lAHDEN%20KAUPUNGINTALONOVI-normal.jpg

Lahdella on monia kymmeniä yhtiöitä toimitusjohtajineen, hallintoelimineen, kuntainliittoja ja muita yhteenliittymiä sekä lautakuntia ja toimikuntia, joissa valtaa pitävät valitsemamme luottamusnaiset ja -miehet. Päätösvallan, jota kutsutaan myös omistajaohjaukseksi, pitäisi yksiselitteisesti olla Lahden kaupunginvaltuustolla. Vaan eipäs ole.

 

Varoittava esimerkki omistajaohjauksesta

Parin viime vuoden ajan olen kertonut useasti vuodatuksissani Päijät-Hämeen koulutuskonsernin** toimitusjohtajan ja hallituksen törkeistä väärinkäytöksistä ja niiden seurauksista, räikeimpinä useat laittomat työntekijöiden erottamiset ja jatkuvat oikeudenkäynnit sekä kaupunkimme kulttuurin ja koulutuksen kannalta tuhoisat ammattikorkeakoulun taidelinjojen lakkautukset. Kun tuolloin yritimme useaan otteeseen penätä Lahden omistajaohjausta apuun, sitä ei löytynyt mistään, vaikka lähemmäs 60 % Koulutuskonsernin omistuksesta kuului Lahden kaupungille. Viimein Koulutuskonsernin oman Tarkastuslautakunnan pari keskeistä luottamusjäsentä alkoi toimia, ja lopulta koko Koulutuskonsernin johto, etunenässä toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta ja hallituksen puheenjohtaja Jari Salonen, joutui luopumaan tehtävistään. Nykyisin Koulutuskonsernin hallitusta johtaa Kari Salmi ja toimitusjohtajana toimii Martti Tokola.

 

Kaupunginhallitus ja omistajaohjaus

Vuodenvaihteessa vuosiksi 2013-16 valittu Lahden kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallituksen ja vahvisti sen jäsenten palkkiot. Ajatuksena oli, että nostamalla roimasti kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien palkkioita muun muassa omistajaohjaus toteutuu. Niinpä nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen nauttii 60.000 euron vuosipalkkiota ja varapuheenjohtaja Jarkko Nissinen pääsee lähes 30.000 euron vuosipalkkioon (lisäksi he saavat monet erilaiset muut sievoiset kokouspalkkionsa).

Kaupunginvaltuusto valitsi ja palkkioitti kaupunginhallituksen avuksi myös seitsemän toimikuntaa: Henkilöstötoimikunta, Konserni- ja elinkeinotoimikunta, Leikkialuetoimikunta, Mitalitoimikunta, Nimistötoimikunta,Talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunta ja Työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunta.

Näistä kahta on tässä jutussa puheenjohtajiensa vuoksi syytä lyhyesti tarkastella:

Konserni- ja elinkeinotoimikunta
Konserni- ja elinkeinotoimikunnan tehtävänä on valmistella omistaja- ja elinkeinopoliittisia sekä tilankäytön kokonaisuuteen liittyviä linjauksia kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna. Puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Nissinen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Viljanen.

Talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunta
Talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunnan tehtävänä on kaupunginhallituksen apuna valmistella kaupungin talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Viljanen ja varapuheenjohtajaksi Jarkko Nissinen.

 

Lahti%20enrgia-normal.jpg

Tapaus Lahti Energia Oy:n omistajaohjaus kateissa

Lahden ainoa taloudellisesti tuottava osakeyhtiö Lahti Energia Oy on kokonaan ja täysin Lahden kaupungin omistama. Sen operatiivinen johto on juuri käynnistänyt yt-neuvottelut. Lahti Energia, sen yhtiöjärjestyksen velvoittamana toimitusjohtaja Janne Savelainen, tiedotti asianmukaisesti yt-neuvottelujen käynnistämisestä Lahden kaupunginhallitukselle, siis sen puheenjohtaja Ilkka Viljaselle, ja kaupunkimme omistajaohjausta vetävän toimikunnan puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jarkko Nissiselle. Miten nämä omistajaohjauksesta vastaavat kalliisti palkatut luottamusviranhoitajat kaupunginvaltuustoamme asiasta informoivat. Eivät mitenkään.

Sillä kun kansanedustaja Mika Kari saapui Eduskunnasta kotikaupunkiinsa Lahteen, hän sai vasta radiotoimittajalta kuulla, että Lahti Energia Oy on käynnistänyt yt-neuvottelut. Jotakin olennaista Lahden kunnallispolitiikassa on täysin mätää ja vinoutunutta, jos Viljaselle (kok.) ja Nissiselle (sd.) ei tullut mieleen kertoa asiasta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Karille (sd.) halaistua sanaa. Korkean ylisuuret palkkiotkaan eivät siis johda omistajaohjauksen toteutumiseen Lahti-kaupungissa.   

Olisi ollut fiksua myöntää reilusti mokansa - mutta sehän ei oikein keneltäkään onnistu.                    

Jarkko Nissinen on jo liian monessa tärkeässä asiassa osoittanut olevansa saamaton. Omalta kohdaltani viimeksi Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallituksen puheenjohtajana hän oli avuton selvittämään silloisen toimitusjohtajan Ari Simosen mielivaltaisia taloustoimia ja epäkorrektia käytöstä asiakkaitaan kohtaan. Lopulta toimitusjohtaja itse erosi, hakeutui muihin tehtäviin ja tuomittiin oikeudessa väkivaltaisuudestaan sakkoihin. Ja Kuntatekniikka Oy käy konkurssien partaalla Nissisen luottamusjohdon jäljiltä.

Ilkka Viljanen taas ei omaa lainkaan kykyä demokraattiseen ajatteluun ja kansalaisten mielipiteitten aitoon kuuntelemiseen. Hän ei oikeasti ymmärrä, että juuri meitä kaupunkilaisia varten hänet on palkattu. Koko kaupungin talous on retuperällä ja työttömyys maan huippua Viljasen johtajuuden osaseurauksena.

 

 

Mika Kari1.jpg

Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari

Lahti Energian yt-neuvottelut on vakava asia työntekijöille ja meille lahtelaisille sekä Lahden tulevaisuudelle. Syystä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari vaatii Viljasta ja Nissistä tilille tehtäviensä laiminlyönnistä. Me kaupunkilaiset ihmettelemme, miksi luottamusmiehemme niin usein hakeutuvat tehtäviin, joihin heidän ymmärryksensä ei riitä, ja toivomme, että edes näille kahdelle löytyisi viimeinkin kevyempiä, heidän kykyjensä mukaisia tehtäviä rakkaassa Lahti-kaupungissamme - meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi.

 

** lahenuutisia.vuodatus.net       Haku sanalla Koulutuskonserni