Lisävuodatus 27.2.2009 täydennykseksi jutun lopussa.


Lahden seudun kolmen kunnan yhteinen Ympäristölautakunta myönsi keväällä 2007 luvan F1 -venekilpailuille neljäksi kesäksi.

Lahden F1 –moottorivenekilpailut toteutettiin Vesijärvellä ensimmäisen kerran viime kesänä. Kisojen taloudellinen tulos oli tappiollinen ja kisojen ympäristövaikutukset mm. järven pohjan vesien tilasta ovat vielä riittämättömästi selvittämättä lain ja käyttöluvan edellyttämillä perusteellisisilla tutkimuksilla.

Ensi kesän järjestämistä koskevat päätökset on kouluesimerkki siitä, miten kuntalaisia pidetään täystoopeina.
Kaikissa Lahden strategioissa korostetaan avoimuutta.

Lahden virkamiesten käsitys avoimuudesta on, että vasta kun asiat on päätetty, niistä tiedotetaan kansalaisille.

Asiakeskusteluun ennen päätöstä ja poliittista kabinettipeliä ei avoimuus siis yllä. Miksei?


 
Piiloon nurkan taa 


Kun Lahden kaupunginhallitus päätti tämän vuoden kokouksessaan 2.2.2009 (§ 82) myöntää ensi kesän F1 –venekisoja varten 60000€ meidän kaupunkilaisten verovaroja – tästä tiedotettiin laajasti medialle.

Sitä vastoin ei hiiskuttu vielä sanaakaan siitä, että meidän veronmaksajien omistama ja rahoittama yhtiö LAKES , tarkemmin siitä eriytetty Lahti Travels myönsi myös sievoisen summan rahojamme 50000€ F1 -venekisojen matka- ja tarjoilukuluihin.

Kun kyselin asiaa Lakesin hallituksen (eri kuntien) jäseniltä, tarkimmin vastanneet sanoivat Lakesin olevan osakeyhtiö, jonka asioista sen hallituksen jäsenillä on salassapitovelvollisuus.

Siis salassapitovelvollisuus on keino käyttää meidän veronmaksajien varoja niin, ettei pieninkään kontrolli tavoita!

Kuntalaiset tai kunnassa toimiva yhteisö voi tehdä oikaisupäätöksen vain kaupunginhallituksen päätöksestä.

Formulaveneasiassa tuo oikaisuvaatimus pitää jättää viimeistään nyt tiistaina 24.2.2009.



Kettuilua



Kettumaiseksi juonitteluksi päätösasian tekee se, että molemmissa päätöksissä takana on kaupunginjohtajamme Jyrki Myllyvirta.

Kaupunginhallituksessa hän teki esittelijänä päätösehdotuksen 60000 eurostamme ja LAKESissa hän taas toimi puheenjohtajana 50000€ summan päättäneessä yhtiön hallituksen kokouksessa. Ja me kaupunkilaiset hyväksymme tällaisen juonittelun.



Avokätisesti kaupungin lompakosta


Eikä tässä vielä läheskään kaikki. Erikseen on vielä piilossa ja päättämättä kaikki se, mitä Lahden kaupunki antaa ilmaiseksi kisojen anojille. Kas näin kisan järjestäjät (ote) mm. anovat  Lahden kaupunginhallitukseltamme veroeurojamme ensi kesäksi:

1.1.    Anomme, että Lahti F1 GP saisi tarvitsemansa katu- ja parkkialueet vuokravapaasti käyttöönsä.
1.2. Anomme, että Lahti F1 GP saisi kaupungin omistamat aitamateriaalit, katsomot sekä muut mahdolliset hyödykkeet joita tapahtuma tarvitsee vuokravapaasti käyttöönsä.
1.3. Anomme, että Lahti F1 GP saisi Vesijärven satama-alueen ja alueella olevat kaupungin omistamat huoltorakennukset 7.6 – 14.6.2009 väliseksi ajaksi vuokravapaasti käyttöönsä.
1.4 Anomme, että Lahti F1 GP saisi veloituksetta käyttöönsä kaupunkikonsernin omistamat siivousvälineet ja koneet. Lisäksi anomme, että kaupunkikonsernilta saadaan siivoojia ja koneenkuljettajia käyttöön veloituksetta.

