Vikajuttu%20kollaasi.jpg

Tämä Lahen uutisia pyrkii kirjoituksissaan esittelemään kaupunkimme asioita ja henkilöitä sekä kertomaan tarjolla olevista kulttuurikokemuksista. Näin pandemian suurimpien hyvinvoinnin haaksirikkojen jälkeen kaupunkimme taide-elämä suorastaan vyöryy kaupungin täydeltä julkaisupaineistaan koettavaksi ja median sivuille. Tapahtumia, kulttuurisessioita, konsertteja, näyttelyitä, teatteriesityksiä, tilaisuuksia on monena iltana vielä yhtä aikaa. Kaikkialle Lahden asukkaat ja perheet eivät ehdi taidetta kokemaan. Siksi nämä vuodatuspalstat yrittävät viestiä lahtelaisesta taiteesta - oman rajallisuutensa voimin.

Pääosin esittävää taidetta on tälläkin viikolla kuudesti Lahen uutisia -julkaisun ohjelmassa. Sellainen artikkeli vaatii toimitukselta tutustumiskäynnin ja myös esityksen seuraamisen - sekä niistä kirjoittamisen. Taidetta en miellä poliittisena kenttänä, vaikka hyväksynkin taiteen ja taiteilijoiden erilaisia poliittisia kannanottoja kaikenlaisen kansalaiskeskustelun aikaansaamiseksi ja vapaan kansalaisyhteiskunnan toimimisen merkkinä.

 

 

LAhen vaakuna.jpg

 

Taiteen vastapainoksi on hyvä kuitenkin välillä märehtiä myös sitä, mitä meitä tavallisia kaupunkilaisia viisaammiksi itsensä ymmärtäneet Lahden poliittisesti valitut valtuutetut tekevät. Vieläkö heistä tässä uudessakin valtuustossa valtaosa istuu vaiti ja vain äänestää näyttääkseen demokratian kaupungissamme toimivan. 

 

 Ajattelinkin ottaa valtuuston jokaisesta kokouksesta aina jonkin asian päätöksen uudelleen meidän kaupunkilaisten tikun nenään pohdittavaksi - ikään kuin toimivan ja vilpittömän taiteen vastakohdaksi - järkevyydessään ja järjettömyydessään.

 

LAhen vaakuna.jpg

Viime valtuuston kokouksen 11.10.2021 oli esityslistassa muun muassa   § 119:

Valtuustoaloite: Lähipäiväkotiperiaate Lahteen

https://lahti-prod.oncloudos.com//kokous/2021410-3-48986.PDF

 

A. Ennen valtuustokäsittelyä Sivistyslautakunta oli 31.08.2021 § 87 antanut valtuustokysymykseen lausunnon.

https://lahti-prod.oncloudos.com//cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021338-4

 

B. Sen pohjalta Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle §:n 119 lähipäiväkoti-aloitteen päätösehdotukseksi seuraavan:

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetun lausunnon
tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä
yhteydessä riittävästi selvitetyksi
.

 

C.Valtuuston puheenjohtaja julisti keskustelun § 119 asiasta  alkavan.

(Otan asian käsittelystä käytetyt kaupunginvaltuutettujen puheenvuorot tähän:)

 

1. Maria Mäkynen:

Maria%20M%C3%A4kynen.jpg

"Valtuutetulla on kaksi oikeutta. Valtuustokysymys. Valtuustoaloite. Valtuustokysymys on sellainen, joka pyrkii selvittämään nykytilannetta. Ja että viranhaltijat kertovat, miten jokin palvelu toimii, mikä jonkin poliittisen asian tila on kaupungissa. Valtuustoaloite taas tekee aloitteen, jonkin uuden avauksen, jolla pyritään edistämään kaupunkia. Ja tämä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite pyrkii juuri siihen.

Olen hieman pettynyt tämän valtuustoaloitteen saamaan vastaukseen. Siinä kerrotaan kyllä ansiokkaasti asian nykytilanteesta ja miten varhaiskasvatuspalvelua toteutetaan. Mutta valitettavasti se ei vastaa tähän itse aloitteeseen, että voitaisiinko kaupungissa tehdä lähipäiväkotiselvitystä. Aloitteessa todetaan, että laki ei tunne lähipäiväkotiperiaatetta. Ja niin todella on.

