Lehtileike%207.5.2019.jpg

 

Lahden kaupungin nettisivuilta löytyvät melkoisen hankalasti  eri lautakuntien kokousten esityslistat ja vielä hankalammin niiden perustelusivut, joiden sisältö helpottaisi kansalaisten asioihin paneutumista. Paljon helpommin ymmärrettävinä ja avoimemmin pitäisi yhteiset asiat Lahdessa tiedottaa.

Kaupungin lautakuntien esityslistoista voi käsiteltävät asiat löytää siis vain hyvällä onnella. Tänään 7.5.2019 Lahden sivistyslautakunnan kokouksen § 61 nousi aiheensa vakavuudessa Mielipidekirjoitukseksi Etelä-Suomen Sanomissa.

 

 

Lassi%20Kilponen.jpg

 

Kokousten valmistelijat liittävät päätösesityksiinsä aina perusteluosan.Tätä perusteluosaa, sen mutkia ja päättäjille viritettyjä tahallisia kompia ei nykyinen sivistysjohtaja Tiina Granqvist olisi yksin osannut näin kieroiksi laatia, mutta Lassi Kilposen nimenkin mainitseminen pykälän yhteydessä olisi johtanut valituskierteeseen jääviydestä ja asianosaisuudesta. Kilponen on § 61 aluepäällikköpäätöksestä eniten hyötyvä virkamies, joka saa kuluvan vuoden aikana junailemistaan päätöksistä vuoden 2020 alkaessa alaisikseen kuusi uutta päällikkötasoista virkaa ja heidän seitsemän hallintosihteeriään.

 

Palaamme Lahden sivistyslautakunnan 7.5.2019 kokouksen § 61 asiassa tekemään päätökseen.

........................................................................................................................................

 

Artikkelin jatko-osa 8.5.2019

 

     

 

Lahden sivistyslautakunnan päätös 7.5. 2019

 

 

61§ Perusopetuksen aluepäälliköiden virkojen perustaminen 1.1.2020 lukien  

Käsittely           Asian käsittelyn yhteydessä lautakunta teki yksimielisesti seuraavan palautusehdotuksen:

Lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavilla saatesanoilla:

- sivistyslautakunnalle tulee tuoda päätettäväksi esitys lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluemalliksi tai muuksi organisaatiomalliksi ja sen kehittämiseksi ennen malliin liittyvien vakinaisten virkojen mahdollista perustamista

- esityksen vastuualueen aluemalliksi tai muuksi organisaatiomalliksi tulee sisältää palveluyksiköiden välisen yhteistyön koordinoinnin lisäksi vähintään säännöllisen mallin arvioinnin ja vuosittaisen alueiden kehittämistarpeiden raportoinnin, mahdollisten aluepäälliköiden toimenkuvan ja monitoimitalojen johtamisjärjestelyt ja kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen vaikutukset suhteessa organisaatiomalliin

- perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tarvitsema resursointi vastuualueen yhteisen organisaatiomallin toimeenpanemiseksi tulee valmistella kokonaisuutena ja päättää sivistyslautakunnassa yhtä aikaa osana vuoden 2020 talousarvioesityksen käsittelyä.  

Päätös              Palautusehdotus hyväksyttiin 

...................................................................................................................................................

 

 

PS

Pieni aavistus Lahden byrokratian rehellisyyspyrkimyksistä alkaa jo siintää kaukana kaupungin horisontissa.

TV

 

 

Lis%C3%A4liite.jpg