Lahtkartta.jpg

Lahden seudun visio:  ”Lahden seutu on avoin, uudistuvan yrittämisen ja monipuolisen asumisen alue”.  (Ote Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksesta 1.1.2016)

https://www.google.fi/#q=nastolan+ja+lahden+yhdistymissopimus 

 

Kaikkihan sen kokemuksesta tietävät, että avoimuus tässä kaupungissa on sitä, että asioita kysyville ei rehellisesti vastata, virkamiehet kieltäytyvät vastaamasta, palautteiden antajille vastataan kuukausien viiveellä ja usein jätetään kokonaan vastaamatta.

Lahti-avoimuudessa tieto annetan yleensä vasta sitten, kun kaikki on jo valmiiksi pienessä sisäpiirissä, virkamiesportaassa ja kaupungin kellokkaiden eli kaupunginhallituksen kanssa juonittu, sovittu  ja päätetty.

Varsinainen laaja ja perusteellinen asioiden selvittäminen, tutkiminen sekä kaupunkilaisten asiantuntemus tarkoituksellisesti tai kiireessä jätetään tekemättä ja huomioimatta: tärkeintä on kaupungin kellokkaiden huipun toimet ja niistä tehty mediat hallitseva tiedottaminen.

Näin on syntynyt ja syntyy Lahti-kaupunkiin pelkkää sutta: joukkoliikennetoteutus ja matkakeskus ovat lähimmät avoimuuden irvikuvalliset katastrofaalisen epäonnistuneet, toimimattomat ja kalliit toteutukset.

Lahden seudun visio on siis toistaiseksi tavoittamattoman kaukana.

1931274.jpg

Antero Koivulan Ranta-Kartanon päätöstapaa valaiseva kaavio siitä, miten Lahti-kaupungissa avoimuus ja selvittäminen rajataan päätösprosessien ulkopuolelle, vaikka niiden pitäisi olla koko asian lähtökohtina ja perustana. (Kuva vuodelta 2008)

 

 

Kaikkihan sen tietävät, että Lahti-kaupunkimme on jo vuosia julistautunut strategioissaan ja visioissaan yrittäjien kaupungiksi.

Nastolan ja Lahden yhdistymissopimuksessa kerrotaan, että toimialoja tässä uudessa Suurlahdessamme on entisen kolmen tilalla nyt neljä: toimialat ovat kaupunginhallituksen toimiala, sivistystoimiala, tekninen - ja ympäristötoimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. (sivu 7).

https://www.google.fi/#q=nastolan+ja+lahden+yhdistymissopimus 

 

Arvojärjestyksessä kolmion ylimmällä kärjellä entisten Pikkulahden tapojen mukaisesti medioissa paistattelee nyt Suurlahden kaupunginhallitus ratkaisuineen ja viikkotiedotteineen.

Silmäilen tässä artikkelissa Suurlahden kaupunginhallituksen jäsenistön koostumusta ja työhistorioita yhdistymissopimuksen vision, tärkeimmän toimintaperiaatteen ja kaupunkilaisen näkökulmista.

Alla linkki Lahden kaupunginhallituksen kokoonpanosta 1.1.2016

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/79512CE632A6EB41C2257DE7004020D6

 

 

Kaupunginhallituksen edellytykset toteuttaa yhdistymissopimusta

 

 

Salosen%20nakkari.jpg

Kaupunginhallituksen jäsen Jari Salosen omistaman Lahden Rakuuna Oy:n nakkikioski Hansatorilla 1.2.2016

 

Yhdistymissopimukseen on sen sivuilla 2 ja 3 kirjoitettu Suurlahden keskeisen toiminnan kahdeksan periaatetta, tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä:

 

1. Työpaikkojen määrän lisääminen avoimella sektorilla, joka vähentää työttömyyttä ja lisää kunnan verotuloja.”

Avoimen sektorin työpaikat tarkoittavat siis töitä yrityksissä, joissa joudutaan kilpailemaan ulkomaiden kanssa ja käymään kauppaa kansainvälisillä markkinoilla.

