Lahden%20kaup.talolippu.jpg

Muutama viikko sitten kerroin, miten Lahden kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan suosiollisella esityksellä määritellä tärkeimmät kaupunkimme päättäjät, arvottaen heidän taitonsa vuosittaisin palkkiorahasummin. Alla ohessa vielä kertauksena päätöksen tulos:

Paikallisdemokratiamme maallikot, nuo luottovaltuutettumme nyt oikein miehisen itsevarmuuden uhoavalla voimalla ovat erkautumassa meistä kansalaisista ja valitsemistamme valtuutetuista omaan norsunluutorniinsa rahanhimossaan. He ovat juonineet itselleen, toisiaan tukien merkittävät rahalliset vuosipalkkiot - tehneet kaiken meiltä asukkailta kysymättä, meidän antamamme äänestysluottamuksen unohtaen.

Pyllist%C3%A4j%C3%A4t.jpg

Uuden vuoden tuomilla puheenjohtajatitteleillä kääritään rahaa omiin taskuihin ja pyllistetään kaupungin asukkaille: Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Jarkko Nissinen ja Lasse Koskinen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Hannu Himanen, Teknisen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pekka Komu, Sivistyslautakunnan  puheenjohtaja Eero Vainio. Myös neljän muun lautakunnan puheenjohtajat ovat miehiä, mutta he eivät rahajuonittelussa pärjänneet.

 

 

Lillukanvarsissa rahapelin säännöin

Lillukanvarsi2.jpg

Lillukka leviää erittäin tehokkaastii: kasvin tyveltä kasvavat juurehtivat rönsyt ovat sanonnasta kuuluisia lillukanvarsia, joihin kulkija (tai puhuja) voi takertua. Yhdessä kesässä rönsy voi kasvaa jopa 3,5 metriä ja yhden yksilön rönsyjen yhteispituus voi olla jopa 40 metriä.

 

Viime vuoden Nastola-Lahti -yhteisvaltuuston päätöskokouksessa päätettiin, että Lahden uuden suurkaupungin 1.1.2016 voimaantulevaa kerran kalenterivuodessa perittävää 41 euron 70 centin sairaanhoitajamaksua vielä tarkistetaan.

Euro.jpgEuro.jpgEuro.jpgEuro.jpgEuro.jpgEuro.jpgEuro.jpgEuro.jpgEuro.jpg

 

Kun kaupunkimme asiantuntijalautakunta (sosiaali- ja terveyslautakunta) sitten päätti kokouksessaan 9.2.2016 äänestyksen jälkeen alentaa maksua 9 euroa, lautakunnan puheenjohtaja Hannu Himanen uhkasi heti, että lautakunnan äänestyspäätös kumotaan kaupunginhallituksessa. Alennus olisi koskenut kaikkia terveystoimen sairaanhoitajalla käyviä lahtelaisia ja alennuksesta olisi koitunut arviolta enintään 12.000 euron vajaus Lahden kaupungin vuoden 2016 tuloihin.

Kaupunginhallitus toteuttikin Himasen uhkauksen ja teki kokouksessaan 22.2.2016 ottopäätöksenä uuden ratkaisun ja mitätöi oman äänestyksensä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunnan alennuspäätöksen. Alakynteen jäi myös yksi vuosipalkkiolla toimiva kaupunginhallituksen jäsen, Jarkko Nissinen, joka olisi pitänyt alennusta tarpeellisena kädenojennuksena vähävaraisille.

Tuo 9 euron päätös voidaan todistaa samoilla palkkiorahoilla näin: lillukkavarsipäätöksen hävisi kaupunginhallituksessa selvästi kaupunginhallituksen jäsen Jarkko Nissinen 30.000 euron vuosipalkkiollaan ja voitti ylivoimaisesti Lasse Koskinen 30.000 € +Hannu Himanen 30.000 € + Juha Rostedt 60.000 € yhteensä 120.000 euroksi noteeratulla kimppapanoksellaan. Pelkkää rahapeliä siis koko kaupunkimme hallinto.

 

Lahden kaupunginhallitus kuvittelee erinomaisuudessaan olevansa rahasäkin vartijana päätöksissään aina oikeassa. Se ei enää muista, että kaupunginhallituksemme tehtävä on ajaa Lahden kaupungin etua, joka tarkoittaa meidän asukkaitten etua. Edellä kerrottu ottopäätös todistaa kaupunginhallituksen menetelleen täysin vastoin pyrkimyksiä kaupunkilaisten tasa-arvoiseen kohteluun.

 

Miljoonat saavat kyllä kyytiä

 

 

Lahti%20Aqva.jpg

.

