.386861.jpg

Lahden toimialajohtajat Matti Liukko -sosiaali- ja terveystoimi,Timo Ahonen -tekninen ja ympäristötoimi, Maritta Vuorinen -sivistystoimi - hymyilevät kuvassa vuonna 2003 ja lupaavat, että lahtelaista ei jätetä. Matti Liukko jätti viime vuonna Lahden, tilalle tuli Markku Tervahauta.

 "Asuinalueen koulun rooli ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ovat aina ajankohtaisia kehittämishankkeita", Maritta Vuorinen sanoi tuolloin. Vuorinen lopetti kuitenkin kymmenisen koulua vanhempia, asuinalueiden ihmisten toiveita ja sivistyslautakunnan mielipidettä kuuntelematta.


Lahden kaupungin organisaatio muutettiin vuonna 2004 rajusti.Tutkimatta ja vailla pienintäkään kokemusta, vailla ennustettavuutta kaupunki jaettiin kolmeen toimialaan. Koululaitos liitettiin sivistystoimialaan, jossa koulujen lisäksi ovat tänään päivähoito, museotoimi, teatteri, kulttuuritoimi, kirjasto, liikuntatoimi, orketeri sekä nuorisotoimi.


Sivistystoimialan johtajavirat haussa

Lahdessa on juuri nyt menossa sivistystoimialan merkittävien viranhoitajien valinta. Sivistystoimialan lautakunnat ovat valinneet keskuudestaan valintalautakunnat, jotka valitsevat virkoihin haastateltavat hakijat. **


Opetus- ja kasvatusjohtaja

Lahden sivistystoimiala on julistanut kaksi koulutoimen johtavaa virkaa haettavaksi.

Hakuilmoituksessa väitetään virkojen olevan uusia – eivät ne uusia ole, vain virkanimikkeet ovat uusia:

-Lahden koulutoimen johto on ollut aluksi koulutoimenjohtajan, sittemmin koulutusjohtajan harteilla. Nyt virkanimike muutetaan opetus- ja kasvatusjohtajaksi.

-Lahdessa oli pitkään koulusuunnittelijan virka, nykyisin virkanimike on koulutus- ja kehittämispäällikkö.

-Opetuspäällikkö on ollut koko Lahden koulutoimen virkana, se on nyt muutettu vain lukiojohtajan määräaikaiseksi viraksi.*


Naisvaltuuksin miesten joukkoon

Lahden nykyinen koulutoimen va.päällikkö Marja Spoof (ent. Wendelin) valittiin aikanaan koulusuunnittelijan virkaan, johon hän siirtyi Kivimaan ala-asteen luokanopettajan tehtävästä. Hänet valittiin Lahden koulutuspalvelukeskukseen ensimmäisenä johtavana naisviranhoitajana silloisen koululautakunnan naisjäsenten nimenomaisena toiveena. Viran edellinen pitkäaikainen ja tarkka hoitaja oli koulusuunnittelija Valto Hanttu. Wendelinin astuessa virkaansa koulutuspalvelukeskuksen muut viranhoitajat olivat miehiä: koulutusjohtaja Juhani Tommola, opetuspäällikkö Martti Moisio, talouspäällikkö Lasse Ahtiainen.


Vallan hamuamista
Koulutusjohtaja Juhani Tommolan ja opetuspäällikkö Martti Moision jäätyä nyt eläkkeelle, kaikkia kolme virkaa (koulutusjohtaja, opetuspäällikkö, koulutus- ja kehittämispäällikkö) hoitaa Marja Spoof. Hän on myös nimeytynyt surullisenkuuluisan kouluverkkotyöryhmän sihteeristä sen puheenjohtajaksi. Marja Spoof on yksi opetus- ja kasvatusjohtajan viran 22 hakijasta.


2136915.jpg

Lahden koulutoimi on tänään valtakunnan tasolla kuuluisa vain homekouluistaan.  Kaupunkilaiset tuntevat myös koulujen lakkauttamiset  ja koulutalojen rumat, arkkitehtuurisesti kyseenalaiset yhtenäiskoulurakentelut.

