Lahden Paavolan Töyrykadun asemakaavapäätöksen ratkaisu

Kouvolan hallinto-oikeus 13.6.2005 ja

Korkein hallinto-oikeus 2.6.2006:

"Rinteen yläosassa muutetaan noin 5000 neliömetriä aikaisemman asemakaavan mukaista tonttialuetta lähivirkistysalueeksi. Asemakaavamuutoksella ei hävitetä luonnonympäristöön liittyviä erityisiä arvoja. Asemakaavan muutos täyttää muutoinkin maankäyttö- ja rakennuslain 54§:ssä säädetyt asemakaavan sisältövaatimukset. Asemakaavan muuttaminen ei aiheuta kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä eikä vähennä puistojen tai lähivirkistysalueiden määrää. Kaavoitetulla alueella ja sen lähiympäristössä on riittävästi puistoja ja muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.” **)

 

Todellisuus tänään 8.9.2011

Luonto voitti suunnittelijat, päättäjät ja hallinto-oikeudet: kaupunkilaisten kaavavalituksissa esittämä huoli lähivirkistysalueen laadusta sekä luontoympäristön hävittämisestä osoittautui oikeaksi. Rinne sortui viime viikon sateissa. Maa ja valtavat kiviröykkiöt vierivät lähes kohtisuoraa rinnettä alas kerrostalojen pihoille. Ketään ei tiettävästi tällä kertaa jäänyt vyöryn alle. Jyrkällä harjun reunalla sinisessä muoviaidassa lukee Vaarallinen pudotus. Riittääkö lapun varoitus edes näin maailman lukutaidon päivänä takaamaan pienten lasten turvallisuuden korkean jyrkänteen reunalla. Jännitämme myös kaivinkoneen tehtävää. Toivottavasti lapset tai kone kuljettajineen eivät kuitenkaan putoa pitkin tätä hengenvaarallista lähivirkistysaluetta.

Lähivirkistysalue kuvattuna Töyrykatu 14:n  ja 12:n  välillä

Lähivirkistysalue Töyrykatu 12:n kohdalla

 

Harjun päällä kulkeva entinen luontopolku, Lehmuspolku tänään: kaivinkoneen kulkemiseen rujosti puustoakin tärvellen levitetty, soritettu, tuhottu.

 

**) Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 §

"...Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää."

 

tarmon.vuodatus.net/blog/396732/lahest/

 http://tarmon.vuodatus.net/blog/574004/rakentamist-lahes/