LaHDEN%20MUSEO.jpg

Lahden kaupungilla on yksi maan monipuolisimmista museokokonaisuuksista. Sen erikoismuseot ovat eurooppalaista kärkiluokkaa, radio- ja tv-museo sekä hiihtomuseo jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia sisällöltään ja toimivuudeltaan sekä runsailta asiakasmääriltään. Lahden historiallisen museon rakennus edustaa Suomen upeinta kartanorakennuskulttuuria ja kuvaa samalla kaupunkimme kehitystä vuosisatojen takaa tähän päivään saakka mielenkiintoisesti, nykyaikaisin, interaktiivisin menetelmin - sen erikoisnäyttelyt ovat maailmanhistoriallisesti laadukkaita ja mielenkiintoisia, aina harvinaisia, uusia kokemuksia museokävijälle. Historialliseen museotoimintaan liittyy vielä maakuntamuseon tehtävät, erityisesti rakennushistoriallinen asiantuntemus, ja näiden toimintojen asiantuntijoina ovat lahtelaiset saaneet nauttia maan maineikkaimpien rakennushistorian tutkijoiden työpanoksesta. Lahden taidemuseo taas tuo esille niin lahtelaista kuin myös Suomen ja koko maailman laajuista taidetta eri teemojen ympärille rakennetuissa verrattoman uniikeissa ja taitavasti kootuissa, vaihtuvissa näyttelykokonaisuuksissaan. Taidemuseon yhteydessä toimii myös 1975 perustettu julistemuseo ja vuodesta 1980 lähtien se on toiminut Päijät-Hämeen aluetaidemuseona. Kaikkiaan näissä Lahden neljässä eri museossa vierailee vuosittain yhteensä yli 50.000 kävijää.

http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/taidemuseo/paijat-hameen-aluetaidemuseo/

http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/etusivu

Lahden museot ovat olleet melko helposti tavoitettavia, korvaamattoman arvokkaita sivistyksen ja kulttuurin lähteitä kaikenikäisille kaupunkilaisille. Museomme ovat tähän saakka olleet myös vieraillemme erinomainen käyntikortti sivistyneestä ja kulttuurisesti toimivasta kaupungista.

 Piparkakkumuseo-09.jpg

Lahden historiallinen museo - vuoden 2009 joulutapahtuman yleisökyselyn arvonnan pääpalkinto

 

Museonjohtajan ajatus hakoteillä

Edessäni on Lahden vielä tuoreehkon museonjohtajan Timo Simanaisen viranhaltijapäätös 17.12.2014/26 §:

Museo%20sivu%201.jpgMuseo%20sivu%202.jpg

Päätöksen mukaan  Lahden kaupunginmuseossa on neuvoteltu avoinnapidosta vastaaville 7 asiakaspalvelijalle uudet työajat noudattaen yhteistoimintalain mukaista menettelyä.

"Päätän museoiden uusiksi aukioloajoiksi 12.1.2015 alkaen:

  • tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00 – 17.00
  • keskiviikko klo 10.30 – 19.00
  • lauantai 11 – 17

Timo Simanainen, museonjohtaja"

Päätöksessään Simanainen on poistanut kokonaan museoiden sunnuntai-aukioloajat, vaikka museot Suomessa ja Euroopassa juuri sunnuntaisin ovat vakiintuneesti avoinna kulttuurikokemuksia ja vierailjoiden rauhallisia, perusteellisia sivistyselämyksiä varten. Keskiviikon pidennetty aukioloaika miellyttää varmasti työssäkäyviä kaupunkilaisia, mutta toisaalta eihän kukaan mene museoon arkipäivänä klo 9, paitsi koululaisryhmät -  pitääkö museon silloin olla koko kansalle auki? Omituisinta on Simanaisen tulkinta, että hänellä viranomaisena olisi valta asettaa vastakkain museon vain 7 asiakaspalvelijaa koskeva yhteistoimintalakimenettely ja Lahden museoiden aukioloajat.

Museonjohtajamme on täysin unohtanut Lahden kaupungin imagoedun, meidät veronmaksajat, vieraamme ja turistimme. Kyllä museotoimeen pystytään yhteistoimintalakia noudattamalla erittäin pienellä lisärahalla palkkaamaan asiakaspalvelijat myös sunnuntaiksi. Lahdesta tulee nyt Suomen ja Euroopan ainoa kaupunki, jossa museot eivät ole avoinna sunnuntaisin. On oikaisuvaatimuksen paikka.

 

Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus toimitetaan viimeistään 2.1.2015 osoitteeseen Lahden liikunta- ja kultuurilautakunta: PL 202, 15101 LAHTI Harjukatu 31 tai sähköpostitse: kirjaamo@lahti.fi