Jos kuntapolitiikka olisi vain lakien noudattamista, niin meitä poliitikkoja tänne ei tarvittaisi, sillä viranhaltijat vain noudattaisivat sitä. Mutta paikallinen päätöksenteko on luotu juuri siksi, että me voisimme tehdä juuri sellaisia aloitteita, että me voisimme viedä tätä kaupunkia eteenpäin. Lähipäiväkotiperiaatteesta on keskusteltu koko maassa. Sen ajatuksena on luoda lapselle ja perheelle mahdollisuus päästä lähimpään mahdolliseen päiväkotiin, koska myös tutkimukset ovat osoittaneet, että kun lapsi voi käydä lähipäiväkodissa, niin se kiinnittyy ympäristöön ja koulupolku alkaa sujuvasti sieltä lähipäiväkotiajoista asti. On selvää, että perheet tekee myös erilaisia ratkaisuja ja usein niin on järkevääkin - työssäkäyntipaikka, tai että lapsella on kaksi kotia tai useampiakin, tai muista syistä, jotka on sen perheen kannalta järkeviä. Se suotakoon ja tämä aloite ei lainkaan pyri tällaista mahdollisuutta estämään. Mutta aloitteen ajatus on se, että selvitettäisiin, miten tämä lähipäiväkotiasia, jota kaupunki kyllä tavoittelee, miten se toteutuu tällä hetkellä kaupungissa. Ja onko siellä joitakin alueita, joissa se ei niin toteudu. Tämä ajatus lähti siitä, kun viimekaudella sain toimia Sivistyslautakunnan puheenjohtajana, niin valitettavasti sain paljon perheiltä palautetta siitä, että heidän arkensa monimutkaistuu siitä syystä, että heidän aamut kulkevat ympäri kaupunkia ja töiden jälkeen ja kaikille se ei ole mahdollista valita lähipäiväkotia, jos se on yksityinen päiväkoti, se kustantaa enemmän tai jos ei ole autoa, niin joutuu kulkemaan useammalla bussilla. Ja se aina tietysti vaikeuttaa erityisesti riskiryhmiä, yksinhuoltajia ja niin edelleen. Toivoisin, että tämä selvitys tehtäisiin. Saataisiin paljon lisäselvitystä myös jatkossa, kun tehdään palveluverkkolisäselvitystä juuri tällä olisi paljon lisäarvoa myös siihen.

Esitän, että tämä aloite palautetaan ja saisimme vastauksen siihen, mitä tämmöisen selvityksen tekeminen edellyttää, onko sen tekemisellä mahdollisesti lisäkustannuksia ja mitä tällä selvityksellä saataisiin tietää."

 

2. Siru Heromaa-Karjalainen:

Siru%20Heromaa.jpg

"Olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme enemmän strategista tietoa tulevaa palveluverkkokäsittelyä varten. Perheiden erityistilanteet ja toiveet ja vuorotyö pitää tulla huomioiduiksi. Ja vanhemmilla pitää olla aito valinnanvapaus valita lapselleen se hoitopaikka, mihin haluavat mennä ja yksi niistä vaihtoehdoista pitää olla lähellä kotia. Olen saanut vanhemmilta viestiä esimerkiksi siitä, että haettaessa kunnallista hoitopaikkaa heidät on ohjattu yksityiseen päiväkotiin.  Olen huolissani siitä, toteutuuko vanhempien aito valinnanvapaus päiväkotipaikan suhteen Lahdessa. Palvelua on tarjottava siinä laajuudessa, mitä asukkaiden tarve edellyttää. Sitä varten tarvitsemme parempaa selvitystä lähipäiväkotien toteuttamisen edellytyksistä.

Kannatan siis palautusesitystä."

