Suomiforum-normal.jpg

Me maanläheiset, vaatimattomuushyveen ja liikavaatimattomuuspaheen omaavat suomalaiset olemme luottavaisia sanaan. Jos jotakin suullisesti sovitaan, lyödään vielä kättä päälle, se on näihin saakka riittänyt ja pitänyt. Luottavaista kansaa. Vielä enemmän olemme tottuneet luottamaan mustalla tekstillä valkealle paperille painettuihin lakeihin, sääntöihin, sopimuksiin ja määräyksiin. Luottamuksemme on huipussaan näissä virallisissa asiakirjoissa, jotka useimmiten vielä omakätisin viranomaisten tai sopijoiden ja todistajien nimikirjoituksin on kuin sinetöity vuorenvarmasti pitäviksi.

Tuo suuri menneisyydestä periytynyt luottamuksemme painettuun sanaan on elämänmenossamme hallitsevimmassa asemassa sanomalehdistön muodossa. Lehdestä luettu viestittää paikkakuntamme, maamme ja maailman tapahtumista, ihmisten ja koko luomakunnan elämästä niin totutusti, että ajattelemme kaiken lehdessä painetun pitävän paikkansa.

Oma lehtemme Etelä-Suomen Sanomat (ESS) on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana minulle paljastanut luottamukseni perustuneen harhaan. Monet ESS-lehden linjan (vaikka lehti väittää, ettei se virallisesti noudata mitään linjaa) vastakkaiset kannanotot, kirjoitukset, tapahtumat, uutiset ja henkilöt saavat lehdessä tylyn kohtelun tai loistavat poissaolollaan: henkilöistä ja asioista ei tasapuolisesti kirjoiteta tai julkaista. Mitä journalismia tällainen on? Olemmeko me kalliin lehden vuosikerran maksaneet lukijat ansainneet tällaisen sensuurin? Hyvästä journalismista journalismiliitto on tehnyt eettiset säännöt jäsenilleen, toimittaja-ammattilaisille.

http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

kyn%C3%A41-normal.jpg

Pienimpiä lehtemme puutteita ovat jatkuvasti vilisevät paino- ja asiavirheet, joita lehti ei vaivaudu edes korjaamaan.

Tämän artikkelin kuvassa esimerkkeinä on kaksi lehtileikettä Etelä-Suomen Sanomista.

Sunnuntain 19.1.2014 lehden ilmoitus: SUOMI FORUM. Ilmoittaja tai taittaja ei ole ratkaissut, kirjoitetaanko sana FORUM vai FOORUM, kuten ilmoituksen varsinaisessa järjestäjäluettelossa tehdään. Samoin ilmoituksen järjestäjissä mainitaan Laden Seudun Kehitys.

Lehden lukijan suuri huoli on toimittajien kyky ja asiantuntemus sekä vaivautuminen tarkistaa artikkeliensa tietolähde ja tietojen totuudenmukaisuus.

Tiistain 21.1.2014 lehdessä on juttu Tanhuan kesäsiirtolan myynnistä. Toimittaja oli ilmeisesti saanut tietonsa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen kokouksen esityslistalta, koska useat jutun tiedoista ovat virheellisiä:

1) Lahden kaupungin kesäsiirtolatoiminta päättyi vuonna 1992 eikä 2005, kuten juttu kertoo. 2) Vuonna 1996 Tahualla järjestettiin vapaaehtoisvoimin kolme lasten kesäleiriä. 3) Vuonna 1997 kesävirkistystoimintaa varten perustettiin Lahden koululaisten lomavirkistysyhdistys ry, joka ryhtyi pitämään ja organisoimaan vapaaehtoisena kansalaistoimintana kesäleirejä Tanhualla (ja Kukkasella). 4) Kahdeksana kesänä järjestetty, suosittu kesäleiritoiminta täytyi lopettaa kesällä vuonna 2004, kun Päijät-Hämeen koulutuskonsernin operatiivinen johto, saatuaan 1999 Tanhuan Lahden kaupungilta, alkoi asettaa sopimuksen vastaisia aikatauluesteitä ja maksuja, hankaloittaen Tanhuan leirien järjestämisen.

