Olemmeko me ja kaupunkimme tärkeä yhteinen alue Ranta-Kartano tosiasioita vääristelevän vai taitamattoman valmistelijan pilkanteon kohteena?

Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen esitteli Lahden kaupunginhallituksen iltakoulussa 4.5.2009 päättäjille entiseen jääräpäiseen päätösesitykseensä liittyviä uusia havainnekuvia. Esityksen kirjallinen muoto on 36-sivuinen selostus runsaine kuvineen: vääriä mittasuhteita, virheellistä perspektiiviä ja huonoa kuvantamisen ammattitaitoa.


Ei tarvitse edes hyvää makua, kun allaolevasta kuvasta maallikollekin selviää koko alueidean sekavuus, valtavan ylisuuri rakennusmassa, ahtaus, rumuus, tyylittömyys. Miksi pitäisi asua tällaisessa suljettujen korttelien bunkkeriasuinympäristössä, kun vielä voi asiaan vaikuttaa? Apua!


1241549812_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Uusi havainnekuva Ranta-Kartanosta Jalkarannan suunnasta kaupungin keskustaan nähtynä. Kauimmaisina takavasemmalla Linja-autoasema ja sen torni, takaoikealla Pellonkulman talo.Petosta vai asiantuntemattomuutta

Asemakaavoja ja niiden toteutusideoita esiteltäessä käytetään nykyisin kolmiulotteista kuvantamista, ns. 3d -toteutustekniikkaa.


Uusien Ranta-Kartanon idealuonnoksen havainnekuvien tekijäksi on kaupunginarkkitehti merkinnyt itsensä.
1.    Kuvien toteutuksista päätellen hänellä ei  ole 3d –tekniikka hallussaan, sillä havainnekuvat rakennuksista ovat mittasuhteiltaan täysin vääristyneet, totuuden vastaiset, kelvottomat.
2.    Toinen mahdollisuus on, että kaupunginarkkitehti tahallisesti manipuloi ja vääristää alueen rakennusmassan todellista määrää ja vanhojen/uusien rakennusten suhteet, olettaen, etteivät päättäjät tätä tahallista manipulointia huomaa.Vanhat talot jättiläisillä, uudet kääpiöille
Havainnekuvaan olen lisännyt punaisen ellipsin osoittamaan takimmaisena olevan vanhan, suojeltavan Pellonkulman rakennuksen korkeutta. Pellonkulma on 8-9-kerroksinen. Sen eteen kaupunginarkkitehti on kuvantanut yhden 8-kerroksisista tornitaloista kattoineen. Kuvasta näyttää, kuin tornitalon takana oleva Pellonkulma olisi vähintäänkin 14-kerroksinen jättiläisten talo.

Linja-autoasema 9-kerroksinen
Havainnekuvaan piirtämäni keltainen ellipsi on Lahden Linja-autoaseman kattokorkeudella. Linja-autoasema on todellisuudessa kaksikerroksinen rakennus. Katsojalle jää kuva, että se on korkeampi kuin sen edessä oleva 8-kerroksinen tornitalo.

Harjakatto ilman harjaa
Havainnekuvan vihreä ellipsi kuvaa yhtä tornitaloista, sen kattomuotoa. Selostuksen mukaan alueen kaikki seitsemän tornitaloa ovat harjakattoisia - tässä aivan uusi harjakattomalli.

Uuden perspektiiviopin luoja
Ihmissilmä näkee samankokoisista kaukana olevat pienempinä ja lähellä olevat suurina - puhutaan perspektiivistä. Karvinen-Jussilaisen perspektiivikäsitys on toisenlainen: kauimmaiset rakennukset näyttävätkin suurimmilta.

 

Virallinen asiakirja

Kuva on täynnä monia edelläesitettyjen kaltaisia todellisuutta vääristäviä virheitä. Kun tämä kaupunginarkkitehdin työstämä kaavaesitys on kuitenkin virallinen asiakirja, jonka perusteella niin kaupunginhallitus kuin valtuustokin tekee ratkaisunsa, asia on otettava vakavasti: voidaanko päättäjiä tahallisesti harhauttaa.Vilppi vie luottamuksen

Ranta-Kartanon idean esittelyn valmistelusta vastaa kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen. Inhimillisesti voimme ymmärtää hänen pakkomielteensä väkisin runnoa vuosia valmistelemansa asia rakennusyhtiöiden toivomaan päätökseen (näinhän on tähänkin asti Lahdessa aina tehty).

Kun viranhoitaja, tässä tapauksessa kaupunginarkkitehti, syyllistyy asianosaamattomuuteen tai tahalliseen vääristelyyn, hän menettää virkatoimissaan kaupunkilaisten viimeisenkin luottamuksen.

Apua!

 

 

http://www4.lahti.fi/valtuusto/viestinta/Kartano_ehdotus_khlyh_04052009.pdf

 

PS Tämän kirjoituksen katson niin olennaiseksi omalta osaltani Ranta-Kartano -asiassa, että julkaisen sen nyt uudestaan (kirjoitus oli julkaistu ensimmäisen kerran 5.5.2009)