 

3. Elisa Lientola:

elisaliento%C3%B6la.jpg

"Ymmärrän hyvin tämän alotteen tarkoituksen, itsekin kannatan sitä, että perheet saavat läheltä kotia päivähoitopaikan tai työmatkansa varrelta, jos se paremmaksi katsotaan. Mut mun mielestä lautakunta on tässä aloitevastauksessaan kertonut tärkeimmän, että palveluverkko tulisi olla saavutettavuudeltaan ja riittävyydeltään sellainen, että jo varhaiskasvatusvaiheessa voi päästä palvelujen piiriin lähialueella. Riittävä väljyys paikkojen täyttämiselle on myös resurssikysymys. Lähipäiväkoti palveluperiaatteessa se tarkoittaa sitä, että meillä ei pyritä täyttöasteeseen sataprosenttisesti vaan huomattavasti alemmas, että meillä on päiväkodeissa myös tyhjiä paikkoja. Se on myös kustannuskysymys. Meillä on tänään Sivistyslautakunnassa lisäarvioesitys, kun varhaiskasvatuksessa on kolmen miljoonan vaje tältäkin vuodelta. Se on talousarviokysymys siitä, että minkälaiseen resurssointiin me varhaiskasvatuksessa halutaan pyrkiä. Ei tarvita hirveen raskaita selvityksiä siitä, että meillä talousarvioselvityksessä on miljoonien kumuloituva  budjetointivaje, joka meidän tottakai pitää korjata. Sen jälkeen sitten kun se on saatu korjatuksi on selvitysten aika. Voidaan vielä miettiä sitä, onko se kymmenen miljoonaa vielä lisää, millä pystytään noudattamaan tällaista periaatetta. Olennaista ei ole se, että miksi me tämä toiminta nimetään, vaan että hommat toimii. Itse kyllä pistäisin panokset siihen, että me tekisimme vastuullisia talousarviopäätöksiä, kun sen aika koittaa eikä pyöritellä asioita, pyrkiä nimitellä asioita uudestaan. En vielä oikein tiedä, miten tässä asiassa äänestäisin, vaikka kannatankin sitä, mutta että se hoidetaan talousarvioprosessissa."

 

2. Maria Mäkynen (repliikkipuheenvuoro):

"Valtuutettu Lientola perusteli kantaansa sillä, puhumalla tästä itse asiasta. Haluan siis muistuttaa siis siitä, että tässä esitetään selvityksentekoa ja itse olen vakuuttunut siitä, että myös talousarvioprosessiin lisätiedon antaminen olisi keskeistä. Se ei ole pieni summa olisiko se miljoona sinne tai tänne, vaan kyllä tällaiseen ennakoitavuuteen, myös jatkoa ajatellen, tällaisen lisäselvityksen tekeminen vois antaa ja ehkä poissulkea sen, että meillä ylittyisi budjetit jatkuvasti ja toivon, että valtuusto kannattaa tämän selvityksen tekemistä ja huomautan, että tällainen selvitys tehtiin myös muissa kunnissa mm. Helsingissä, jossa se johti myös toimenpiteisiin."

 

5. Jouni Kaikkonen:

Jouni%20Kaikkonen.jpg

"Äänestän tämän lisäselvityksen puolesta ja haluaisin vähän perustella sitä, miks tämä lisäselvityksen tekeminen ja palautusesitys olisi erittäin tärkeetä etenkin Lahdessa nyt, jossa meillä on työllisyyden kohdanto-ongelma ja olen enemmän kuin yhden kaks kertaa kuullut vanhempien suusta, että ei ole perheen toisella vanhemmalla mahdollisuus ottaa työtä vastaan, sen takia kun se päivähoito tai varhaiskasvatuspaikka on osoitettu todella kauas, parin bussiyhteyden taakse. Kyllä meidän pitää lähteä ratkaisemaan rohkeasti näitä ongelmia, mikä on meidän suurin kysymys koko tällä valtuustokaudella. Että saammeko työllisyyttä nostettua. Tää on yks tärkeimpiä niin sanottuja kannustinloukkuja - ja vaikuttaa paljon siihen voiko, ihminen ottaa työtä vastaan."

 

6. Kalle Aaltonen:

Kalle%20Aaltonen.jpg

"Tiedostahan on harvoin haittaa. Paitsi silloin jos haluaa tehdä jotain sellaista, minkä se tieto pilaa. Tässä on kysymys siitä, että jos me halutaan Lahteen työtä ihmisiä töihin niin päiväkodilla on siinä äärimmäisen tärkeä rooli. Ja kaikki sellainen tieto, mikä tukee sitä, on meille hyvä asia. Sitähän me halutaan. Mä en näe oikein mitään muuta vaihtoehtoa, kun että hankitaan lisätietoa. Mutta sitten tullaan taas siihen, että nämä asiathan on sellasia, mistä me nyt puhutaan, mihin meidän kuuluis käyttää verovaroja. Ei esimerkiksi sellaisia, joissa me järjestellään turhanpäiväisiä kaavoja, mihin menee älyttömästi verovaroja, minkä tähden me käydään taas turhia keskusteluja, että voidaanko me tehdä tällasia. Millä me saatais tällaisia hyvä asioita Lahteen on se, et me ei käytettäs enää verovaroja sellasiin asioihin, mihin ei kuulu niitä käyttää. Me voidaan lähteä vaikka siitä, että kaadetaan se Liiisu."