 

Oma käsitykseni Spoofin kyvyistä Lahden johtavaksi kouluvirkamieheksi, luettuani myös hänen tohtorinväitöskirjansa, on varsin yksiselitteinen: välttävä äidinkielentaito niin kirjallisesti kuin suullisestikin, epäluotettavat laskelmat koululakkautusten perusteiksi, taloudellisten laskelmien puuttuminen, julkisuuteen kuntalaisille annetut virheelliset ja valheelliset lausunnot, päätösperustelut, kouluverkkotyöryhmän tulokset, pedagoginen kokemus sekä kehittämisnäkemykset kertovat byrokraatista, joka ei suinkaan aja lahtelaisten perheitten, lasten ja nuorten etua, vaan pelkkää oman aseman lujittamista kuntabyrokratiassa.


Oppivelvollisuuskoulu kunniaansa

Suomessa on monessa paikassa vielä hyvä, maksuton oppivelvollisuuskoulu. Lahdessa se tuntuu unohtuneen ja sekoittuu vapaaehtoisen, toisenasteen koulutuksen kanssa.*

Onneksemme Lahden koulutointa johtavaan virkaan on hakemassa monta tunnettua suomalaisen koulutoimen vahvaa edistäjää.

Lahden kaupunki, me kuntalaiset tarvitsemme lasten ja nuorten, koulun ja kodin yhteistyötä kehittävää ja sen puolesta taistelevaa virkamiestä tai virkanaista nyt ja aina.
Museonjohtaja

1270366504_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Lahden Historiallinen museo koki Heinosen aikana täydellisen saneerauksen ja on lahtelaisittain harvinainen nähtävyys niin ulkoa kuin sisältäkin.

Museonjohtaja Jouko Heinonen oli lahjakas kirjailija, tutkija, erinomainen puhuja ja esitelmöitsijä sekä taitava suurten linjojen vetäjä ja organisaattori, ovela ja älykäs poliittinen peluri -  kunnallisvirkamiesharvinaisuus. Hän kuoli pari viikkoa sitten ja oli jo muutaman viime vuoden virkavapaana museonjohtajan tehtävästään.

1448387.jpg

Erkki Kannoston Punavankimuistomerkki

Yksi Jouko Heinosen tuloksellisista toimista viranhoitonsa alkuvuosina oli hänen organisoimansa kansalaiskeräys ja kansalaistapahtuma. Hän sai aikaan merkittävän valtakunnallisen patsasmonumentin v. 1978 Lahteen Fellmaninpuistoon.

Jouko Heinonen on ollut Lahden kaupungissa virkamies, jolla oli taito, kyky ja poliittinen ymmärrys sekä pelisilmä pitää kaupungin eri hallinnonaloilla oman laitoksensa puolta. Radio- ja tv-museo, Lahden historiallisen museon mittavat kunnostustyöt ja Hiihtomuseo ovat Heinosen ajatuksin pysyneet Lahden vetovoimatekijöinä.


Poikkeukselliseen lahjakkuuteen liittyy usein myös lahjakkuuden käyttömahdollisuuksia rajoittavia henkilökohtaisia ominaisuuksia: Jouko Heinosen kohdalla reilu alkoholinkäyttö johti sairauteen. Äkkiväärä Heinonen jätti temperamentillaan Lahden museotoimeen kyllä osaavan, mutta eripuraisen henkilökunnan: Heinosen aikana tapahtui, räiskyi, ovet paukkuivat, paljon asioita syntyi ja synnytettiin. Valitettavasti pitkän johtajakauden aikana vakiintui museotoimen henkilöstön suosikkijärjestely: toiset viranhoitajat saivat lemmikin, toiset syrjityn aseman. Heinonen oli mielipiteissään, ihmisluokittelussaan jyrkkä, armoton despootti.


Maamme museotoimen kärkinimet hakevat Lahteen

Tulevaa museonjohtajan virantäyttöä ryydittävät monet arvelut. Onhan virkaa hakenut myös vs. museonjohtaja, amanuenssi Esa Hassinen sekä museon toinen oma amanuenssi Hannu Takala.

