Me tavalliset kansalaiset tiedämme, että maailmassa on valtioita, joissa vain yksi ihminen puhuu ja päättää. Nykymonarkioissa, kuten Saudi-Arabiassa tai kansandemokratioissa kuten Venäjän valtakunnassa on kautta historian ollut näitä valtioksi henkilöityjä puhuvia päitä - yksinvaltaisia ruhtinaita ja presidenttejä - joissa valtias itse on puhunut ja kaiken päättänyt.

 

Mutta että jotkut kaupungit peräti demokratian mallimaassa Suomessa olisivat samanlaisia, yhdeksi ainoaksi henkilöksi muuttuneita?

 

 

 

Lahden%20vaakuna.jpg

 

"Lahden kaupunki hyllytti viime syksynä virastaan ja teki poliisille tutkintapyynnön Ahtialan koulun rehtorin toiminnasta taloudellisiin asioihin liittyvien epäselvyyksien osalta. Tutkinta eteni syyteharkintaan. Salpausselän syyttäjänvirasto teki asiassa syyttämättä jättämispäätöksen 13.2.2019."

 

Pari viikkoa sitten 12.2.19 kerroin näillä palstoilla ties monennenko kerran kasvatuksen vastuualuejohtaja Lassi Kilposesta, jonka virkatoimet täyttävät uuden tutkimuksen mukaisen suomalaisen korruption tunnusmerkit - oman edun tavoittelun virka-asemansa kautta.

 

Lassi%20Kilponen.jpg

Lassi Kilponen = Lahden kaupunki

Surkutragediallisessa viranhoidossaan Lassi Kilponen viestitti meille kaupunkilaisille median kautta Ahtialan rehtorin tapauksesta ja lausui kaupungin hyllyttäneen Ahtialan koulun rehtorin virkatoimistaan. Samaan hengenvetoon selvisi, että hyllyttäjä oli itse vastuualuejohtaja Lassi Kilponen. Voimme siis konkretisoida kaupunkimme henkilöksi nimeltä Lassi Kilponen. Kilponen on Lahden monarkkinen presidentti, yksinvaltainen, aina oikeassa, lain ja säädösten yläpuolella oleva Lahden kaupunki.

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2492823

 

Aika nopeasti juttuni jälkeen Lahden kaupunki = Lassi Kilponen avasikin pidätettyjen virkamiesten hyllynsä ja päästi rehtorin vapauteen.

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2019/02/oppimisen-tuen-kehittaminen-jatkuu-edelleen

 

 

 

 

Markus%20Pirttijoki.jpg

Markus Pirttijoki

Etelä-Suomen Sanomista on uuden, vastaavan päätoimittajan Markus Pirttijoen mukana tullut Lahteen sopivan suuri, vielä korkeakaraattinen kultakimpale aitoa, korruptoitunutta ja vakiintunutta väärää vallankäyttöä kritisoivaa kirjoittelua. Tosin tämä sanankäyttö on vielä kovin arkaa ja vaatii ihan valtakunnantason viranomaisen päätöksen saadakseen palstatilaa. Tämän lauantaiaamun 2.3.19 ESS:n pääkirjoitus on tyylikäs sellainen.

https://www.ess.fi/

 

 

 

Tiina%20Granqvit%202018%20yle.jpg

Tiina Granqvist = Lahden kaupunki

 

ESS:n pääkirjoituksessa puututaan toiseen Lahden kaupunkiin, jonka nimi on nyt sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen (AOA) sijainen Mikko Sarja on antanut 1.3.2019 Lahden kaupungin sivistysjohtajalle huomautuksen rehtorin sananvapauden loukkaamisesta. Hän pyytää kaupunkia arvioimaan, miten sananvapauden loukkaus voidaan oikaista tai korjata ja miten loukkaus voidaan hyvittää rehtorille.

 

Kysymyksessä on peräti Suomen lainvalvonnasta vastaavan korkeimman viranomaisen, Oikeusasiamiehen antama huomautus kaupunkimme ylimmälle sivistyksestä vastaavalle virkamiehelle, sivistysjohtaja Tiina Granqvistille alaisensa sananvapauden loukkaamisesta.

 

 

 

Kynäö.png

 

Tapahtumat liittyvät Lahden läpikorruptoituneeseen kahden lukion yhdistämispäätökseen, jossa todellisena osapuolena ovat Kannaksen lukion vapaamuurarirehtori Jyrki Rostin valtahaaveet yhdistää lukioonsa kaupungin menestynein lukio, Tiirismaan lukio, ja saada aikaan Lahteen maan suurin lukio.

