* * *

 

Lomakeyhteiskunta

Suomen psykologiliitosta tuulee oudosti. Tämän ihmismieltä kartoittavan ja hoitavan ammattikunnan näinä päivinä mediaan välittämä viesti on vähintään kyseenalaista, populistista ja äärimmäisen pinnallisesta ajattelusta kertovaa.

Nyt psykologiliitto kaavailee jäsenkunnalleen, kuntien ja valtion maksettavaksi, koulutusta, jossa perehdytään koulusurmaajien tunnistamiseksi tarkoitettuun lomakesarjaan. Saksalaispsykologi Meissnerin USA:n koulusurmista laatiman tutkimuksen perusteella laaditut lomakkeet kahlattuaan koulun henkilökunta yhdessä lomakkeisiin koulutetun psykologin kanssa pystyisi muka tunnistamaan koulusurmaa hautovat. Lasta tässä lomakkeessa ei haastatella.

 

Suomen koululaitos

Koulujärjestelyt maassamme tarvitsevat nopeasti aivan muunlaista selkiinnyttämistä: koululaitoksemme rankkaa perkaamista sellaiseksi, että jokaiselle lapselle taataan oppivelvollisuuden aika lapsuutta sekä nuoruutta tukevaksi, innostavaksi ja valoisaksi itsekunnioituksen syntymisen aikakaudeksi.

Tuo tavoite hämärtyy päivä päivältä saavuttamattomammaksi: lapsemme kasataan yhä suurempiin kouluyksiköihin, toiminnalliset itsensä ilmaisemisen, liikunnan ja taiteen sekä kädentaidon opiskeluaineet puristetaan minimiin ja tilalle ladataan kouluvuodet täyteen tietoja, teorioita ja muistiaineistoa, paikallaan istumista - näihin lapsemme jo kolmen ensikouluvuoden jälkeen ovat täysin kyllästyneet.Kun vielä koko yhdeksänvuotinen kouluaika tullaan viettämään samassa koulukiinteistössä, samojen ystävien ja vihamiesten, samojen miellyttävien ja vähemmän miellyttävien opettajien ohjauksessa, on yhä useammin sattumankauppaa, tuoko tällainen koulujärjestely hyvän lopputuloksen.

Kilteimmät, valtaosa lapsistamme, tietenkin tekevät, mitä käsketään, mitä me aikuiset vaadimme. Osa pystyy reagoimaan kouluturhautuneisuuteensa ottamalla terveesti yhteen meidän huoltajiensa kanssa: purnaamalla läksyistä, ulkoluvuista, opettajista.

Osalla ei tällaista turvallista vanhempain luontevaa, myönteistä tukea ja vastavoimaa ole käytettävissä. Niinpä yhä useammat uskaltavat heittää tuskastumisensa jo suoraan päin opettajan auktoriteettia – kodin ja koulun välinen yhteistyö kun on jo ajat sitten kunnallisbyrokratiassa kuopattu käytännön toimintamahdollisuus. 

Yhteiskuntamme monikulttuuristuu, lama valtaa jokaisen maanosamme, taloudelliset pyrkimykset täyttävät yhä useamman ihmismielen arjen ja ihanteet. Suomalainen terve maalaisjärki häipyy päivä päivältä menneisyyden ihanteeksi ja tilalle tulevat kaikenlaiset  kansainväliset pinta-ilmiöt, jotka nopeasti muuttuvat koulutuksemme tavoitteiksi. Lapsi unohtuu.

Vanhemmat  kuntien  käyttökiellossa

Lahti on tyypillinen esimerkki siitä, mihin ajattelematon kunnallisbyrokratia voi koulutyön johtaa. Koulun johtokunta vanhempainedustajineen on Lahdessa jo ajat sitten hävitetty: kokouspalkkiot tulivat liian kalliiksi. Tärkeät, jokaisen kouluyksikön yhteiskuntaan liittäneet siteet hoiti ennen jokaisessa koulussa oma johtokunta, nyt yksi ainoa Sivistyslautakunta, jonka tehtäviin kuuluu siis  yli kolmenkymmenen kouluyksikön lisäksi nuorisotoimi, kirjastotoimi ja kansalaisopisto  - kaikkien niiden toiminnan valvominen, huolet ja murheet.  Mahdoton tehtävä!