1.

Nytkin 9 euron päätöksen rinnalla yli viiden mijoonan euron summat pyörähtelevät täysin turhan toimitilan rakentamiseksi Lahti Aquan toimistoksi. Meidän lahtelaisten omistama Lahti Aqua, ensin vesi- ja viemärimaksujamme reippaasti korotettuaan, aikoo nyt tuhlata ylimäärämiljoonansa uudeksi toimitilarakennukseksi Vesijärven satamamaisemissa. Me, jotka olemme näissä toimitiloissa joskus vierailleet, olemme ihmetelleet, miten komea ja toimiva tuo toimistoksi muutettu rakennus on jo nyt. Onko oikein, että monopoliosakeyhtiö Lahti Aqua saa sanella niin oikeistolle (kh:n jäsen, kaupungin omistajaohjauksesta vastaava Lasse Koskinen) kuin vasemmistolle (Lahti Aquan hallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Alettin Basboga) ja meille kaupunkilaisille ihan mitä sen johtaja Martti Lipposen päähän pälkähtää.

 

2.                                                                                                                                Lisää päälliköitä kaupunkiin

Samassa kaupunginhallituksen kokouksessa 22.2.2016 hyväksyttiin perustettavaksi 4 virkavastuullista, päällikkötasoista vastuualuejohtajan virkaa sekä myös täysin turhat 3 uutta kallispalkkaista aluepäällikön virkaa sivistystoimen alaisuuteen: näin saadaan neliportainen byrokratia Lahden sivistystoimialaan - jo todellinen huippu kalleudessaan ja muutenkin jäykässä koko Suomen koulubyrokratiassa.

 

Lahden kaupunki  
Päätöspäivämäärä Kaupunginhallitus 22.02.2016 § 62

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää perustaa 4 sivistystoimialan vastuualuejohtajan virkaa, jotka sijoittuvat Lasten ja nuorten kasvun, Osaamisen ja tiedon, Liikunnan ja kulttuurin sekä Hallintopalveluiden vastuualueille.  
Lisäksi kaupunginhallitus päättää perustaa 3 määräaikaista aluepäällikön virkaa 31.12.2019 saakka. Virat sijoittuvat Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle  palvelualueelle.  

Virkojen perustelut eivät täytä lain edellytyksiä, eivätkä virat ole lainkaan tarpeellisia, koska koulujen määrää aiotaan lähivuosina karsia 50 % nykyisestä määrästä.

Näistä uusista viroista koituvat Iisäkustannukset eivät päätöksen mukaan olleet vielä selvillä, mutta nousevat useisiin miljooniin vuodessa - eikä niihin kaikkiin saada valtiontukea.

 
 
 

 

2a. (27.2.2016)

Miljoonia parakkivuokriin

Lahden kaupungissa sivistystoimen toimialaa hallitsee vielä ratkaisevasti viides hallintoporras, Tilakeskus, ja sen toimialajohtaja Mauri Koistinen. Tilakeskus on suoraan kaupunginhallituksen alainen yliorganisaatio. Kaupunginhallitus uskoo - vastoin omia kokemuksiamme - tilakeskuksen Mauri Koistisen asiantuntemukseen. Mihin se on sitten kaupungissamme johtanut? Lahden sivistystoimialan, erityisesti koulujen, tilat ovat viimeisten vuosien aikana muuttuneet vuokratiloiksi, parakkikyliksi, joita kaupunki vuokraa yksityisiltä vuokrausfirmoilta. Vuokrien kokonaishintaa ei edes uskalleta kertoa kaupunkilaisille - kaupunginhallitus kun myöntää nämäkin kymmenet miljoonat veromarkoistamme. Merkillepantavaa on, että jopa kaupunkimme pedagogisista kehittämisasioista vastaava Lassi Kilponen pakotetaan julkisesti kehumaan tällaisia koulutiloja erinomaisiksi.

 

Kun asetamme rinnakkain Lahti Aquan viisi miljoonaa, Lahteen perustettavien turhien lisävirkojen monimiljoonaiset kustannukset sekä monet kalliit vuosittaiset parakkivuokramiljoonat, voidaan puhua mitättömien lillukanvarsien ja törkeästi perusteettomien miljoonien vieneen kaupunginhallituksemme laskutaidon ja suhteellisuustajun. Tuo arvioitu 12.000 euron budjettivaje kaupunkilaisten terveydenhoitomaksun alentamiseksi on muuten sattumalta tarkalleen sama kuin Lahti Aquan toimitusjohtajan yhden kuukauden palkka ilman työsuhde-etuja.

 

Katso myös:

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2009/03/lahden-brandi