 

Jyrki%20Rosti.jpg

Jyrki Rosti

 

 

Sivistysjohtaja Granqvist antoi reilu vuosi sitten viranomaisena kirjallisen varoituksen Tiirismaan lukion rehtorille Leena Akolalle hänen toimistaan puolustaa lukionsa, Tiirismaan lukion,  säilyttämistä itsenäisenä. Saamastaan varoituksesta rehtori Akola teki kantelun Oikeusasiamiehelle. Nyt 1.3.2019 lain ylin vartija, Oikeusasiamies, totesi kaupungin =Tiina Granqvistin menetelleen varoituspäätöksen antaessaan sananvapauslain vastaisesti.

 

Mikko%20Sarja.jpg

Apulaisoikeusasimiehen sijainen MIkko Sarja

 

Rehtorin toiminta liittyi siis Tiirismaan ja Kannaksen lukioiden yhdistämiseen, jota rehtori ei pitänyt järkevänä. Oikeusasiamies tutki asiaa rehtori Akolan tekemän kantelun vuoksi ja katsoi, että varoituksen perusteet eivät olleet tapauksen olosuhteissa oikeudellisesti kestäviä. Varoituksen antaminen sananvapauden käytöstä oli siten Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaista.

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen Mikko Sarjan mukaan on luontevaa, että rehtori koulunsa edustajana ja alansa asiantuntijana tuo esiin omia ja koulunsa kriittisiäkin näkemyksiä lukioiden yhdistämisestä ja yhdistämishankkeen toteutuksesta.

Hän viittaa myös aiempiin oikeusasiamiehen sananvapautta koskeneisiin päätöksiin, joissa on tuotu esiin, että kirjallinen varoitus on ankara työnjohdollinen seuraus perusoikeuden käytöstä, koska siihen liittyy irtisanomisuhka. Ankaruutta korostaa myös se, että kunnallinen viranhaltija ei voi erikseen valittaa varoituksesta tuomioistuimeen.

 

Tosiasiat - sananvapaus, lahtelaisten nuorten sekä heidän vanhempiensa etu, yhteensä neljäntoista yhdistyksen, opettajakunnan, opiskelijakunnan ja asiantuntijan lausunnot ja selvitykset Tiirismaan lukion säilyttämiseksi eivät tässä tylysti ja asiantuntemattomasti hoidetussa päätöksessä miltään osin ole kaupungissamme toteutuneet.

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on vielä tutkittavana kaksi valitusta Tiirismaan ja Kannaksen lukioiden yhdistämispäätöksestä.

 

 

 

Kahden johtavan Lahden sivistystoimen virkailijan kehnot kyvyt hoitaa virkaansa Lahden kaupunkina ovat saamassa ansaitsemansa tappiollisen inventaarion, nolon lopun.

Lassi Kilposesta on oikeus- ja lehtijuttuja sekä näyttöä ylimielisestä, alaisiaan ja vanhempia sekä lasten oikeuksia väheksyvästä viranhoidosta.

Tiina Granqvistin aikanaan hyvä ja asiallinen viranhoito kaupungin rahatoimiston tehtävissä, myöhemmin koulutoimen talouspäällikkönä on kovin nopeasti johtanut Kilposen kaltaiseen väärään auktoriteettikäsitykseen itsestään.

 

 

Nyt asiat on tutkittava perusteellisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (AVI), jonka tehtävänä on edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista sekä koko alueen opetus- ja kulttuuritoimialan tehtävien lainmukaisuutta ja toimivuutta. Yleensä tälle virastolle tehty kantelu käynnistää viraston toimimaan, mutta näin pitkälle menneen kahden johtavan viranomaisen kyseenalaisen viranhoidon voi aluehallintovirasto ottaa itse selvitettäväkseen.

 

Maan kouluelämän opetuksen ylin, puolueeton asiantuntija-tutkija on palkattava Lahden opetustoimen käytännöt ja koululainsäädännölliset laittomuudet kokonaisuudessaan selvittämään.

 

Kaupungintalo.jpg

Lahdesta puolueettomia, rehellisiä, asiantuntevia selvittäjiä ei löydy -  lakifariseuksia täällä kyllä riittää hallintokuntien ja kaupungin keskushallinnon toimistohuoneiden täydeltä.

 

On siis syytä pistää molemmat Lahden ylimmät sivistyksen viranhoitajat hyllylle ja palauttaa vapaa, innostunut mieliala lahtelaisiin kouluihin, alakouluista lukioihin saakka, ja kartoittaa näiden virkamiesten valmistelemat ja esittelemät korruptoituneet koulupäätökset uuteen, rehelliseen valmisteluun. Sen me lahtelaiset ja jälkeläisemme ansaitsemme.

 

 

 

Alla koko Oikeusasiamiehen 19-sivuinen päätös (linkki Ylen asiasta tekemässä ohjelmassa):

 

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/1661/2018

 

Lis%C3%A4liite.jpg