Toimittaja olisi voinut tietonsa tarkistaa vaikka lehden arkistosta, sillä Esa-konsernin Etelä-Suomen Sanomat oli vuonna 2001 antanut yhdistykselle tunnustuspalkintonsa (20000 mk) lapsille järjestettävään kesävirkistystoimintaan. Tanhuan myymisen pilkkahinnalla olisi luullut kiinnostaneen lehden toimitusta ja sen yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesti ajattelevia toimittajia. Ainakin se kiinnostaa niitä monia satoja, eri-ikäisiä lahtelaisia, jotka vuosikymmenten aikana ovat saaneet viettää Tanhualla virkistäviä kesäviikkoja.

http://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2014/01/tanhuan-hapeallinen-loppu

kyn%C3%A41a-normal.jpg

Suurimpana lehtemme ongelmana on tarkoitushakuinen kansalaiskeskustelun tyrehdyttäminen, manipulointi, jolla lehti itse johtoportaineen luulee meidän uskovan kaikkeen esittämäänsä ja painamaansa totena ja oikeana. Moniarvoista kansalaiskeskustelua me lahtelaiset tarvitsisimme jokapäiväisistä asioistamme ja ennenkaikkea tulevaisuutemme suuntaviivoista. Siksi Lahdessa on viime vuosina herännyt yhä laajempi kriittisten lukijoiden lukemansa kyseenalaistava kansalaisten joukko, jotka ESS:n kirjoituksista keskusteltaessa tuhahtavat: no senhän tekstiltä voi odottaa. Heistä lehden kirjoittelulla siis ei ole niin väliä. Lukijoiden luottamus sanomalehtemme perustehtävän, sananvapauden ylläpitäjänä on romahtanut.

Lukijoiden lohduksi on syntynyt vapaaehtoisten, kriittisten kirjoittajien suppea, mutta koko ajan laajeneva  ihmisjoukko. Esimerkkinä Christian van Niftrick, Esko Passila ja Pekka Väisänen on asiantuntevuudessaan pistämätön mielipidekirjoittajien kärkiryhmä, jonka luottamusarvo huomataan jo maakunnallisesti, Lahden kaupungin päättäjien ymmärryksessäkin ehkä vähitellen. ESS huolehtii kuitenkin siitä, etteivät läheskään kaikki kolmikon lehdelle laatimat maksuttomat asiantuntijakirjoitukset pääse lehden julkaisusivuille, ainakaan sisältöä hieman manipuloimatta. Kansalaiskeskusteluksi ESS mieltää kirjoittajilleen maksulliset, sähkösanoman lyhyet, pusikosta piilossa heitetyt, vastuuttomat, kasvottomat huutelut ja herjat, joista se käyttää palstanimeä Näppis. Se tuntuu monille lahtelaisille riittävän - edes valheelliseksi viihteeksi.

http://www.hameenkaiku.fi/viikko-hame/blogit/eero-laine/18202-eero-laine-vaisanen-vs-myllyvirta

Maamme peruskouluissa ja lukioissa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä yliopistoissa opiskellaan myös kriittistä lukemista, omaa ajattelua. Sanomalehdet ovat erityisen tiukassa tarkastelussa, kun 3.−7.2.2014 vietetään Sanomalehtiviikkoa.

Painetun sanan etuvartiot - sanomalehdet, myös ESS, ovat suurten myllerrysten kourissa: yt-neuvottelut, toimittajavähennykset, lukijakadot ja lehtikuolemat ovat tätä päivää. Olisiko mielipiteitten manipuloinnin lopettaminen ja todellisen, avoimen tiedottamisen ja kansalaiskeskustelun aloittaminen lehtemme, Etelä-Suomen Sanomien, maineen ja tulevaisuuden pelastus.

 

PS Kommentointi ja kommentit avautuvat artikkelien alla olevasta puhekuplasta.