1.5 Anomme, että Kuntatekniikan alaiset asiat, kuten lipputangot, Iiikennemerkkisuunnitelmat ja liikennemerkkien asentamisen, kaupunki tekee omana työnään.
1.6 Anomme, että Landen kaupunki järjestää tapahtuman kansainvälisille vieraille vastaanoton Sibeliustalossa. Henkilömäärä n. 200.



Viisauden lajeista
Viisautta on osata pyytää sumeilematta ja härskisti.
Päättäjien viisautta on ilman ketunhäntiä kertoa meille kokonaissumma, jolla me kisoihin osallistumme.
Suurinta viisautta on osata kieltäytyä kohtuuttomista vaatimuksista sekä olla esittämättä upporikasta kroisosta  yhteisen niukan rahakirstumme avokätisellä avaamisella pelkkään tuhlailuun ja ennen muuta kieltäytyä pilaamasta hienoa Vesijärveämme.

 http://www.lahti.fi/kannat/lahasia.nsf

 

Vesijärvemme viime vuodet

Alla vuodatukseni katkelma keväältä 2007, siinä mm. Lahden seudun Ympäristölautakunnan kuulutus, jonka perusteella se myönsi Fi -venekisoille järjestämisluvan keväällä 2007 yhteensä neljäksi vuodeksi.

 

Vesijärveämme vaivaa edelleen vanha tuttu levälaji parinkymmenen vuoden takaa - Planktothrix agardhii -sinilevä. Lajista ei synny varsinaista pintakukintoa eikä se ole sinällään myrkyllinen kuten eräät muut sinilevät, mutta esiintymä saattaa ennakoida muita haitallisia leväesiintymiä. Sillä on taipumus samentaa vesi ja limoittaa sitä.

Vesijärvemme tuhoaminen on kuitenkin jälleen lähinäköpiirissä. Alla on kopio juuri käsiteltävänä olevasta ympäristölautakunnalle jätetystä F1 –kilpavenehankkeesta, jolla anotaan vuodesta 2008 alkaen useaksi vuodeksi eteenpäin lupaa käyttää lähes jo luonnonkiertokululla uusiutuvaa ja toimivaa puhdasta Vesijärveämme - meluavan, tuhansien polttoainelitrojen jäämiä veteen laskevan, planktonia ja arvokalojen kutualueita sekä rauhoitettuja lintuyhdyskuntia tuhoavan - kilpailutapahtuman pitopaikkana. Jo ennestään äärirajoilleen leväkuormituksen rasittama Vesijärven vesiekologia ei tutkimusten mukaan kestä lisärasitusta, joka tällaisesta pintaplanktonia tuhoavasta toiminnasta syntyy. Nämä F1-veneethän kulkevat 230 km/h ja niiden pelkkä melusaaste on korvia huumaavaa ja luontoa sekä ihmisen arkea ja lepoa häiritsevää toimintaa, joka ei tällaisen monin työvuosin ja talkoin kunnostetun sisäjärven pienelle järvenselälle sovellu. Lupahakemuksessa pyydetään vielä lupaa harjoituksille: näin käytännössä Enonselän vuosia jatkunut pelastaminen, luonnonrauha ja asukkaiden kotirauha on mennyttä moneksi kesäiseksi viikoksi.

F1 -venekilpailujen hakulupa Vesijärvelle vuosiksi 2008-2011.

Lainaus Lahden kaupunginvaltuuston vuosi sitten päivätystä strategiasta:

"Ympäristöasioiden hoito on osa hyvää taloudenpitoa ja toiminnan jatkuva parantaminen takaa, että Lahti on ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edistäjänä edelläkävijöiden joukossa."

Lukijan harkintaan jää, onko vireillä oleva F1-venekisahanke osa tällaista kaupunginvaltuuston päättämää strategiaa!

 

Nuorten jollia raikkaissa Vesijärven tuulissa.

 

Lisävuodatus 27.2.2008

 

Eilinen Lahden kaupungintalolla käyntini täydensi asiaan liityviä tietoja.


Eriävä mielipide

Kaupunginhallituksen 2.2.2009 kokouksessa jätettiin §82 päätöksestä eriävä mielipide:

 

Rahoituspäätös uuteen tarkasteluun

Päätöksestä on jätetty määräaikaan (24.2.2009) mennessä kaksi oikaisuvaatimusta.

TV