Kohta Helsingin herraksi siirtyvä lyhytikäinen kaupunginjohtajamme sanoi tullessaan Lahteen: tulen kuin kotiin ja tarkoitti heinolaissyntyistä taustaansa, Heinola kun on Lahden porstua. Tuhlaajapojan tapaan hän vain käväisi kotinsa olohuoneessa, hajoitti, hallitsi ja sekoitti klustereineen, vanhahtavine tiimimenetelmineen vielä jäljellä olleet järjellisetkin kaupungin toimet ja toimialat lopullisesti sekä jätti vilpittömästi hymyillen kotiväkensä auki revittyyn, kaaosmaiseen hävitystilaan. En tiedä, sanooko hän Helsinkiin Rakennusteollisuuden nokkamieheksi mennessään taas, että tulen kuin kotiin, Lahti kun on uuden ihmeitätekevän oikoradan Helsingin porstua.

Harvainvaltaan

Erityisesti mennyt kaupunginjohtajamme kunnostautui vallan keskittämisessä virkamiehille. Hän perusti itselleen neljän koplan, johon kuuluivat toimialajohtajat ja rahoitusjohtaja. Kaupungin tiedotuspäällikkö ja muut turhat sopanhämmentäjät heitettiin pellolle. Näin saatiin toimiva leikkuritehdas, jonka ahneiden suurhampaiden perässä ei edes kaupunginhallituksen tärkeyspätevyydestään tunnettu naisistunut joukkokaan pysynyt. Koko luottamuspäätöskoneisto saatiin liekaan eivätkä kaupunkilaisetkaan saaneet turhaan etukäteen asioiden valmistelusta enää mitään tietoa: tiedotuslehti lakkautettiin ym.. Kuntapäättäjämme, joiden keski-ikä on lähempänä kuuttakymmentä, olivat jo aikoja sitten pudonneet vauhtikelkasta ja ymmällään, tavallisesta lahtelaisesta puhumattakaan.

386861.jpg

Lahden toimialajohtajat: Matti Liukko -sosiaali- ja terveystoimi,Timo Ahonen -tekninen- ja ympäristötoimi, Maritta Vuorinen -sivistystoimi. Kuvassa he hymyilevät reilu kolme vuotta sitten ja lupaavat, että lahtelaista ei jätetä. "Asuinalueen koulun rooli ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ovat aina ajankohtaisia kehittämishankkeita", Maritta Vuorinen sanoi tuolloin.Sittemmin kolmikon yhteiset hymyt ovat tosin vähentyneet: Vuorinen lopetti mm. kymmenisen koulua vanhempia kuulematta.Hymy voi olla kuitenkin ainakin nurkantakaista tänäänkin: Matille, Timolle ja Marittalle mennyt kaupunginjohtaja antoi äsken 690€ /kk  henkilökohtaisen palkankorotuksen hyvin tehdystä työstä.

Kynitty kaupunkimme

Nyt lahtelaisilla ei ole kohta enää mitään veromarkkojensa vastineeksi: kunnan omaisuus on pian jo myyty ja tuhlattu, ei ole kohtuuhintaista vettä eikä sähköä, ei turvallisia kouluja lapsille ja lastenlapsille eikä enää kunnan luotettavaa terveydenhoitoa, vanhustenhoidosta tai kunniallisesta omaishoidosta voi nähdä vain toiveunia. Kunnan suorittavan tason tehtävät on siirretty (usein kiinteistöineen) yhtiöille, kunnan työntekijät karsittu ja monet veromarkoin kustannettavat palvelut tuotetaan kalliisti yksityisin asiantuntijoin: kilpailutetaan ja bisnessmaailma porskuttaa! Kaupungin asukaskohtainen velka sen kun kasvaa ja kaupunki köyhtyy. Mihin me enää kuntaamme tarvitsemme!

Pieni kopla unohtaa tavallisen lahtelaisen asiantuntemuksen ja arjen

Kaupungin päätöskoneiston on ominut pieni kopla, poliittisen pelikentän kapteeneista, puolueiden ykkösnimistä muotoiltu tärkeilevä kaupunginhallitus. Miten se toimii:draivaa ja innovoi! Esimerkkejä: kun sivistysalan kysymyksiin kaupunginvaltuusto valitsi edustavan sivistyslautakunnan päättämään mm.kaupunkimme koulutusratkaisuista - sivistystoimialan johtaja otti, kaupunginhallituksen apaattisella suostumuksella siltä vallan ja ratkaisi koulutusasiat valtakunnallisen -seiniä vähennetään –trendin mukaisesti; nyt opiskelijoita sullotaan suuriin kouluyksiköihin yhteen, pienet lapset vaeltavat turvattomina ohi entisen tyhjillään olevan pienen lähikoulunsa, sairaat ja poikkeavat lapset tasa-arvoon vedoten runnotaan muiden sekaan rumiksi ankanpoikasiksi, sylkykupeiksi, draivataan ja innovoidaan koko kasvatus! Väkivalta, tappelut ja pelko ovat Lahden koululaisen tätä päivää, nyrkit puhuvat ja veri lentää! Tosin näin opiskeltiin Suomenmaassa parisataavuotta takaperin, valtiomme perustamisen melkein barbaarisessa aamunkoitossa. Draivin ja innovaation tieltä raivataan myös lasten huoltajat (koulujen johtokunnat, vanhempainneuvostot) mielipiteineen, toiveineen sekä muut turhat kasvattajat kuten opettajat ja kasvatusoppineet - heillä ei kaupungin lakimiehen antaman lausunnon mukaan ole asianosaisuutta lastensa kasvatusjärjestelyissä.

