Koulujen vuotuinen sanomalehtiviikko on käynnissä.

Lehtien kytkentä liikemaailmaan on meidän lukijoiden kannalta kyseenalainen: lehtiyhtiöt ovat budjetoineet jatkuvan nousun tuloskatteeseensa.  

Kun nyt taantuma on selvästi käsillä, ilmoitukset vähentyneet, lehtien tuotto pienentynyt, tulosennuste alkaa pettää. Mistä lehti silloin pihistää? Helsingin Sanomat vähensi lukijoiden kirjoittamat mielipiteet yhteen sivuun ja käynnisti WSOY-konserninsa YT-neuvottelut.

Lahdessa valtalehti tekee vieläkin typerämmin: vähentää kokeneimman, rutinoiduimman ja osaavimman joukkonsa. Etelä-Suomen Sanomat irtisanoo yhdeksän 57 vuotta täyttänyttä toimittajaansa. Lehti, jonka yhtenä tehtävänä on viestittää meille jokapäiväisestä oikeudenmukaisuudesta, tasavertaisuudesta ja sananvapaudesta, on tahallaan pudottanut itsensä ahneutensa sudenkuoppaan ja syyllistyy räikeään ikärasismiin.

 Kun perinteinen sanomalehti on ikääntyneemmän väestönosan päivittäinen tärkeä rutiini eikä osaavin kirjoittajajoukko ole lehteä enää tuottamassa, ESA-konsernin isku tärähtää suoraan päin vaativia ja iäkkäitä lukijoita. Meille vuositilaajille nyt irtisanottujen toimittajien ammattitaito on taannut lehtemme luotettavimmat, kielellisesti loisteliaimmat, sisällöllisesti kiinnostavimmat jutut.

Ahkeran ja kunnollisen työnteon, ammattitaidon kehittämisen sekä hyvän työyhteisön käsitteet Etelä-Suomen Sanomat opettaa näin koulujen sanomalehtiviikolla myös nuorisollemme turhiksi, jonninjoutaviksi hyveiksi ja pyrkimyksiksi elämässä.  

 

 

 Runeberginpäivänä 2009