Pieni%20%2Ckyb%C3%A4%20alas.jpg

[Keskustelusta kävi ilmi, että tuo jo peruskoulumaailmassa lakiin merkitty asia lähikoulu yritettiin Lahdessa tuoda päivähoito-asiana Lahteen selvitettäväksi lähipäiväkoti-asiana ja siksi siitä oli tehty aloite. Tosiasiahan on, ettei edes laki lähikoulusta toimi Lahdessa lain edellyttämällä tavalla. Monet Lahden lapset kulkevat lähimmän koulunsa ohi paperilla päätettyyn mahdollisimman suurikokoiseen ”lähikouluunsa”. Lasten koulumatkat ovat siis alakoululaisille nykyisin varsin pitkät ja liikenneratkaisuiltaan ongelmalliset. Päiväkoti-ikäiset vaativat vielä paljon useammin vanhemman tuonnin ja viennin - usein toiselle puolelle kaupunkia. Lähikoulu on jo pilkkanimi lasten huoltajille ja Lahden vinoutuneen kouluhallinnon säästämiseen perustuva tahallinen näyttö Lahden nurjahtaneesta itseoikeuspäättämisestä - täysin peruskoululakien ja -asetusten vastaista.

Kaupunginhallituksen jäsenten arvovallalla ja ylimmällä lahtelaisella viisaudella he varmasti voivat selvittää, miten he käsitteen riittävä määrittelevät, sillä heidän päätösehdotuksensa toistuvat fraasimaisesti ja jatkuvasti siihen valtuuston päätösesityksissä.]

Pieni%20kyn%C3%A4%20yl%C3%B6s.jpg

 

D.Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esityksestä on tehty kannatettu vastaesitys ja piti äänestää asiasta.

 

Kaupunginvaltuuston%20%C3%A4%C3%A4nestys

E.Äänestystulos: Kaupunginhallituksen päätösesitys 30 ääntä, Aloite lähipäiväkodista 29 ääntä.

F. Asian käsittelyä jatkettiin kaupunginhallituksen päätösesityksen pohjalta. Yhtään puheenvuoroa ei käytetty. Asia päätettiin kaupunginhallituksen päätösfraasin mukaan.

 

Pieni%20%2Ckyb%C3%A4%20alas.jpg

[Totean, että ilmeisesti Lahden sosialidemokraateissa on kahden johtavan naisen (Mäkynen ja Markkanen - toinen sivistyslautakunnan, toinen hyvinvoinnin ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja) sukset hiihtokauden lähestyessä ristissä, koska he eivät voineet kannattaa äänestyksessä toisiaan. Totean myös, että tervetulleena uutena valtuutettupäättäjänä etukäteen ihailemani pitkään Asikkalassa asustanut Lahden virkailijana toiminut vihreä mies Juha Tapiola ei välittänyt ottaa kantaa siihen, mitä vanhemmat olisivat halunneet Lahdessa tehdä, koska hänellä ei enää ole kouluikäisiä lapsia, tai muusta syystä.

Oikeiston= kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja kristillisten äänestystaktiikkaan liittyy taas ilmeinen demarikammo. Sama kammo kai esti fiksuna pitämäni kristillisten Pertti Arvajan yhtymisen aloitteen palauttamiseen ja lähipäiväkoti-asian uudelleen selvittämiseen. Tai ehkä hän sitten on opettajana havainnut jo lähikoulun lain edellyttämän koulujärjestelyn toimimattomuuden asumassaan Nastolan Lahdessa. Miksi enää samaa oikein laissa papereillle toimivana kirjattua, mutta käytännössä Lahden noudattamatonta järjestelyä pitäisi ulottaa päiväkoteihin. Miksi yrittää vilpittömästi mitään toimivaa kaupunkilaisille, kun Lahdessa ei juuri missään sen asukkaisiin liittyvissä palveluissa lakia noudateta.]