Vanhukset arvossa vain juhlapuheissa

Entä ikäihmisten käsittely? Lahden kaupungin vanhusneuvosto oli äsken laatinut komean, sisältörikkaan esityksen ikääntyvien lahtelaisten tulevaisuuden toimintamalliksi, terveys- ja omaishoitoratkaisuineen. Mitä kaupunginhallitus teki: merkitsi asian tiedokseen.Sama hallitus sen sijaan päätti yksimielisesti 1,7milj.euron tietojärjestelmäkonsortiosta tai ryhtymisestä sukupuolierojen valtavirtaistamispyrkimyksen pilottihankkeeseen – nehän uusina ja vielä kokeilemattomina termeinä jo sinänsä pelastavat Lahden uuteen draiviin ja innovaatioon ja niihin saa EU –tuen.Tai miten hullaannnuttavaa medialle onkaan sosiaali- ja terveysjohtajan ideoima omaishoitajapilottihanke: omaishoitaja ja omaishoidettava pistetään Lahdessa kokeilemaan ensimmäisenä maailmassa vapaapäivänsä hoitumista kaupungin hotellissa – tosin kuljetuksen ja miltei kaiken muunkin itse kustantaen. Idea, josta ainakin omaishoitajan vapaapäivä –sana pitäisi poistaa.

Missä on kaupunginvaltuuston valta

Pienissä muodollisuuksissa kaupunginvaltuustomme puheenjohtajasta on tehty seremoniamestari, joka käy väsymiseen saakka varsinkin näin vaalien alla kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa avaamassa, puhumassa tai tervehtimässä. Kaupunginvaltuutetutkin saavat kokouksessaan ihan omantuntonsa mukaan,  ilman puolueensa painostusta päättää kaupungin koirien verotuksesta.Suurissa asioissa valitsemamme kaupunginvaltuusto voisi, jos sillä olisi ryhtiä nyt viimeistään kaapata vallan yhtiöittämisen, tilasto- ja konsulttihämääjien, koordinaattoreiden ja projektilegioonien sokeuttamalta kaupunginhallitukselta ja ottaa yksinkertaisesti maalaisjärjen käyttöönsä ennenkuin Lahtemme, ihmisyhteisömme on draivattu ja innovoitu maan poveen.

Tarmo

 

 

PS

Lähin malliesimerkki kaupunkimme päätöskulttuurista:

A) päätös, jolla perustellaan nimikemuutosta

B) todellinen tulos päätöksestä

A)

Kaupunginhallitus 27.11.2006 osa pykälästä 812

Kaupunginjohtajan täydentävä esitys kaupunginkanslian eräiden nimikkeiden muuttamiseksi:

1 kaupunginsihteeri (virka 17650001/Pohjansalo, Timo) kansliapäälliköksi
1 apulaiskaupunginsihteeri (virka 02595002/Ollikainen, Mirja) kaupunginsihteeriksi
1 henkilöstöpäällikkö (virka 12069002/Frisk, Ritva) henkilöstöjohtajaksi
1 henkilöstökonsultti (toimi 73025001/Väisänen, Satu) henkilöstösuunnittelijaksi.

Kaupunginsihteerin (Timo Pohjansalo) tehtävänä on mm. johtaa kaupunginkansliaa sekä avustaa kaupunginjohtajaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Painopiste on näissä tehtävissä. Kaupunginsihteeri toimii myös kaupunginvaltuuston sihteerinä. Apulaiskaupunginsihteerin (Ollikainen) tehtävät painottuvat kaupunginjohtajan esiteltävien ja päätettävien asioiden valmisteluun ja päätösten täytäntöönpanoon. Tähän liittyy valmistelutiimin johtaminen ja päätöksentekoprosessin ylläpito ja kehittäminen.

Nimikemuutosten perusteluina on keskushallinnon vuonna 2005 käynnistynyt kehittämistyö. Muutosten jälkeen Lahden kaupunginkanslian johtavien viranhaltijoiden nimikkeet noudattaisivat useiden suurten ja keskisuurten kaupunkien (Helsinki, Turku, Vantaa, Espoo, Oulu, Pori, Jyväskylä, Joensuu, Vaasa jne.) nimikkeitä sekä kuvaisivat paremmin tehtävien luonnetta ja asemaa koko kaupungin organisaatiossa. Muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.
Muutokset kaupungin säädöksiin tuodaan erikseen käsiteltäviksi.

B)

Vain vähän yli kuukausi edellisen päätöksen jälkeen

Kaupunginjohtajan päätös 5.1.2007

Kaupunginjohtaja päätti omana virkapäätöksenään myöntää henkilökohtaisen palkanlisän -10%- palkasta mm. kaupungin kansliapäällikkö Timo Pohjansalolle ja henkilöstöjohtaja Ritva Friskille.

Perustelu: tehtävien vastuullisuuden kasvu.