 

Suurlahden kaupunginhallituksen 13 jäsenestä reilut 6 määrittelee itsensä yrittäjäksi. Yrittäminen on tietenkin laaja käsite - Iskun omistaja-vuorineuvos ja piirakanmyyjä Lahden torilla ovat molemmat yrittäjiä.

 

Kaupunginhallituksessamme nastolalaisen Sirpa Hassisen kahvilayritykset ja lahtelaisen Lasse Koskisen viestintäyritys ovat varsin selkeitä, oikeita, toimivia yrityksiä.

 

Sitävastoin Juha Rostedtin ja Jari Salosen monet erilaiset ja erinimiset yritykset, niiden lakkautukset, perustamiset, tulostiedot ja toimintakonseptit, sekä Salosen rettelöinnit Pikkulahden lautakuntien ja hallinnon kanssa ja moitittava toiminta merkittävässä luottamustehtävässä, antavat viime vuosilta jo paljon epäselvempiä kaikuja yrittämisestä. Molempiin herroihin liittyvät vapaamuurariuden kytkennät (toinen itse, toisen lakimies) tuovat miehiin vielä lisää arvaamatonta kyseenalaisuutta. Yleisessä yhteiskunnallisessa käsityksessä on nykyisin vastoin heidän esimerkkiään korostumassa moraali ja yritysetiikan merkitys, sillä yritysten katsotaan olevan moraalikäsitysten alaisia instituutioita.

 

Kaupunginhallituksemme lahtelaisnaisista Milla Bruneaun yrittäjyys todentuu läpinäkyväksi Yellow Film&TV -yhtiön operatiivisena johtajana ja hallituksen jäsenenä, kun taas Leena Mantereen freelancer-yrittäjyys jää arvailuksi ja siten kovin epämääräiseksi. Vielä seitsemäskin yrittäjähenkinen hahmo on nastolalainen Jetta Laakso, joka toimii nastolalaisessa suuryhtiö Wipakissa assistentin tehtävissä, mutta on myös sen kahden erinimisen yhtiön hallintoneuvoston jäsen. Kaupunginhallituksemme varajäsenistäkin peräti neljä on yrittäjiä tai leipätyökseen yrittäjien etua ajavaa valtuutettua.

 

Luulisi yrittämisen olevan näin edustettuna kurssissaan kaupungissamme ja hoidettu jo ennestään hyvin, sillä edellinen kaupunginhallituksen eronnut puheenjohtaja Ilkka Viljanen oli ja on monen alan yrittäjä.

Suurlahden keskeisen toiminnan, työllisyyden, hoitamiseksi on myös ongelmallista, että kaupunginhallituksen jäsenten omissa yrityksissä on määrällisesti kovin vähän työntekijöitä, samoin se, että kaupunginhallituksemme jäsenten yrityksistä ne, joissa työtätekeviä on määrällisesti eniten, ovat sijoittuneet muualle kuin tänne työttömien Lahteen. Tosiasiassa kuitenkin vain Bruneaun ja Laakson edustamissa yrityksissä on Lahti-Nastola -yhteistyösopimuksen edellyttämää todellista avoimen sektorin toimintaa. Kaupunginhallituksen yrittäjäenemmistön asiantuntemus ja kokemus aitoon ja tulokselliseen avoimen sektorin työllistämiseen on siis kovin heikko.

 

Vapaa yrittäminen sinänsä on välttämätöntä ja toivottavaa. Demokraattisen päätäntävallan kannalta on kuitenkin yhtä toivottavaa, että kaupunginhallituksen jäsenet edustavat laajasti ja kattavasti kaupunkimme asukkaita. Näin yksipuolisesti yrittäjäpainotteinen kaupunginhallitus ei mielestäni edusta mitenkään tasapuolisesti eri ammatteihin ja kansalaisryhmiin lukeutuvia Lahden asukkaita, kansalaisyhteiskuntamme koostumusta, vaan tuntuu enemmistökokoonpanoltaan pelkältä yrittäjän kaavussa häärivältä omanedunvalvojakoplalta.