Pieni%20kyn%C3%A4%20yl%C3%B6s.jpg

 

Lahden asukkaiden valitsemalle korkeimmalle luottamuselimelle, kaupunginvaltuustollle on häpeä, että se äänestää järkevistä esityksistä jatkuvasti äänin 30-29 vaalikausista riippumatta. Tällainen demokratia-irvikuva ei ole demokratiaa eikä kaupungin asukkaiden ja palvelujen asioiden ajamista. Politiikalla ja lähipäiväkodin merkityksellä ei pitäisi olla mitään tekemistä keskenään.

 

Kaupunkilaisena keskustelun seuranneena tulkitsen, että seuraavat valtuutetut eivät halua päiväkotia mahdollisimman lähelle ihmisten asuntoja eikä heitä kiinnosta, kuinka perheiden äidit ja isät joutuvat lapsiaan ennen ja jälkeen työpäivänsä kuljettamaan ympäri kaupungin. Tai että lapset alkaisivat tuntea kotiseutunsa, kodin läheisen päiväkodin turvallisuuden mahdollisimman lyhyellä päivittäisellä päiväkotimatkallaan, eivätkä he myöskään näe lähipäiväkodin merkitsevän mitään uusille mahdollisesti Lahteen muuttoa harkitseville päiväkoti-ikäisten lasten perheille:

Mika Erka, Jani Wallenius, Sari Niinistö, Juha Rostedt, Hannu Rahkonen, Toni Putula, Francis Mc Carron, Merja Vahter, Marko Lindqvist, Jukka Ruhberg, Markus Pälli, Ida Rantanen, Reijo Oksanen, Rami Lehto, Mira Nieminen, Ville-Veikko Elomaa, Tuomas Sorsa, Tuija Saloranta, Jorma Ratia, Marju Markkanen, Maarit Tuomi, Juha Viljamaa,  Hannu Kaasinen, Juha Tapiola, Sonja Falk, Pertti Arvaja, Eero Seesvaara, Martti Talja, Lasse Pakkanen, Jari Rissanen

 

Kyn%C3%A4%20%C3%B6.jpg

Samoihin aikoihin pari viikkoa valtuuston päätöksen jälkeen selvisi (ESS), miten meillä Lahdessa toimitaan tila-asioissa – työllisyydestä, kotien sijainnista tai lasten hoitopaikoista vähääkään päiväkotirakentamisessa välittämättä.

https://www.ess.fi/paikalliset/4359653

  1. Lahden Tilakeskus on allekirjoittanut viisivuotisen vuokrasopimuksen Joutjoen alueelle rakennettavista päiväkotitiloista. Ala-Tonttilankadun parakkitilat korvaavat ensi elokuun alussa Möysän sekä Kiveriön Viherlaakson päiväkotitilat. Uudessa Päiväkodissa on tilat kymmenelle varhaiskasvatusryhmälle!
  2. Uuteen väistötilaan siirtyvät 66 Möysän päiväkodin ja 81 Viherlaakson päiväkodin varhaiskasvatuspaikkaa. Möysän koulussa jatkaa 42 esioppilasta.
  3. Pysyvät tilaratkaisut on tarkoitus esittää palveluverkkosuunnitelmassa. Siinä toinen uusi päiväkotiyksikkö sijoittuu keskustan monitoimitaloon ja toinenkin keskustan alueelle. Vaihtoehdossa uudet tilat korvaisivat Paavolan ja Viherlaakson päiväkotitilat.​

 

Jouni%20A.jpg

Asian ylintä valtaa käyttää jälleen mistään päättäjätahosta riippumaton Lahden Tilakeskus - Jouni Arola -nimisen tilakeisarin yksinoikeudella. Hän ja hänen tilamonopolinsa ei tarvitse kasvatusalueen lakeja eikä aloitteessa esitettyä perusteellista selvitystä lähipäiväkotijärjestelmästä, vaan Tilakeskus kuljetuttaa lahtelaisilla vanhemmilla lapsia monitoimitiloihin ja keskustaan kotien asuinpaikasta piittaamatta.

 

Lis%C3%A4liite.jpg