Ranta-Kartano Kariniemenkadulta nähtynä.jpg

Ranta-Kartano tänään Kariniemenkadulta nähtynä: vasemmalla takana Lahden historiallinen museo, takana keskellä vanhan linja-autoaseman ja kaupungintalon tornit, oikealla takana Asunto Oy Pellonkulma

 

Lahden kaupungin organisaatiojohdolle, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta etunenässä, on tullut  pakkoneuroosiksi päästä omissa suunnitelmissaan eteenpäin hämäämällä meidät kaupunkilaiset jakamalla meille valikoitua tietoa todellisuudesta. Tämä vilpillinen menettely menee todesta mustavalkein tekstein aina maamme korkeimpiin hallintoviranomaisiin saakka, jopa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuperusteisiin asti. Kaupungin viranhaltijoiden papereiden perusteella KHO on sitten ratkaissut kaavavalitukset.

 

Tämän vuoden tammikuussa kirjoitin jälleen Ranta-Kartanon asiasta, sen täysin uusien katujen rakentamisesta, tässä Lahen uutisia julkaisussa näin:

Rakennuskohde sijaitsee Lahden kaupungin Kartanon kaupunginosassa, tiiviin keskustarakenteen ja Pikku-Vesijärven puiston välissä. Rakennusurakka käsittää aluetta ympäröivät kadut sekä Aleksanterinkadun länsipään. Urakka alkaa Ranta-Kartanon väliin rakennettavasta Kartanonkadusta, jossa tehdään myös pilaantuneen maaperän puhdistustöitä. Ranta-Kartanon alueesta melkoisen suuria osia on PIMA-merkittyä aluetta (=pilaantunutta maata) 2-4 metrin syvyydeltä, kaikki pohjavesialueella.”


 

Äänin 30-29 tehty valtuuston Ranta-Kartano -kaavapäätös on hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä todettu laillisesti tehdyksi, mutta samalla edellytetty tarpeelliseksi tutkia ja puhdistaa alue perusteellisesti pima-maista.

 

Pimamaat2017.jpg

Niinpä porauksia sekä diagnooseja ja tutkimusraportteja ovat tehneet meidän, kaupungin veronmaksajien, varoin pirkkalalainen Taratest Oy ja lahtelais-valtakunnallinen Ramboll Oy, jotka ovat saaneet laajoissa kuuden hehtaarin Ranta-Kartanon suunnittelualueen tutkimuksissa merkittäviä saastelukemia myrkyistä ja pilaantuneista maista. Kuitenkin eilen viimeksi taas kerran todettiin (ESS 26.7.17), etteivät laskelmat näistä pilaantuneista maista pidä läheskään paikkaansa - minkä kaavasta valittanut kansalaisaktivistiryhmä valituksessaan jo aikanaan todisti. On löytynyt lisää pilaantuneita maa-aineksia, joista nämä kalliisti veloittaneet yhtiöt eivät olleet tutkimuksissaan raportoineet. Nyt puhdistustyö on niin saasteista, että pölyn sitomiseksi pitää ruiskuttaa suolaa pilaantuneille alueille (joka siis on pohjavesialuetta).

 

Rantakartanon%20melutaso.jpg

Myös toisenlainen pilaantuminen on tapahtumassa Ranta-Kartanoon rakennettavalle asuinalueelle. Melutason mittauksissa ovat sekä Lahden kaupungin oma Meluntorjuntatyöryhmä että helsinkiläis-turkulainen Promethor OY ilmoittaneet raporteissaan melutason ylittävän reilusti kaikki valtioneuvoston asettamat enimmäisohjearvot - ja vielä hurjemmat melulukemat on alle tuon 10 metrin sijaitsevissa kerrostalon alempien kerrosten asunnoissa. Tästä saasteesta vaietaan kokonaan.

 

Totuus Ranta-Kartanosta on siis aivan toisenlainen kuin pitkässä valitusprosessissa Lahden kaupungin viranomaiset viimeksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle väittivät.

Organisaatiojohtomme eivätkä kaavapäättäjät tai kaavan tekijät ole hinnoitelleet tätä työtä, saati kallista uutta vesi- ja sähköinfrastruktuuria. Lohdutonta on, että nyt veronmaksajien kukkarolla mellastetaan pilaantuneilla mailla surutta sekä lopuksi alueen asukkaat jäävät melusaasteen vangeiksi loppuelämäkseen.

 

 

PS

Korkein hallinto-oikeus päätti 30.6.2017, ettei se ota viimeistä valitusta Lahden  Ranta-Kartanosta käsiteltäväkseen.  Ranta-Kartanon kaava ja kaavan ensimmäinen kaavamuutos  on saanut näin lainvoiman.