928176.jpg

Vuorikadun koulu

L

apsen edun, maahanmuuttajalasten kohtelun hienon esimerkin, harvinaisten kielivalintamahdollisuuksien, perinteisen koulurakennuksen sisällä tapahtuvan modernin koulutyön uudistamisen, kansainvälisen kouluvaihtotoiminnan Vuorikadun koulu on yksi kaupunkimme ylpeyden aiheista ja kouluyhteisön merkityksen malliesimerkki.

Tänään 26.11.2007 Lahden kaupungin Vuorikadun koulu palkittiin European Label 2007 kielenopiskelun mallikouluna maassamme.

Suomen laatukoulun valitsi erillinen eurooppalainen laatuleima -jury, jossa olivat edustettuina Opetusministeriö, Helsingin yliopisto, Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. Lisäksi juryssa toimi ulkomaisena asiantuntijajäsenenä tänä vuonna Tanskan juryn jäsen.

Onnea Vuorikadun koulun väelle!

 

Koulunkehittäjät umpiunessa

Surullista ja noloa lahtelaiselle kouluasiantuntemukselle ja kunnallispolitiikallemme sen sijaan on, kuinka vähän ne tietävät ja ymmärtävät  hyvän kouluyhteisön merkityksestä koulutyössä. Lahden ns. koulunkehittäjät ovat juuri lakkauttaneet Vuorikadun kouluyhteisön ja Vuorikadun  koulurakennusta ollaan kaupittelemassa eniten tarjoavalle.

 

                                    *********

Vuoden 2007 European label

Tarkoituksena oli löytää ja palkita peruskouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja aikuisoppilaitoksista innovatiivisia ja tasokkaita kieltenopetushankkeita, jotka voisivat toimia hyvinä esimerkkeinä muille oppilaitoksille.

Euroopan komissio suositteli kaikkia jäsenmaita koskevaksi painoalueeksi vuonna 2007 kieliohjelman monipuolistamista.

Ote vuoden 2007 European Label -palkinto -perusteista

Koulut ja oppilaitokset voivat edistää kielellistä monimuotoisuutta merkittävästi laajentamalla kieliohjelmaansa sekä kehittämällä opetuksen sisältöjä ja menetelmiä. Tämä painoalue tarkoittaa hankkeita, joissa on kehitetty ja toteutettu luovia tapoja tarjota enemmän kieliä, erityisesti vähemmän käytettyjä tai vähemmän opetettuja kieliä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaihto-ohjelmia, oppilaitosten välistä verkostoitumista tai paikallisten voimavarojen hyödyntämistä uudella tavalla. Myös toisen kotimaisen kielen kehittämis- ja opetushankkeita toivotaan.

 

Jälkikirjoitus 30.11.2007 klo 17.30

Helsingin Sanomat, maamme sivistyksen kärkimedia, kertoo 30.11.2007suomalaisten koululaisten menestymisestä Pisa -tutkimuksen OECD -maiden rankinglistalla: Suomi on maailman peruskoulutuksen ykkönen nyt myös luonnontieteellisillä opetuksen osa-alueilla.Tällaiset tilastolliset todistukset ovat paperitotuutta opetuksen tasosta - sen kääntöpuoli, lasten ja nuorten monenmoinen pahoinvointi Suomessamme on valitettavaa ja jo koko maailman tiedossa.

Opetuksesta vastaava ministeri suitsuttaa: "Perus- ja erityisopetukseen täytyy silti panostaa, jotta koulut pidetään hyvänä paikkana ja lasten on siellä hyvä olla." Tämmöisiä ajatuksia ei Lahden kouluasioista vastaavilla päättäjillä ole vuosiin tullut mieleenkään: vain seinäteorioita liiallisista koulurakennusten seinistä, pienten koulujen ja erityisopetuksen lakkautuksia. 

Niinpä Lahden koulujen lakkautukset saivat pari päivää sitten KHO:n lakinaistenkin siunauksen. Eivät tunnu laki ja itse lain tarkoitus kohtaavan suomalaista eikä ainakaan lahtelaista lasta.

Lahden koulujärjestelymöhläykset jo valtakunnallisessa mediassa

Lahden sivistystoimi saa kuulla kunniansa myös samaisella Helsingin Sanomien Kotimaan sivulla. Toimittaja Merja Ojansivu kirjoittaa Vuorikadun koulusta ja pohtii Lahden kulttuuri- ja sivistysilmapiiriä: julkaisen kirjoituksen hänen  luvallaan kokonaisuudessaan oman kannanottoni jatkeeksi.

                                                  ********

HS 30.11.2007 sivu A 5

1097472.jpg

VÄLIHUOMIO

Merja Ojansivu

merja.ojansivu@hs.fi  Kirjoittaja on Helsingin Sanomien kotimaantoimituksen toimittaja.

Laatuleima lakkautetulle

Hyvä koulu syntyy hitaasti vuosien työn tuloksena. Hyvä koulu on ennen muuta henkinen yhteisö ja sellaisena enemmän kuin opettajat, oppilaat ja opetus yhteensä.

Lahden Vuorikadun koulu oli tällainen laadukas yhteisö. Tämän viikon tiistaina Opetushallitus palkitsi koulun kieltenopetuksen eurooppalaisella laatuleimalla, European Labelilla. Palkinto tuli ikään kuin postuumisti – lakkautetulle koululle.

Lahden keskustassa vuodesta 1903 toiminut koulu lopetettiin viime keväänä. Kaupungin päättäjillä oli edessään pitkä lista säästökohteita ja Vuorikadun koulukiinteistön ylläpito oli yksi silmätikuista. Sivistystoimiala säästi lakkautuksella lähinnä koulun siivouskulut.

Koulun vuokrassakin säästetään, tosin upea suojelukohde on nyt kaupungin tilakeskuksen kontolla, tyhjillään ja tulossa myyntiin.

Kyseessä ei ollut näivettyvä kyläkoulu, vaan 160 oppilaan opinahjo ja yksi harvoista Suomessa, joka oli erikoistunut venäjän kieleen ja kulttuuriin. Pitkän venäjän – ja myös saksan – opiskelu alkoi jo kolmannelta luokalta.

Palkinto tuli Vuorikadun/Harjun peruskoululle. Opettajat ja koululaiset siirrettiin läheiseen Harjun kouluun, missä venäjän ja saksan kielten opetus kyllä jatkuu. Seuraukset oman kouluyhteisön menetyksestä näkyvät vasta tulevaisuudessa.

Lahti pyrkii kovasti olemaan kulttuurikaupunki. Euroopan kulttuuripääkaupungiksikin se havitteli. Olisi ollut hienoa, jos sivistystoimen säästöt olisi saatu kasaan ilman aidon sivistyslaitoksen tapporahoja.

 

 

.