Anttilanmäen koulu

 

Yksi Lahden Seudun Vanhemmat ry:n viime vuoden tilaisuuksien huippuluennoitsija

Syystä eri kouluyksikössä on syntynyt elinvoimaa koulujen vanhempainyhdistysten toiminnoille. Monen koulun vanhempainyhdistykset ovatkin vapaaehtoisen kansalaisvaikuttamisen pioneereina saavuttaneet tilapäisesti päämääränsä: riittävän pieni, yksilönsä tunnistava kouluyhteisö on säilynyt (mm. Joutjärven koulu, Anttilanmäen koulu). Nämä vapaamuotoiset tai rekisteröidyt yhdistykset eivät kuitenkaan ole virallisia yhteisöjä, joita byrokratia kuuntelisi. Useat  Lahden koulut elävät  jatkuvasti varuillaan – niiden suuri työpanos vuodesta toiseen kuluu olemassaolon oikeutuksen todisteluun.

Rehtorien asema tässä kouluyksiköiden säilymiskilpailussa on muuttunut. Heille on annettu taloudellinen vastuu, vaikka jokainen rehtori on ensisijaisesti kasvatustehtävään koulutettu ammattilainen ja siinä taitava. Joku rehtori laskee kynien riittävyyttä, toinen kiinnittää vuodeksi epäpätevän opettajan - tämä kun tulee koulun budjetissa pätevää halvemmaksi. Koulun ränsistyneistä tai homeisista tiloista ei uskalleta marista – pian lakkauttavat koko koulun. Kokoukset, koulutukset, palaverit ovat jatkuvasti käynnissä. Lahden koulubyrokratiassa rehtori voi istua päivän viikossa vuodesta toiseen peukaloitaan pyöritellen virastossa,  monen kilometrin päässä sieltä, missä häntä tarvittaisiin sovittelijana, keskustelijana, lohduttajana, päättäjänä, ojentajana, työtoverina, neuvottelijana,  jokaisena koulupäivän tuntina. Oppilaan, opettajien ja huoltajien kannalta omituista!

 

 

Suomessa on tällä hetkellä lähes 6000 psykologin koulutuksen saanutta, laillistettua ammattilaista. Näistä yli kolmannes toimii pääkaupunkiseudulla. Psykologiksi opiskelee vuosittain parisataa opiskelijaa ja psykologin koulutuksen keskimääräinen kesto on seitsemän vuotta. Päijät-Hämeen alueella on noin 150 psykologia.

Psykologi Vesa Nevalainen toimi pitkään Lahden koulupsykologina (Valokuva: Kari Rissa)

Vesa Nevalainen, psykologiliiton lomakemallin julkistanut ammattilainen, on omalta osaltaan pyrkinyt tekemään jotakin koulusurmien ennaltaehkäisemiseksi. Papereilla ja lomakkeilla  asia ei kuitenkaan ole hoidettavissa. Suomalainen yhteiskunta ja sen koululaitos tarvitsevat nopeasti perusteellisia käytännön uudistuksia.

 

Ote Lahden koulutoimen lomakeluettelosta
Hakemus englanninkieliselle esiluokalle
Hakemus englanninkieliselle luokalle
Hakemus/tiedote liikuntapainotteisille luokille Salpausselän peruskouluun
Hakemus muun kuin lähikoulun 7. luokalle
Huoltajan hakemus lupaan koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen
Huoltajan hakemus oppilaan luokan kertaamiseen
Ilmoittautumislomake Lotilan musiikkiluokan pääsykokeeseen
Ilmoittautumislomake peruskoulun ensimmäiselle luokalle
Koulunkäynnin aloittaminen ali-ikäisenä
Kouluvalmius
Koulukuljetushakemus/Koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa
Oppilaan poissaolohakemus/Rehtorin päätös oppilaan poissaoloasiassa


 * * *

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

http://www.google.fi/search?hl=fi&q=Yk%3An+lapsen+oikeuksien+sopimus&meta=&aq=f&oq=