656217.jpg

 

Tänään 21.12.2015 on Lahden kaupunginvaltuuston viimeinen istunto. Taakse jää turhan pieni Tynkä-Lahti ja tilalle astuu vuodenvaihteessa Nastolan elinvoimaiseksi ihannekunnaksi kasvattava Suur-Lahti.

 

On lähinnä surullista ja lohdutonta lukea tämäniltaisen valtuuston esityslistaa. Se on yhä täynnä erilaisia, kaupunginjohtajan, teknisen ja muiden lautakuntien ja niiden virkamiesten sekä kaupunkikonserniksi itseään nimittävän kaupunginkanslian totuutta muuntelevia selityksiä, lausuntoja, kaavakuvitelmia sekä päätösesityksiä. Ennen, sivistyneessä yhteiskunnassa tällaisia asioita kutsuttiin suoraan valheiksi.

 

Kaupunginhallituksen kaupunginjohtajan esittelemä sanamuoto useimpiin illan valtuustopäätöksiin kuuluu:

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä riittävästi selvitetyksi.

 

Näin välinpitämättömästi, kuin turhina, kuitataan valitsemiemme kaupunginvaltuutettujen kahdeksan hyvin perusteltua ja aiheellista valtuustoaloitetta. Sanalla riittävä on kaupunginvaltuuston päätöksissä selkeästi totuusarvo. Meissä tavallisissa kansalaisissa sana herättää vähintään veteen piirretyn, epämääräisen käsitteen. Haluaisimme valtuuston, lautakuntien ja kaupunginhallituksen (virkamiesten rehtiyttä emme pysty vaatimaan) päätöksiin rehellisyyden ilman tuollaisia riittävä-saivarteluja.

 

 

Valehteleminen ei olekaan kuulema Tynkä-Lahdessa rikos, se on vain moraalisesti epätoivottavaa käyttäytymistä. Sen tähden varmaan illan suurin asia Ranta-Kartanon kaavamuutos esitetään ratkaistavaksi arkkitehtien fantasioimin havainnekuvin, teknisen lautakunnan maallikkojen ja kaavaa muutettavaksi esittävän rakennusyhtiön esittämällä tavalla. Kansalaiset, tutkimus ja tiede kutsuvat tällä tavalla ratkaistuja, tehtyjä, puhuttuja ja kirjoitettuja asioita fiktioksi, kuvitelluiksi - ei totuudenmukaisiksi.

 

Ne lukijani, jotka vaivautuvat katselemaan illan kokouksen esityslistan ja sen liitteet, eivät voi rehellisinä kansalaisina todeta muuta, kuin että pelkillä fiktioilla, totuutta ja arkkitehtuuria manipuloimalla, yritetään jälleen kerran valtuutetut saada tekemään täysin kaupunkilaisten, kaupunkikuvan, kaupungin viihtyisyyden, Lahden ainutlaatuisen luontokokonaisuuden ja kaupunkimme houkuttelevuuden kannalta virheratkaisu.

 

Valtuutetut itse kehuvat kokouksissa käytettävän paljon puheenvuoroja. Näin onkin, mutta niistä keskusteluista ja jaaritteluista ei koskaan vielä ole syntynyt mitään todellista uutta ratkaisua asioille. Tällaiset kokoukset ovat sitä byrokraattista muodollisuutta, jolla ei ole enää aikoihin ollut Lahdessa kaupunkilaisten kannalta mitään merkitystä.

 

Jatkuuko vuodenvaihteen jälkeen sama päätöskulttuuri - nyt vain entistä leveämmällä Suur-Lahden valtuuston kumileimasimella päätökset leimaten!?

 

 

Kokouksen VALTUUSTO:21.12.2015 18:00:00 esityslista:
§ Liitteet Otsikko
-3 - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
-1 - Esityslistan kansilehti (vakiopykälät)
96 - Valtuustoaloite: Mahdollisuuden tutkiminen käyttää Lahti-Nastolan joukkoliikennettä esimerkkimarkkinoina vähäpäästöisille ja paikallista työllisyyttä edistäville Linkker Oy:n sähköbusseille
97 - Valtuustoaloite: Lahden ja Nastolan kuntaliitoksen yhteydessä luovutaan ns. valtuustokortista
98 1 kpl Lahden kaupungin elinkeinorahaston lakkauttaminen
99 10 kpl Asemakaavan muutosehdotus A-2629, Ranta-Kartanon kortteli 2150 (Kyösti Kallion katu 3 / Jalkarannantie 4), Kartano
100 - Valtuustoaloite: Lahden kaupunki selvittää luottamuselimien sekä poliittisten paikkojen seminaarien, virkistyspäivien sekä opintomatkojen kustannukset ja hyödyt
101 - Valtuustoaloite: Esteettömyyden sekä turvallisen liikkumisen ja asioinnin parantaminen Lahden keskustassa
102 - Valtuustoaloite: Julkisuuslain tarkoittamien viranomaispäätösten julkaiseminen Lahden kaupungin verkkosivuilla
103 - Valtuustokysymys: Miksi kaupunki on ulkoistanut metsänhakkuut ulkopuolisten suoritettavaksi kaupungille
104 - Valtuustoaloite: Lahden Pysäköinti Oy:n suositteleminen pitämään Toriparkin hinnat nykyisellään seuraavat 6 kuukautta ja vaatimus tiiviimmän yhteistyön rakentamiseksi alueen toimijoiden kanssa
105 1 kpl Valtuustoaloite: Lahden julkisten rakennusten sisäilma- ja homeongelmien hoidon parantaminen
106 - Valtuustoaloite: Osallistuminen EU:n jäsenvaltioiden Esteetön kaupunki -2017 kilpailuun
Kokouksen oheismateriaali:
Esityslista 21.12.2015 liitteineen PDF-muodossa
II-esityslista 21.12.2015 liitteineen PDF-muodossa