Heinosen pitkäaikainen viransijainen Esa Hassinen on paljon näkymättömämpi, valjumpi virkamies: puhujaksi tai esitelmänpitäjäksi hänestä ei ole, puheesta ei saa aina selvää, lausunnot ovat ympäripyöreitä eivätkä useinkaan tarkoita mitään eivätkä monet asiat ole saaneet Hassisesta riittävää alan puolestapuhujaa Lahden menneisyydelle ja lahtelaisuudelle. Rakennuskulttuuriyksikkö ajettiin miltei tuuliajolle, sen tilat vietiin alta – missä viipyi museonjohdon tuki tärkeälle kaupungin identiteetin toimintayksikölle? Entä taidemuseo – sekin jäädytettiin epämääräiseen tulevaisuuteen Hassisen museokonttorissa. Hämmentävää on, että vapaaehtoistyössä hän on lahtelaisen perinneseuran Lahti-seuran johdossa!

Onneksemme virkaan ovat jättäneet hakemuksensa useat valtakuntamme museo- ja taidetoimen ylivoimaisesti tunnustetut ja pätevät ykkösasiantuntijat.

1270376869_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Pirkko Siitari

Yksi hakijoista, Pirkko Siitari valittiin pari päivää sitten Kiasman johtajaksi. On mielenkiintoista nähdä, yltääkö hän myös Lahden valintalautakunnan haastatteluun. Kiasman johtajan tehtävähän on määräaikainen, mutta Lahden pesti vakinainen.


Valinta museon omista hakijoista voi johtaa heinosmaiseen henkilöpalvonnan jatkuvuuteen. Täysin ulkopuolisen, vankan ammattitaidon omaavan valinta on Lahden museotoimen ja sen kehityksen pelastus. Tulisieluinen edesmenneen Jouko Heinosen kaltainen museon puolestapuhuja Lahteen tarvitaan.

 

1247113439_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mitkä ovat valittavien viranhoitajien poliittiset viitekehykset, minkä puolueen mandaateilla on virkoihin poliittista voimaa. Jotakin viitettä antaa valintalautakuntien kokoonpano ja niiden niukka puoluekirjo.

**

Sivistyslautakunnan valitsema valintalautakunta haastattelee valitsemansa ehdokkaat Opetus- ja kasvatusjohtajan (22 hakijaa) sekä Lukiojohtajan (10 hakijaa) virkaan hakeneista.

Sivistyslautakunnan valintalautakunnan kokoonpano:
Anneli Viinikka (dem), Martti K. Lehto(Kok), Terttu Pohjolainen (Kok), toimialajohtaja Maritta Vuorinen (Kok) ja sihteeri vs.hallintojohtaja Tuula Kuvaja

Kulttuurilautakunnan valitsema valintalautakunta haastattelee valitsemansa ehdokkaat Museonjohtajan virkaan hakeneista (13 hakijaa).

Kulttuurilautakunnan valintalautakunnan kokoonpano:
Ulla Koskinen-Laine(dem), Lasse Ahtiainen (dem), Kristiina Eerola (Kok), Seppo Toivonen (Kok), toimialajohtaja Maritta Vuorinen (Kok) ja sihteeri vs.hallintojohtaja Tuula Kuvaja


2010681.jpg
Olen tuntenut henkilökohtaisesti Lahden koulutoimen johtavat virkamiehet vuosikymmenten ajalta: Olavi Ketonen, Olavi Kärppä ja Juhani Tommola olivat esimiehiäni.
Lahden museotoimen ensimmäinen ammattijohtaja Jouko Tolvanen oli 1950 -luvulla opettajani ja Jouko Heinosen kanssa olen kerran jos toisenkin vuosikymmenten aikana kohdannut erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, stipendinjakojuhlissa, keskusteluissa, näyttelyissä, puhelimessa, museon kansliassa. Kirjoitukseni pohdinnoille on siis hivenen harmaantuneitten aivojeni kokemustaustaa tukena
.
http://tarmon.vuodatus.net/blog/2404318/lahden-sivistys-numero-1/