mielipiteitä heikosti ja erittäin sattumanvaraisesti.

 

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho ilmoittaa saatekirjeessä (raportin sivu 119), että kyselyn vastauksia käytetään hyväksi vuoden määrärahojen käytöstä päätettäessä. Suuritöinen 163-sivuinen Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikyselyn raportti on tehty hyvässä tarkoituksessa, mutta erittäin sattumanvaraisella tiedollisella ja tutkimuksellisella luotettavuudella. Tällaista tutkimusta voi jälleen nimittää turhaksi nollatutkimukseksi, jonka perusteella kaupunkimme budjettia, toimintaa tai kehittämistä ei voi rakentaa Tällaisia tutkimuksia tuntuu Lahdessa yhä riittävän.

 

Kyn%C3%A4%C3%B6.jpg

** 4.1. 2018 päivätyn tiedotteen allekirjoittajien nimet viittaavat aika tyypilliseen Lahden kaupungin tiedottamistapaan: kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Vaskelaisen nimen pitäisi olla Anne Karvinen-Jussilainen. Raportin allekirjoittajatkaan eivät pidä raporttia edes omien nimiensä osalta oikean ja luotettavan tiedon tasolla.

https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/teknisten-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6palveluiden-asukaskyselyraportti-on-valmistunut

PS 16.1. klo 8.30.

Lahen uutisia -toimitus huomasi, että nimivirhe oli tänä aamuna nyt viimein korjattu ilman pienintäkään anteeksipyyntöä lukijoilta. Kunnan asukkaana jäin  ihmettelemään, että kaupungin omien nettisivujen perustietoja joutuvat kuntalaiset itse korjaamaan ja oikaisemaan. Miten tähän hälläväliä tilaan on kaupunkikonsernissa tultu?

TV

Kaupungin nettisivuilla ylläolevan uutislinkin loppuosa oli 4.1.-16.1.2018 tällainen:

Virheellinen%20sivu%204.1.-16.1.%202018%

TV

 

Lis%C3%A4liite.jpg