Pormestari-normal.jpg

Kun oikein suurta kahvin kastamisherkkua haluamme, pyydämme leipomosta pormestarin. Se on pitkä, wiinerimäinen, monella esanssilla, kreemillä, vaniljalla, hillolla ja muilla mausteilla valmistettu litteä pitkämuotoinen sokerikas vehnäspulla.

Näinä kaiken yhteiskunnallisen toiminnan ja yhteisöllisyyden säästöaikoina oikeudenmukaisuus ja kohtuus sekä tosiasiat ovat Lahdessa koetuksella. Lahtea aikaisemmin johtaneet demokraattiset päätösten toimeenpanoelimet ovat ottaneet jo vallan ja yksinvaltiaan tavoin päättävät asioistamme eikä kaupunginvaltuustoa enää juurikaan tarvita. Lahden kaupunginhallituksen lain määrittelemä toimeenpanovalta on jo nyt pääosiltaan muuttunut päätösvallaksi kaupungissamme. Arvelen, että juuri sentähden Lahden kaupunginhallitukseen on perustettu jo kaksi todellista herkkuvirkaa, melkein oikeaa mutta  hyväpalkallista pormestaria, pääpormestari Ilkka Viljanen (Kok) ja apulaispormestari Jarkko Nissinen (sd).

Lahden kouluoloista ja koulutuksesta jotakin tietävänä ja tuntevana lahtelaisena hämmästelen usein, miten pelkät seinät ja niiden määrä ratkaisevat näinä aikoina kaiken lahtelaiskoulutuksen sisällön. Nyt ihmettelen vielä, miten juuri nuo kaksi pormestariamme ovat niitä, joilla ilman minkäänlaista kouluttajakokemusta on tieto, taito ja valta päättää lahtelaisesta ylimmästä korkeakouluopetuksesta ja sen asianmukaisista opetustiloista. Lahden ammattikorkeakoulu on juuri yhtiöitetty ja pormestarimme vetävät omalla viisaudellaan kiistakapulaa siitä, minkälaisiin tiloihin tuo kulttuurikielteinen ja kyseenalaiseen maineeseen leimautunut korkea-asteisin lahtelaiskoulutus tulevina vuosina johdatellaan - omiin vai vuokratiloihin.

Iskun tehtaan kiinteistöt ovat työnteon yhä vähetessä kohta Niemessä tyhjillään ja Iskun omistava Vikströmin suku haluaa tietenkin tilojensa tyhjilläänkin tuottavan ja on mieluusti kuutioitaan Lahden ammattikorkeakoululle vuokraamassa. Lahden korkeinta koulutusta tähän asti yksinvallan tavoin johtanut Päijät-Hämeen koulutuskonserni on jäämässä miltei kokonaan sivuun nyt yhtiöitetystä ammattikorkeakoulusta. Koulutuskonsernin kylkeen käenpoikasen lailla, kiinteistöorganisaatioksi on Lahteen perustettu muutama vuosi sitten Osaamiskiinteistöt Oy, jolla on jo hulppea ns. kampusrakennus Niemessä ja suuret lisärakentamisajatukset. Osaamiskiinteistöjen vastuuhenkilöluettelosta** selviää, että piiri on lahtelaisille tuttu ja pieni. Siis Vikströmit vaiko Osaamiskiinteistön poppoo saa tämän Ammattikorkeakoulun tuottavan opetustilabisneksen, kas siinä pormestareidemme mittelön ydin.

Ammattikorkeakoululaitos koko Suomessa on yhtiöitetty viimeistään tulevan vuoden 2015 alkaessa. Se on muuttumassa kokonaan bisnekseksi, joka pelaa yksinomaan käsitteillä asiakas ja raha. Varsinaiset opetustuloksethan on voitu ja voidaan kirjallisin menetelmin miltei satuilla, niillä ei enää ole niin väliä.  Ammattikorkeakoululla tulevaisuuden Lahdessa on päätehtävänä tuoda taloudellista voittoa. Koulutuksen sisällöstä, laadusta tai tarpeellisuudesta viis veisattakoon, siksi pormestarimme päättäkööt.

**http://www.finder.fi/Kiinteist%C3%B6nhallintoa/Osaamiskiinteist%C3%B6t%20Oy/LAHTI/paattajat/865810